CS | EN

Duševní vlastnictví

Jedním ze základních úkolů univerzit jako center vzdělanosti je, kromě předávání odborných znalostí studentům, především samotné vytváření těchto znalostí. Kvalitní výsledky výzkumné činnosti, stejně jako kvalitní absolventi, jsou hlavními komoditami, které moderní univerzita předává společnosti.

Vedení vlastních výzkumných a vývojových aktivit je navíc základním předpokladem, který z univerzity činí skutečné centrum vědy a vzdělanosti a odlišují je od jiných škol, kde dochází pouze k předávání jinde získaných znalostí studentům.

Znalosti jako produkt univerzity mají tedy svou ekonomickou hodnotu a tvoří její duševní vlastnictví. 

Nabídka služeb pro využívání duševního vlastnictví

Tým podpory využívání duševního vlastnictví nabízí pomoc s ochranou práv duševního vlastnictví jak během přípravy a realizace výzkumných projektů, tak po jejich dokončení, i navazující asistenci při přenosu znalostí a technologií do praxe.

  • metodická podpora původců inovací při ohlášení vynálezu
  • zajištění ochrany duševního vlastnictví a služeb patentového zástupce
  • organizování expertních konzultací, seminářů, workshopů apod.
  • zajištění vstupu informací o vědeckých projektech do národních i mezinárodních databází