TransferaInfo: nové představenstvo a další březnové dění

transfera.cz  |  NL březen/2023
30. 3. 2023, 14:20

Zdravíme všechny členy a příznivce spolku Transfera.cz,

máme za sebou měsíc březen, který byl pro spolek velmi důležitým milníkem. Uskutečnila se Členská schůze, na níž se rozhodlo, kdo bude stát v čele spolku na další čtyřleté období. Zároveň se udála spousta zajímavých a inspirativních věcí na poli transferu, které přiblížíme v následujícím newsletteru.

Členská schůze spolku Transfera.cz odsouhlasila nové představenstvo a plán aktivit

Dne 21. 3. se v Kampusu Hybernská v Praze uskutečnila Členská schůze spolku Transfera.cz. Ze 33 členů spolku se dostavilo 24 zplnomocněných zástupců s volebním právem a obdobný počet dalších účastníků. Celkově se Členské schůze účastnilo cca 50 osob. Na Členské schůzi byly jednohlasně schváleny tyto dokumenty:

 • Zpráva o činnosti za rok 2022
 • Zpráva o hospodaření za rok 2022
 • Revizní zpráva
 • Plán aktivit a akcí na rok 2023
 • Rozpočet na rok 2023

Nové představenstvo spolku Transfera.cz

Součástí Členské schůze byla volba představenstva, které bude stát v čele spolku na následující čtyřleté funkční obodobí. Představenstvo bylo nadpoloviční většinou zvoleno a odsouhlaseno v následujícím složení:
 • RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M. (předsedkyně)
 • Mgr. et Mgr. Hana Kosová, MPA
 • Dr. Ing. Petr Kubečka, MCI, RTTP
 • Ing. Tomáš Novotný, Ph.D.
 • Ing. Martin Smekal
 • RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D., MPA (místopředsedkyně)
 • RNDr. Ing. Jaromír Zahrádka, Ph.D. (místopředseda)

Nová kontrolní komise spolku Transfera.cz

Pro další funknčí období se volila také kontrolní komise, která bude pracovat ve složení:
 • Ing. et Ing. Martin Jambura
 • Ing. Kateřina Kovaříčková
 • Ing. Miroslav Neulinger (předseda)

Nepřehlédněte

Cena Neuron: termín pro uzavření nominací již 31. 3.

Zbývají poslední chvíle do termínu, kdy je možné nominovat výjimečné počiny na Cenu Neuron 2023. Máte-li nápad, kdo by mohl získat ocenění za propojení vědy a byznysu, přihlaste jej prostřednictvím nominačního formuláře, který je otevřen do půlnoci 31. března.

NOMINOVAT

Ze světa transferu

Startup Sophomer získal investici 8 milionů Kč

V úspěšné cestě pokračuje akademický startup Sophomer, který se zabývá vývojem a výrobou syntetických polymerů pro potřeby imunologického testování. Startup nyní získal další podporu skrze investici 8 milionu korun od investičního fondu i&i Biotech Fund.
Více info
 

Jihočeská univerzita uvedla novou spin-off společnost

Vědci z JČU v Českých Budějovicích vyvinuli léčivo, které dokáže správně nasměrovat imunitní systém pacienta na rakovinotvorné buňky šířené do dalších částí těla. Do klinické praxe bude technologii dostávat spin-off firma BioCanim, a. s.
Čtěte zde
 

Nanomateriál z Technické univerzity v Liberci získal cenu

Na Technické univerzitě v Liberci vyvíjejí nanomateriál, který je schopný zachytit vzdušnou vlhkost a díky tomu ochladit klima ve městě. Inspirací výzkumníků byla pavučina se zachycenými kapkami rosy. Výzkum nyní získal cenu poroty na konferenci ACADIA 2022 Hybrids & Haecceities v USA.

Více informací
 

Věda do praxe

Ve spolupráci s portálem Vědavýzkum.cz jsou technologie z databáze Transfera.cz propagovány v seriálu Věda do praxe. Během března jste mohli číst tyto články:

Pro další možnosti propagace technologií z databáze kontaktujte hlavního správce databáze Petra Suchomela na adrese: petr.suchomel@upol.cz.

Výuková aplikace z Olomouce slaví úspěchy

Biflování v digitalizovaném světě neobstojí. Nová výuková aplikace Glitr, která vznikla v rámci výzkumných aktivit Univerzity Palackého za podpory Technologické agentury ČR, učí děti prostřednictvím her a už o ni projevilo zájem šest desítek moravských škol. Uvedení do praxe napomáhá Vědeckotechnický park UP a společnost City Street Games.

Bližší info

Další informace

Navýšení podpory pro univerzitní transfer

Ministerstvo průmyslu a obchodu oznámilo záměr rozdat 1,3 miliardy korun z Národního plánu obnovy na podporu tuzemských startupů. Připravený je již podle náměstka ministra průmyslu Petra Očka koinvestiční fond pro firmy v rané fázi vývoje. Výzva by měla být vyhlášena v řadu týdnů. „Následovat bude technologický transfer v umělé inteligenci z univerzit a podpora firem v oblasti finančních technologií. Rádi bychom také podporovali oblast strategických technologií, zejména energetické inovace, biotechnologie a mikroprocesory,“ dodal Očko.
Bližší info

Nová výzva TA ČR na podporu komercializace výsledků vědy

Technologická agentura ČR vyhlásila 3. veřejnou soutěž v Programu SIGMA, dílčí cíl 1: Podpora komercializace VaVal+. Soutěž je zaměřena na podporu komercializace průlomových inovačních řešení a podporu růstu i rozvoje malých podniků, středních podniků a startupů. Návrhy projektů lze podávat od 30. března do 17. května 2023. Součástí veřejné soutěže je i certifikace Evropské komise plug-in, která zájemcům zajistí dodatečný screening projektů pro posouzení vhodnosti jejich zapojení do EIC Akcelerátoru. 

VÍCE INFORMACÍ

Semináře ke komercializaci, licencím a autorskému právu v Ostravě

Na VŠB-TUO se v průběhu dubna a května uskuteční tři zajímavé semináře pokrývající téma transferu technologií, komercializace duševního vlastnictví, autorského práva a problematiky Open Science. Všechny jsou otevřené veřejnosti (po předchozí registraci) a přístupné zdarma. První z nich se uskuteční na téma Open Science a komercializace vědeckých výsledků v pátek 21. dubna. Tento odborný seminář je zaměřen na problematiku Open Science a komercializaci výsledků VaVaI a přinese pro účastníky odpovědi na celou řadu otázek (Open Access a Open Science, Open režim v OPVVV a jiných projektech, transfer technologií, komercializace a druhy výsledků). Registrovat se můžete zde. Následovat budou květnové semináře Autorské právo – studentské práce a zaměstnanecká díla (4. 5.) a seminář Jak úspěšně licencovat software (24. 5.).

Business Research Forum propojí akademickou sféru s byznysem

5. ročník veletrhu spolupráce s Masarykovou univerzitou představí propojení univerzitního prostředí s aplikační sférou. Ve středu 26. dubna se v prostředí CEITEC setkají vědecko-výzkumné týmy univerzity, partneři, zástupci soukromého i veřejného sektoru a odborné veřejnosti. V rámci akce budou předány ceny MUNI Innovation Award za inovativní počiny.

 

Maratón vědy v Hradci Králové

Den plný workshopů, seminářů a ukázek spolupráce ve vědě a výzkumu se uskuteční ve čtvrtek 18. května ve Výukovém centru LF HK ve FN HK. Program bude brzy doplněn.

 

Termíny do vašich kalendářů

st 12. 4.

Zasedání členů spolku Transfera.cz | on-line

pá 21. 4.

Seminář: Open Science a komercializace vědeckých výsledků | VŠB-TUO 

Odborný seminář zaměřený na problematiku Open Science a komercializaci výsledků VaVaI přinese pro účastníky odpovědi na celou řadu otázek (Open Access a Open Science, Open režim v OPVVV a jiných projektech, transfer technologií, komercializace a druhy výsledků). Registrace zde.

út 25. – pá 28. 4.

EU Knowledge Valorisation Week 2023 

Univerzity, firmy, podnikatelská sdružení, výzkumné organizace, umělecké instituce a další aktéři jsou zváni, aby se podíleli na programu EU: Knowledge Valorisation Week prostřednictvím sdílení příkladů dobré praxe.

st 26. 4.

Business Research Forum | Brno 

Masarykova univerzita pořádá 5. ročník veletrhu spolupráce, kde se setkají zástupci univerzity, univerzitních partnerů, soukromého i veřejného sektoru a odborné veřejnosti. O akci.

čt 4. 5.

Seminář: Autorské právo – studentské práce a zaměstnanecká díla | VŠB-TUO 

Odborný seminář zaměřený na praktické zkušenosti v oblasti autorského práva na univerzitách. Mimo jiné se zaměří na současné způsoby nakládání s autorskými právy na univerzitách, studentské práce versus zaměstnanecká díla, problémové oblasti/úskalí autorského práva a jak s nimi naložit. Registrace zde.

st 10. 5.

Zasedání členů spolku Transfera.cz | on-line

čt 18. 5.

Maratón vědy | Hradec Králové

Workshopy, semináře, ukázky spolupráce ve vědě a výzkumu organizuje Lékařská fakulta v Hradci Králové spolu s Fakultní nemocnicí Hradec Králové.

st 24. – pá 26. 5.

ASTP Annual Conference 2023 

Členové spolku mohou využít zvýhodněného poplatku na konferenci ASTP v estonském Tallinu, která představuje největší evropské setkání komunity zabývající se přenosem znalostí. O konferenci.

st 24. 5.

Seminář: Jak úspěšně licencovat software | VŠB-TUO 

Odborný seminář zaměřený na praktické zkušenosti v oblasti licencování softwaru, zejména pak, jak funguje právní ochrana software, technická východiska software, software v prostředí univerzity a softwarové licence. Registrace zde.

st 14. 6.

Zasedání členů spolku Transfera.cz | on-line

čt 22. 6.

9. workshop CTT a StartUP Day | Olomouc

čt 19. – pá 20. 10.

10. národní konference transferu technologií | Olomouc

út 21. – st 22. 11.

Transfera Technology Day 2023 + svatomartinská husa | Rakvice

Tradiční TT Day se uskuteční v listopadu na jižní Moravě a bude spojen s neformálním posezením k příležitosti svatomartinské husy v Rakvicích. Již nyní můžete připravovat projekty do 4. ročníku TT Day, výzva k přihlašování bude vypsána na začátku letních prázdnin.

Kalendář sdílených akcí nyní najdete na webových stránkách spolku. Pokud byste měli jakékoliv podněty nebo akce k doplnění, kontaktujte Martinu Vidovou na adrese: vidova@ctt.muni.cz.

Pokud se vaše podněty týkají databáze technologií, směřujte je na Petra Suchomela na adrese: petr.suchomel@upol.cz.

TransferaInfo je pravidelný zpravodaj z dění v komunitě členů Transfera.cz. Do schránek vám přijde na konci každého měsíce. Uzavírka pro témata či podněty do newsletteru je vždy 24. den v měsíci. Jakékoliv náměty posílejte na adresu kancelar@transfera.cz.

E-mail  transfera@transfera.cz

© 2023
Masarykova univerzita

Facebook     LinkedIn     Twitter