Business Research Forum 2023

26. dubna 2023 | CEITEC MU

Pátý ročník veletrhu spolupráce s Masarykovou univerzitou pracovního a společenského setkání vědecko-výzkumných týmů univerzity, partnerů, zástupců soukromého i veřejného sektoru a odborné veřejnosti se uskutečnil ve středu 26. dubna 2023.

Cílem akce bylo propojení univerzitního prostředí s aplikační sférou a představení připravenosti Masarykovy univerzity pro vzájemnou spolupráci.

Prostor byl věnován úspěšným spolupracím fakult a ústavů MU s aplikační sférou, prezentacím oceněných finalistů studentské soutěže Start Your Business, tematickým přednáškám i workshopům. Pozvání přijali zástupci významných institucí (Svaz průmyslu a dopravy ČR, agentura CzechInvest, Regionální hospodářská komora Brno a další) i zástupci spolupracujících firem. Program završilo slavnostním udílením cen MUNI Innovation Award 2023.


Akce směřovala jak na zástupce soukromého i veřejného sektoru či na partnery Masarykovy univerzity, tak na zaměstnance napříč všemi součástmi univerzity i odbornou veřejnost.

Akce je bezplatná.

Katalog spolupráce s MU 2023

Koordinátorka akce:

Důležité informace

Katalog možností spolupráce s Masarykovou univerzitou

Program

9:00       Zahájení akce a registrace
- Prezentační stánky fakult a pracovišť formou interaktivního tržiště

10:00     Slavnostní zahájení akce (hlavní pódium)

10:35     Tematické přednášky (hlavní pódium)
- Strategie a rozvoj Masarykovy univerzity
- Spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou
- Přínosy spolupráce MU se Svazem průmyslu a dopravy ČR
- Přínosy spolupráce MU s agenturou CzechInvest
- Přínosy spolupráce MU s Regionální hospodářskou komorou Brno

11:10     Představení partnerů fakult a CEITEC MU (hlavní pódium)
- Představení spolupráce na příkladech dobré praxe

11:15     Workshop Protecting Your Brain Babies: Intellectual Property for Researchers and Other Brave Souls (room 211), (ENG), 45 min

12:15     Workshop na téma MUNI BioPharma Hub a vznik Centra excelence na Farmaceutické fakultě MU (místnost 211), 45 min

13:00     Představení projektů úspěšných finalistů soutěže Start Your Business (hlavní pódium)
- Představení úspěšných studentských nápadů soutěže Masarykovy univerzity

13:30      Předávání certifikátů spin-off společnostem Masarykovy univerzity

14:00     Slavnostní udílení cen MUNI Innovation Award 2023
- Představení úspěšného laureáta 2021
- Prezentace vítězných počinů úspěšných laureátů 2023

15:30     Oficiální ukončení akce


13:00 až 14:00     Možnost návštěvy laboratoří ústavu CEITEC


Program ke stažení zde.

Místo konání

Akce se koná v prostorách pavilonu CEITEC MU, Univerzitní kampus Bohunice (Kamenice 753/5, 625 00 Brno).

Bez popisku

MUNI Innovation Award 2023

V rámci programu Business Research Fora proběhne slavnostní udílení cen MUNI Innovation Award 2023. Více informací o soutěži se dozvíte ZDE.

Bez popisku

Pozvánka

Workshopy

11:1512:00 Workshop (room 211): Protecting Your Brain Babies: Intellectual Property for Researchers and Other Brave Souls

At this workshop, we will look at IP protection from a practical and legal perspective and focus on issues researchers face. We will discuss issues such as copyright protection, patenting inventions, registering trademarks and protecting know-how. We will also focus on the protection of intellectual property in the context of projects and relationships with external entities.

Lecturers:

Mgr. Ondřej Woznica

Lawyer

Mgr. Markéta Vlasáková, Ph.D.

Intellectual Property Manager


12:1513:00 Workshop (místnost 211): Workshop na téma MUNI BioPharma Hub a vznik Centra excelence na Farmaceutické fakultě MU

V rámci workshopu se dozvíte aktuální informace k strategickému projektu Masarykovy univerzity MUNI BioPharma Hub, který znamená významnou investici do budoucnosti Farmaceutické fakulty. Je to také jasný krok vedoucí k jejímu ještě většímu začlenění do struktury Masarykovy univerzity. Strategický projekt počítá se stavbou vysoce moderní budovy v areálu univerzitního kampusu v Brně Bohunicích. Farmaceutická fakulta tím získá nové, nadčasové, velkorysé prostory pro výzkumnou činnost studentů i pedagogů. Stěhováním do univerzitního kampusu se připojí k FSpS, LF, PřF a CEITEC, se kterými je tematicky blízce spjatá, a nabízí se tak větší prostor pro sdílení výzkumných poznatků, technického vybavení a různých znalostí. V plánu je ale také nákup nového moderního technického vybavení tak, aby fakulta držela krok se zahraničními výzkumnými pracovišti a univerzitami. V podzemních prostorech nové budovy jsou plánované laboratoře, které budou umožňovat proces správné výrobní praxe (GMP). To umožní fakultě vyrábět menší certifikované šarže léků pro spolupracující farmaceutické společnosti. Studenti tak získají zkušenost s reálnou výrobou léků. Workshop se také bude věnovat nově vnikajícímu centru excelence.

Lektor:

prof. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.

děkan Farmaceutické fakulty


Na oba workshopy se můžete registrovat prostřednictvím registračního formuláře na akci ZDE.

Podporovatel akce

Regionální hospodářská komora Brno

Reportáže

Reportáž v online.muni

Reportáž Českého rozhlasu Plus

Fotogalerie Business Research Forum 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info