MUNI Innovation Award 2023

Ocenění studentů a zaměstnanců Masarykovy univerzity, jejichž výstupy se podařilo úspěšně zavést do praxe, napomohly ke zdokonalení výrobků či služeb nebo jakkoli jinak přispěly ke zvýšení společenské relevance výzkumu Masarykovy univerzity.

 

NOMINOVAT LAUREÁTI MIA 2023 SOUHRNNÉ INFO

Vyhlášení výsledků

Vyhlášení výsledků MUNI Innovation Award proběhlo v rámci tradiční akce MU Business Research Forum formou slavnostního ceremoniálu dne 26. 4. 2023.

Přehled laureátů 2023 jsou k dispozici zde.

Fotogalerie MUNI Innovation Award 2023

 
Pravidla oceňování
Hodnocení

Hodnocení provádí nezávislá komise složená z řad odborné univerzitní i mimouniverzitní veřejnosti, Rada pro transfer technologií a komerční spolupráci MU, vedení MU a představitelé fakult nebo dalších zainteresovaných hospodářských středisek MU.

Vyhlášení výsledků

Vyhlášení výsledků proběhlo v rámci tradiční akce MU Business Research Forum formou slavnostního ceremoniálu dne 26. 4. 2023. Přehled laureátů 2023 jsou k dispozici zde.

V případě dotazů se obracejte na koordinátorku MIA 2023
FAQ (nejčastější otázky)
Mohu někoho nominovat, i když nejsem zaměstnancem MU?

Ano, nominaci může podat kdokoli (jakákoli fyzická či právnická osoba z MU nebo mimo MU).

Mohu nominovat někoho, kdo aktuálně není zaměstnancem MU, ale v období, za které se nominace podává, byl?

Ano. Důležité je, aby výstupy či aktivity, které vznikly, byly uveřejněny, využívány či uplatněny v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022. Nominovaný by tak měl být zaměstnancem alespoň po určitou část z uvedeného období.

Může být nominovaným někdo, kdo byl nominovaný v předchozím ročníku?

Ano, pokud jde o nový inovační počin, případně rozvoj stávajícího tak, že výstupy byly využívány či uplatněny v období od 30. 6. 2021 do 31. 12. 2022.

Mohu někoho nominovat za počin, který je ve fázi rozpracování, tzn. není "ochráněný"/dokončuje se, pořád se na něm pracuje?

Ne. Nominovaným počinem může být pouze ten, jehož výstupy se podařilo úspěšně zavést do praxe/napomohly ke zdokonalení výrobků či služeb nebo přispěl ke zvýšení společenské relevance výzkumu.  Dalším příkladem možné nominace může být např. vznik nového spin-of nebo intenzivní spolupráce s komerční sférou.

Mohu nominovat i Ph.D. studenta?

Ano. Nominovaný může být nejen Ph.D. studentem, ale také studentem bakalářského či magisterského stupně studia.

Kdy budou známa jména nominovaných?

Kompletní seznam nominovaných obdrží pouze odborná komise. Slavnostní vyhlášení laureátů proběhne na tradiční akci Business Research Forum ve středu 26. dubna 2023. Následně bude seznam laureátů, kteří budou Masarykovou univerzitou ocenění, zveřejněn.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info