TransferaInfo: shrnutí dění ve světě transferu

transfera.cz  |  NL červen /2024
20. 6. 2024, 12:17

Vážení členové a příznivci spolku Transfera.cz,

děkujeme za vaši přízeň, účast na společných akcích i za podněty, kterými přispíváte k rozvoji transferového ekosystému v ČR.

V červenci a srpnu nás čeká prázdninová pauza od pravidelného setkávání na jednáních členů spolku i od newsletteru, který vám posíláme. S dalším vydáním newsletteru TransferaInfo se přihlásíme opět v září.

Přejeme vám krásné a ničím nerušené prožití letních dnů.


Představenstvo spolku Transfera.cz

Nepřehlédněte

Transfera Technology Day 2024 Výzva: PŘIHLAŠUJTE SVÉ PROJEKTY do 15. 9.

Národní akce Transfera Technology Day již popáté propojí českou vědu s byznysovou komunitou, tentokrát opět v Praze v budově AV ČR na Národní třídě 3, v pondělí 2. 12. 2024.


Nadále jednáme s dalšími partnery, kteří by rádi podpořili tuto tradiční akci ke zhodnocení komerčního potenciálu technologií – ať už formou finanční, či nefinanční podpory (např. svým odborným hodnocením). Pokud byste rádi jakkoli přispěli k organizaci akce nebo jejímu obsahu, neváhejte kontaktovat kancelář.

DATABÁZE TECHNOLOGIÍ VÍCE INFO O VÝZVĚ

ASTP Annual Conference 2024

Každoroční konference ASTP (Association of European Science & Technology Transfer Professionals) se konala v termínu 22. až 24. května ve španělské Seville. Událost je tradičně významným setkáním odborníků zabývajících se zhodnocováním znalostí a transferem technologií, poskytuje jedinečnou platformu pro vytváření sítí a sdílení osvědčených postupů i pro diskusi o nejnovějších trendech a výzvách v této oblasti.

Letošního ročníku se zúčastnilo 387 delegátů reprezentujících 195 institucí ze 36 zemí. Významné zastoupení měla i česká transferová komunita s počtem osmi účastníků z institucí sdružených ve spolku Transfera.cz.

Na konferenčním pódiu vystoupilo celkem 79 řečníků. Příspěvky pokrývaly nejen ryze transferová témata (např. „It’s more than just patents“), ale i návody pro zlepšení a zefektivnění každodenní práce transferových specialistů (např. „Managing Stress and Building Resilience: A Practical Introduction“). 

Více informací

Novinky z dění ve spolku

HEInnovate

Iniciativa Evropské komise a OECD, HEInnovate (Higher Education Institution Innovation) pořádala akci „Train the trainers“ pro rozšíření povědomí o možnostech iniciativy a seznámení zástupců univerzit z celého světa s podstatou a důležitostí podpory inovací a podnikavosti na vysokoškolských institucích. Pro toto kolo tréninku byla vybrána za Českou republiku také Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity. Dvoudenní intenzivní trénink ve dnech 23. a 24.5. měl za cíl představit hlavní činnost a zaměření HEInnovate a naučit přítomné jak dále prezentovat a využít podpory této iniciativy. Akce umožnila propojení přítomných aktérů pro budoucí možné partnerství v rámci inovačních aktivit, pro načerpání inspirace, pro konzultace či rozšíření kontaktní sítě pro potřebné činnosti.

Invent Arena 2024

2 dny a více než 50 vystavovatelů, taková byla letošní INVENT ARENA 2024, unikátní výstava inovací, která se letos uskutečnila již potřetí. Na jednom místě měli možnost se společně potkat zástupci z řad tuzemských i zahraničních institucí, a to jak univerzity (např. VŠB-TUO, ČVUT, VŠCHT, VUT, TUKE, Žilinská univerzita), úřady průmyslových vlastnictví, investoři, ale i široká veřejnost a všichni nadšenci do technických novinek.

Součástí výstavy byla i soutěž exponátů a ocenění nejlepších novinek v oblasti patentů, inovací a udržitelné výroby. VŠB – Technická univerzita Ostrava získala za svá inovativní řešení dvě zlaté a jednu stříbrnou medaili, a také ocenění Category Winner, a to za svá inovativní řešení:

  • Ceramic glazes by recycling waste (Hana Ovčačíková, Filip Galásek, Adam Valigura)
  • A new sealing compound for the tap hole of blast furnace with improved corrosion resistance (Vlastimil Matějka a kol.)
  • Technology for the thermal treatment of waste from car wrecks from the point of view of maximum energy yields and minimum emissions (Jozef Vlček a kol.)

CTT MU poprvé uspořádalo Masaryk University Staff Training Week na téma transferu technologií

V prvním červnovém týdnu proběhl historicky první ročník MUST Week: Technology Transfer, kterého se zúčastnili zástupci šesti evropských univerzit z Maďarska, Německa, Polska, Slovinska, Španělska a České republiky.

Účastníci se seznámili jak s různými aspekty transferu technologií, sdíleli také svoje zkušenosti a dobré praxe, navštívili Simulační centrum Lékařské fakulty nebo se zúčastnili přednášky nositele Fulbrightova stipendia, Dr. Yashwanta Pathaka.

Více informací

Pozvánky na zajímavé akce

WIPO – PCT for V4

World intelectual property office pořádá ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví a Višegrádským patentovým institutem seminář na téma Úmluva o patentové spolupráci pro inovátory z univerzit, startupů a malých a středních podniků.


Akce se koná dne 10. 6. 2024 v Praze v zasedací místnosti Úřadu průmyslového vlastnictví.


Kancelář transfer technologií JU byla požádána o organizační participaci a vystoupení na této akci. Za JU bude přítomná Ing. Veronika Štěpánová, která představí založenou spinoff společnost BioCanim a.s.

Více informací

Jednání rozšířeného představenstva a členů spolku

V návaznosti na 105. výročí založení Úřadu průmyslového vlastnictví vás zveme na rozšířené jednání představenstva a členů spolku k projednání aktuální spolkové agendy.


Jednání proběhne v úterý 10. září v poledních hodinách v blízkosti Pražského hradu.


* čas a místo jednání bude předem upřesněno

Úřad průmyslového vlastnictví slaví 105. výročí založení

U příležitosti výročí pořádá ÚPV v reprezentativních prostorách Pražského hradu mezinárodní konferenci o ochraně duševního vlastnictví v Evropě.


Konference se uskuteční dne 10. září 2024 v Praze.


Termín ukončení registrace na konferenci je nejpozději 31. 7. 2024. V případě naplnění kapacity si organizátor vyhrazuje možnost registraci uzavřít dříve.

Bližší informace

6. Bavorsko – český den pro firmy

Bavorsko-český den pro firmy je etablovanou platformou pro přeshraniční a mezioborová propojení a nové kooperace, z níž vzešlo již mnoho úspěšných obchodních vztahů. Kromě další podpory obchodní spolupráce se bude 6. Bavorsko-český den pro firmy zabývat otázkou, jaké potřeby zákazníků je třeba v budoucnu naplnit a další diskutovaná témata budou zákazník budoucnosti – umělá inteligence pro inovace zaměřené na zákazníka – úspěšné vedení podniku v době častých změn. Keynote Speaker, Prof. Dr. Christian Stummeyer, odborník na digitalizaci, umělou inteligenci a e-commerce, Vám poskytne přehled o tom, co je třeba vzít v úvahu, na co se připravit a jak z toho můžete jako firma profitovat.


Účast na akci je bezplatná. Termín konání je 15. 10. 2024, od 15:00.

Více informací

Konference SCIENCE COMMUNICATION 2024 AI a nové nástroje komunikace vědy a výzkumu

Konference o komunikaci vědy, kterou již po páté pořádá portál Vědavýzkum.cz.


Kdy: Ve čtvrtek 21. listopadu 2024

Kde: Konference proběhne opět v Praze v historické budově České spořitelny, na adrese Rytířská 29, Praha 1.

Při registraci do konce června je výrazná sleva!

Více informací Registrace

Pravidelná jednání členů spolku

Děkujeme za váš zájem a účast na pravidelných jednáních spolku (obvykle 2. čtvrtek v měsíci od 10:00 hod.) a těšíme se na další vzájemnou spolupráci zase od září.

Termíny do vašich kalendářů

út 10. 9.

Jednání rozšířeného představenstva spolku

út 10. 9.

Úřad průmyslového vlastnictví slaví 105. výročí založení 

čt 19. 9.

10. workshop transferu v Olomouci

út 24. 9.

Prague.bio Conference 

út 15. 10.

6. Bavorsko – český den pro firmy 

čt 21. 11.

Konference SCIENCE COMMUNICATION 2024 AI a nové nástroje komunikace vědy a výzkumu 

po 2. 12.

Transfera Technology Day 2024 v Praze

TransferaInfo je pravidelný zpravodaj z dění v komunitě členů Transfera.cz. Do schránek vám přijde vždy týden po jednání členů spolku. Uzávěrka pro témata či podněty do příštího newsletteru je 13. září 2024. Jakékoliv náměty posílejte na adresu kancelar@transfera.cz.

E-mail  transfera@transfera.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     LinkedIn     Twitter