CTT poprvé uspořádalo MUST Week na téma transfer technologií

V prvním červnovém týdnu přivítalo Centrum pro transfer technologií zástupce z celkem šesti evropských univerzit. Během čtyřdenního programu se postupně seznámili se systémem transferu technologií v České republice, moderními trendy v oboru, vybranými tématy z oblastí ochrany duševního vlastnictví, problematiky komercializace nebo zakládání spin-off společností.

10. 6. 2024

Účastníci Masaryk University Staff Training Week: Technology Transfer
Účastníci MUST Week během bloku Legal Issues in Technology Transfer

„Největším přínosem pro mě bylo samotné setkání s kolegy ze zahraničních univerzit. Společný čas jsme využili ke sdílení zkušeností,“ uvedla Daniela Podzemná z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Martina Schulze z University of Ulm v programu zaujal blok týkající se komercializace výzkumného potenciálu a spin-off společností, zejména informace o nedávném založení 100% vlastněné dceřiné společnosti Masarykovy univerzity MUNI Ventures. „U této společnosti vidím velký potenciál rozvoje a bude opravdu zajímavé její vývoj sledovat“. Účastníci akce pozitivně hodnotili program a organizaci, stejně jako širokou škálu činností, kterými se Centrum pro transfer technologií MU zabývá.

Program setkání doplnila prohlídka Simulačního centra Lékařské fakulty, kde MUST Week uzavřela přednáška dr. Yashwanta Pathaka z University of South Florida, kterého hostila v rámci Fulbrightova stipendia Farmaceutická fakulta. Dr. Pathak se během svého příspěvku věnoval problematice transferu technologií a podnikavosti i z pohledu jejich místa ve výukových plánech univerzit. „Je důležité šířit povědomí o transferu technologií mezi studenty, zejména mezi studujícími magisterské programy. Toto povědomí jim totiž stále chybí,“ doplnila Daniela Podzemná z LF MU. Program završila živá diskuse o aktuálních tématech.

Roser Ortes Rigola z University of Vic – Central University of Catalonia by doporučila účast na akci i ostatním kolegům z oboru: „MUST Week byl pro mě velice inspirativní. Je důležité sdílet navzájem své zkušenosti, jen tak můžeme v budoucnu růst a zlepšovat tak i naše univerzity.“

„Jsme nadšeni pozitivními ohlasy a úspěchem letošního ročníku. Ten další plánujeme na rok 2026,“ uzavřel historicky první ročník tohoto setkání Ondřej Woznica z Centra pro transfer technologií, který celou akcí provázel jako lektor. Cílem CTT je podpořit spolupráci a přenos znalostí mezi univerzitami, posílit akademické i komerční inovace a v konečném důsledku rozšířit dopad výzkumu do aplikační sféry.  

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info