TransferaInfo: shrnutí dubnového dění ve světě transferu

transfera.cz  |  NL duben/2023
28. 4. 2023, 11:55

Krásný den členům a příznivcům spolku Transfera.cz,

také v dubnu vám přinášíme přehled novinek ve světě transferu technologií a informace z dění ve spolku.

Ze světa transferu

Nová spin-off z Univerzity Pardubice pomůže zavést screening rakoviny

Univerzita Pardubice má svoji první spin-off společnost s názvem Lipidica. Společně se soukromou firmou plánuje přenést do praxe jeden ze svých největších objevů – metodu, která umí včas odhalit rakovinu slinivky břišní. Univerzita spojila síly s českým holdingem FONS JK Group a.s., který provozuje klinické laboratoře a IT společnosti zaměřené na zdravotnictví. Pokroková detekce týmu prof. Michala Holčapka by se mohla stát první screeningovou metodou na světě pro tento typ karcinomu.

VÍCE INFORMACÍ

Vysoká škola báňská má evropský patent na senzor rozpoznávající škodliviny

Vědci z Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO vyvinuli senzor, který může detekovat škodliviny ve vzduchu či vodě, sledovat výdech pacienta nebo zjistit přítomnost specifických biologických látek v tělních tekutinách.

VÍCE INFORMACÍ

Vznikla nová pracovní skupina k transferu znalostí na vládní úrovni

Rada pro vědu, výzkum a inovace zřídila na svém jednání 31. března 2023 novou pracovní skupinu Transfer znalostí. Problematika transferu je jedním z pilířů programového prohlášení vlády pro oblast vědy, výzkumu a inovací. Hlavním cílem pracovní skupiny je posílení transferu výsledků a zhodnocování výsledků jak ve spolupráci s firmami, tak i v podobě prodejů licencí a zakládání spin-offů, a v neposlední řadě i provazování výsledků vědy s veřejnou správou, využívání poznatků pro tvorbu veřejných politik. Ministryně Helena Langšádlová chce zároveň do konce roku předložit zákon o vědě a výzkumu.

VÍCE INFORMACÍ

Informace ze spolku

Čeká nás představování členů spolku Transfera.cz na pravidelném zasedání členů

Každou druhou středu v měsíci se potkáváme na zasedání členů spolku Transfera.cz. Od příštího zasedání plánovaného na 10. 5. 2023 bude součástí seriál Představování členů spolku. Spolek Transfera.cz má aktuálně tři desítky členů. Na každém zasedání se představí pět členů, každý dostane prostor na prezentaci v délce 3 minut. Pořadí prezentací je stanoveno podle abecedy, na příštím zasedání tedy vstoupí:

1. Biologické centrum AV ČR, v.v.i
2. Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
3. Česká zemědělská univerzita v Praze
4. České vysoké učení technické v Praze
5. DERS Group s.r.o.

Termíny prezentací

Z dalšího dění

Masarykova univerzita pořádala Business Research Forum

Úkolem 5. ročníku Business Research Fora bylo představit univerzitu jako instituci otevřenou možnostem spolupráce s partnerskými organizacemi a zároveň přiblížit již fungující partnerství. Součástí akce bylo předávání certifikátů spin-off společnostem MU a také předávání ocenění MUNI Innovation Award za nejlepší inovační počiny. Moderování Business Research Fora se zhostil Martin Opatrný, tiskový mluvčí Transfera.cz.

Reportáž

Semináře k licencím a autorskému právu v Ostravě

Na VŠB-TUO pokračují semináře ke komercializaci, licencím a ochraně duševního vlastnictví. Další seminář Autorské právo – studentské práce a zaměstnanecká díla se uskuteční v novém termínu 18. 5.  Registrace zde. V následném týdnu je plánován seminář Jak úspěšně licencovat software (24. 5.). Na něj se můžete registrovat zde.

Chystá se první ročník mezinárodní konference Prague.bio

Konference nabídne ojedinělé setkání zástupců vědy a byznysu, kteří si vymění své zkušenosti z vývoje nových léčiv, diagnostiky, medicínských technologií a dalších oblastí biotechnologií. Akce má podporu české vlády a vystoupí na ní uznávané kapacity ze světa farmacie. Konference se koná 26. září 2023 v Lichtenštejnském paláci v Praze. Pro zájemce o účast je otevřena registrace, příslušný formulář včetně možností platby je k nalezení na www.prague.bio

REGISTRACE

Maratón vědy v Hradci Králové

Den plný seminářů a ukázek spolupráce ve vědě a výzkumu se uskuteční ve čtvrtek 18. května ve Výukovém centru LF HK ve FN HK. Program obsahuje několik seminářů "Jak na vědu..." a také představení inovativních produktů, které vznikly spojením kvalitního výzkumu a efektivní spolupráce. 

Pozvánka

NEURON online club

Je Česká republika světově úspěšná díky využití znalostí? Jde české vzdělání, věda a podnikatelské prostředí naproti světovosti? A proč je důležité propojovat teorii s praxí? Online setkání expertů Nadačního fondu Neuron se pokusí pojmenovat překážky, které nás brzdí a představí cesty, jak na to. Začátek je v 17 hodin. Připojte se!

 

Termíny do vašich kalendářů

st 10. 5. 2023

Zasedání členů spolku Transfera.cz | on-line

čt 18. 5. 2023

Maratón vědy | Hradec Králové

Workshopy, semináře, ukázky spolupráce ve vědě a výzkumu organizuje Lékařská fakulta v Hradci Králové spolu s Fakultní nemocnicí Hradec Králové.  Akce se uskuteční 18. 5. od 8 hodin. Registrujte se zde.

čt 18. 5. 2023

Seminář: Autorské právo – studentské práce a zaměstnanecká díla | VŠB-TUO 

Odborný seminář zaměřený na praktické zkušenosti v oblasti autorského práva na univerzitách. Mimo jiné se zaměří na současné způsoby nakládání s autorskými právy na univerzitách, studentské práce versus zaměstnanecká díla, problémové oblasti/úskalí autorského práva a jak s nimi naložit. Registrace zde.

st 24. – pá 26. 5. 2023

ASTP Annual Conference 2023 

Členové spolku mohou využít zvýhodněného poplatku na konferenci ASTP v estonském Tallinu, která představuje největší evropské setkání komunity zabývající se přenosem znalostí. O konferenci.

st 24. 5. 2023

Seminář: Jak úspěšně licencovat software | VŠB-TUO 

Odborný seminář zaměřený na praktické zkušenosti v oblasti licencování softwaru, zejména pak, jak funguje právní ochrana software, technická východiska software, software v prostředí univerzity a softwarové licence. Registrace zde.

st 14. 6. 2023

Zasedání členů spolku Transfera.cz | on-line

čt 22. 6. 2023

9. workshop CTT a StartUP Day | Olomouc

út 26. 9. 2023

Konference Pague.bio | Praha 

Mezinárodní konference Prague.bio je určena pro akademiky, investory a představitele průmyslu z celé střední Evropy. Zkušení investoři, zástupci předních farmaceutických firem a kanceláří transferu technologií se zde setkají s nadějnými startupy, vědci a studenty, aby jim svými radami a postřehy pomohli při komercializaci jejich vědeckých nápadů. Zástupcům průmyslu a investorům konference naopak poskytne zajímavý prostor pro výměnu názorů a možnost navázání další spolupráce. Více info.

čt 19. – pá 20. 10. 2023

10. národní konference transferu technologií | Olomouc

út 21. – st 22. 11. 2023

Transfera Technology Day 2023 + svatomartinská husa | Rakvice

Tradiční TT Day se uskuteční v listopadu na jižní Moravě a bude spojen s neformálním posezením k příležitosti svatomartinské husy v Rakvicích. Již nyní můžete připravovat projekty do 4. ročníku TT Day, výzva k přihlašování bude vypsána na začátku letních prázdnin.

Aktualizace agend a technologií v databázi

Spolek Transfera.cz má nyní 9 pracovních skupin. Vedoucí skupin prosíme o přípravu výčtu řešených agend. Zároveň bychom všechny členy chtěli požádat o aktualizaci technologií v databázi spolku v návaznosti na chystanou výzvu k 4. ročníku Transfera Technology Day.

Členové nového představenstva a kontrolní komise zapsáni ve spolkovém rejstříku

Představenstvo spolku Transfera.cz bude v následujícím funkčním období působit ve složení:
  • RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M. (předsedkyně)
  • Mgr. et Mgr. Hana Kosová, MPA
  • Dr. Ing. Petr Kubečka, MCI, RTTP
  • Ing. Tomáš Novotný, Ph.D.
  • Ing. Martin Smekal
  • RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D., MPA (místopředsedkyně)
  • RNDr. Ing. Jaromír Zahrádka, Ph.D. (místopředseda)

Členové kontrolní komise spolku Transfera.cz jsou:

  • Ing. et Ing. Martin Jambura
  • Ing. Kateřina Kovaříčková
  • Ing. Miroslav Neulinger (předseda)

TransferaInfo je pravidelný zpravodaj z dění v komunitě členů Transfera.cz. Do schránek vám přijde na konci každého měsíce. Uzavírka pro témata či podněty do newsletteru je vždy 24. den v měsíci. Jakékoliv náměty posílejte na adresu kancelar@transfera.cz.

E-mail  transfera@transfera.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     LinkedIn     Twitter