TransferaInfo: shrnutí dění ve světě transferu po létě

transfera.cz  |  NL říjen /2023
18. 10. 2023, 13:29

Vážení členové a příznivci spolku Transfera.cz,

na základě domluvy na pravidelném jednání členů spolku, které proběhlo ve středu 11. 10. 2023, si vám dovolujeme zaslat aktuální informace z dění napříč naší platformou již nyní. Pravidelně budeme posílat to nejdůležitější v tuto dobu, nebudeme čekat na konec kalendářního měsíce. Veškeré podklady do tohoto newsletteru TransferaInfo zasílejte prosím vždy do 12:00 dne následujícího po jednání spolku na e-mail kancelar@transfera.cz.

Děkujeme za váš zájem o dění v transferové komunitě, účast na pravidelných setkáních a těšíme se na viděnou zítra na národní transferové konferenci v Olomouci i další vzájemnou spolupráci.

Představenstvo spolku Transfera.cz

Nepřehlédněte

Nadace Neuron ocenila špičkové vědkyně a vědce

V neděli 15. 10. 2023 ocenil Nadační fond Neuron opět po roce nejlepší české vědce. Za transfer zásadního vědeckého objevu do byznysu převzala cenu spin-off společnost Lipidica v čele s profesorem Michalem Holčapkem a jeho nápadem, jak z jedné kapky krve detekovat rakovinu slinivky. Vynález pochází z Univerzity Pardubice a transferový úspěch si připisuje nejen tato univerzita, ale i bývalá vedoucí transferového pracoviště Karolina Kašparová. Gratulujeme!

VÍCE INFO

Již tento čtvrtek proběhne 10. národní konference transferu technologií a znalostí

Všechny informace naleznete na webových stránkách pořadatele: https://www.vtpup.cz/nkt

Očekáváme - TA ČR SIGMA Proof of Concept

V oblasti podpory transferu technologií v listopadu netrpělivě očekáváme vypsání veřejné soutěže TA ČR SIGMA Proof of Concept ve výzkumných organizacích.

Zaměřena je na podporu systému komercializace a na podporu využití výsledků VaV, které vznikly nebo vznikají ve výzkumných organizacích a mají vysoký potenciál pro uplatnění v nových nebo zdokonalených produktech či službách. Cílem je podpořit nové a zefektivnit již zavedené systémy transferu nových poznatků VaV financovaných z veřejných zdrojů ve výzkumných organizacích a zavádět je do praxe. Navazuje na program GAMA 2, podprogram 1.
Spolek Transfera.cz se aktivně zapojil do jejího připomínkování.
Bližší informace najdete na webstránce TA ČR.


POZOR: Předpokládaný termín semináře k vypsané výzvě je plánován na 16. 11. 2023 od 9:00 na následujícím odkaze. Termín bude dle vypsání výzvy případně upraven. Seminář povedou vedoucí projektové skupiny Růžena Štemberková a Petr Kubečka.


Máte zájem o záznam přednášky zástupkyně TA ČR programu Sigma Táni Perglové? Stačí si ho vyžádat v naší kanceláři (kancelar@transfera.cz).

PODĚKOVÁNÍ Radkovi Zbožínkovi za představení výzkumného a inovačního centra INTEMAC

Zástupce ředitele inovačního centra INTEMAC Radomír Zbožínek představil na zasedání členů spolku výzkumné a inovační centrum INTEMAC Solutions s.r.o., které bylo založeno pro podporu výrobních a technologických firem. Vybranými oblastmi podpory a spolupráce jsou např. flexibilní výrobní systémy, pokročilé technologie, vývoj a inovace, resp. vše, co souvisí s moderní průmyslovou výrobou 21. století. INTEMAC dodává českým firmám mezinárodní know-how, aby byly, pokud možno, celosvětově konkurenceschopné.

„Propojujeme datové toky, automatizacitechnická zdokonalování strojů do jednoho celku. Ten se tak stává maximálně efektivnísnadný na řízení, flexibilní, jak pro změny výroby, tak výrobků a udržitelný. Zároveň jsme technologicky neutrální - nejsme prodejci koncových zařízení, ale pomáháme najít místa ve firmě, kde je s digitalizací, potažmo automatizací, nejefektivnější začít, kde lze hledat úspory, kde rizika, kde potenciál. To, co navrhneme, poté testujeme v testbedu – a teprve pokud se prokáže, že řešení, které jsme pro firmu navrhli, je to nejlepší, doporučujeme investovat“ odhalil např. Radomír Zbožínek.

VÍCE INFO

Známe finalisty Transfera Technology Day 2023

Transfera Technology Day již počtvrté propojí českou vědu s byznysovou komunitou. Do jedinečné národní akce se letos přihlásilo 28 projektů z 13 akademických institucí. Odborná porota, partneři a podporovatelé akce následně vybrali 13 technologií z 10 institucí, které budou prezentovány osobně v rámci soutěžního dne 21. listopadu v Rakvicích na jižní Moravě.
Aktuálně probíhá hodnocení potenciálu přihlášených projektů ze strany investičních partnerů. 
Těšíme se na hojnou účast a opakovaně připomínáme, že po TTDay následuje dlouho očekávané pracovní setkání transferové komunity a networking se svatomartinskou husou.
Podívejte se na fotky přímo z místa, prostory máme rezervovány pouze pro nás!
Neváhejte tedy a přihlašujte se zde, místa s možností noclehu ubývají.

Na co se můžete těšit? Program jsme již zveřejnili a bude ještě doplňován. Sledujte nás!


POZOR: V příštím týdnu se kancelář spolku chystá fakturovat společenskou část dne (=setkání transferové komunity a networking se svatomartinskou husou). Podklady pro případnou fakturaci prosím zasílejte do kanceláře spolku: kancelar@transfera.cz.


Partneři a podporovatelé TTDay pro letošní ročník jsou:

Registrovat se Postupující

Knowledge transfer success story: Terapeutické programy pro řidiče představuje Tomáš Novotný

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. získalo prestižní postavení v rámci České republiky v oblasti prevence a nápravy řidičů. Tento unikátní transfer znalostí do praxe byl na zasedání členů spolku představen odchozím vedoucím tamního transferového pracoviště Tomášem Novotným.

Jde o terapeuticko-vzdělávací program pro řidiče s problematickým průběhem praxe – pachatele přestupků a trestných činů v dopravě. Jeho cílem je prevence rizikového chování v dopravě. Program se zaměřuje na změnu postojů a životního stylu účastníků a na posílení uvědomění si následků rizikového chování za volantem. Program je skupinový, účastní se ho zpravidla 3-12 řidičů, je veden lektorem se zvláštní kvalifikací (zpravidla se jedná o psychologa/psycholožku s terapeutickou praxí) a probíhá v 5 blocích po 4 hodinách, obvyklý je jeden blok týdně.

Program vznikl jako reakce na skutečnost, že od roku 2023 vstupuje v účinnost zákon č. 150/2023 Sb. o silničním provozu, zavádějící povinnost absolvovat terapeutický program i v ČR. Ten se vztahuje na na řidiče se zákazem řízení 18 měsíců a déle, řidiče, kteří se odmítli podrobit zkoušce na alkohol či na drogy nebo řidiče, o jejichž účasti na programu rozhodl soud nebo státní zastupitelství na základě zvláštního právního předpisu.

Metodickým centrem je na základě zákona ustanoveno Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. v Brně, které aktuálně hledá další lektory do tohoto programu. Podmínky jsou:
 • VŠ vzdělání v magisterském stupni.
 • Akreditovaný psychoterapeutický výcvik nebo minimálně 3 roky terapeutické praxe v práci s klienty.
 • Absolvování kvalifikačního kurzu pořádaného Metodickým centrem.

Kdo by měl zájem o lektorský kurz, dejte vědět do kanceláře spolku (kancelar@transfera.cz).

VÝZVA: Kontrola kontaktních údajů v databázi Transfera.cz

Prosíme o spolupráci při kontrole kontaktních údajů v naší databázi. Dle návodu na webu https://portfolio.transfera.cz/cs/ vyberte v horním panelu položku „přehled institucí“. Po rozkliknutí příslušné instituce naleznete po srolování sekci „Kontaktní informace technologií“, ve které by měly být uvedeny aktuální informace. Pokud bude některou z informací třeba aktualizovat/změnit, zašlete svůj požadavek na email databaze@transfera.cz.

Z dění v pracovních skupinách spolku Transfera.cz

Pracovní skupina PRÁVNÍ

Jednání právní skupiny se uskuteční koncem příštího týdne. Diskutovat bude otázku konfliktu zájmů při zakládání Spin-off společností a věnovat se bude také postupu při výmazu či zapsání licenčních smluv na ÚPV.  Jednání povede vedoucího pracovní skupiny Matěj Búřil. Konkrétní termín a odkaz na on-line jednání bude členům pracovní skupiny zaslán přes info@transfera.cz.

Pracovní skupina VZDĚLÁVÁNÍ – PROFESE TRANSFERÁŘ

Hlavním zaměřením této pracovní skupiny, která funguje pod vedením Martina Smekala, je především snaha podpořit profesní vzdělávání pracovníků transferu. Na posledním jednání této PS byly připraveny dva vzdělávací programy:

Profese transferář – program určený pro pracovníky transferu, kteří se chtějí dále rozvíjet a vzdělávat v oboru.
Transferář junior – program pro studenty, kteří se zajímají o transfer a chtěli by se mu v budoucnu věnovat.

Prioritou spolku je rozpracování a příprava základního programu "Profese transferář". V současné situaci má právě tento pro transferovou komunitu největší přínos.

Pokud máte o toto téma a spolupráci v rámci pracovní skupiny vzdělávání zájem, napište nám na kancelar@transfera.cz.
Koordinační schůzka pracovní skupiny se uskuteční ve druhé polovině října. Konkrétní termín a odkaz na on-line jednání bude zaslán přes info@transfera.cz.

Poděkování:

Chceme opravdu velmi poděkovat za aktivní působení v této PS Jakubovi Hruškovi, který je zakladatelem myšlenky těchto vzdělávacích programů. Jakubovi nyní přejeme úspěšné působení v jeho nové roli v CzechInvestu.

Z dalšího dění

Univerzita Palackého otevřela unikátní prostor, kde mohou sdílet své znalosti výzkumníci, firmy i studenti

Těsnější spolupráci mezi institucemi a firmami, rychlejší uvádění výsledků výzkumu do praxe i místo pro nové projekty - to vše nabídne budova Envelopa Hub, kterou představila Univerzita Palackého v Olomouci (UP). Moderní stavba s atypickou zelenou fasádou slouží jako Centrum inovací a transferu technologií UP. Současně nabízí zázemí firmám zaměřeným mimo jiné na optiku, zdravotnictví, nové materiály či informační technologie. Veřejnost bude také moci využívat prostor pro coworking a kavárnu.

Čtěte více

Semináře k autorskému právu a uzavírání smluv v transferu technologií v Ostravě

Na VŠB-TUO se v průběhu října a listopadu uskuteční dva zajímavé semináře pokrývající téma transferu technologií, uzavírání smluv a autorského práva. Všechny jsou otevřené veřejnosti (po předchozí registraci) a přístupné zdarma.
První z nich na téma Porušování práv duševního vlastnictví se koná ve čtvrtek 26. října v budově Business centra VŠB-TUO. Odborný seminář je zaměřen na praktické zkušenosti v oblasti porušování práv duševního vlastnictví a jejich vymáhání, zejména pak na porušování autorských a patentových práv a jejich vymáhání. Registrovat se můžete zde.
Druhým je online seminář s názvem Transfer technologií a uzavírání smluv, který se koná 24. listopadu. Registrovat se můžete zde. Odkaz na připojení obdržíte po registraci.

IP for You online seminář

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV) pořádá odborný online seminář IP for You.
Seminář je určen pro právníky, advokátní koncipienty a další odborníky v oblasti duševního vlastnictví a obsahem bude:

 • Mezinárodní třídník výrobků a služeb (12. vydání) a další novinky a změny.
 • Praktické rady a tipy při zatřiďování v rámci podání národních ochranných známek.
 • Online podávání přihlášek.
 • Jak úspěšně prokázat získání rozlišovací způsobilosti podle čl. 7 odst. 3 nařízení o OZEU.
 • IP scan Enforcement – představení pilotního projektu.
 • Novinky v EUIPO.

Termín: 14. 11. 2023 od 10 hodin

Účast je zdarma, zájemci se musí zaregistrovat na: Czech Republic IP for YOU (blumm.it)

Jihočeská univerzita uvedla na trh svůj nový produkt s názvem Školkotelka

Exkluzivní licenční smlouvu k tomuto produktu se podařilo Kanceláři transferu technologií Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích uzavřít s nakladatelstvím Infra CZ s.r.o. Jedná se o výukové pomůcky pro distanční výuku předškolních dětí, které vyvinul a vyladil tým z Pedagogické fakulty pod vedením paní doc. Vítečkové a Mgr. Svobodové. Skládají se z Metodické příručky, Pracovního sešitu pro děti, několika nezbytných pomůcek a výukových videí.

Pro unikátní označení produktu byla již udělena ochranná známka Úřadem průmyslového vlastnictví, jejíž žádost byla podána Kanceláří transferu technologií. Vyobrazení OZ je níže.

Ukázkový videopříspěvek lze shlédnout na webu www.skolkotelka.cz. Na webu je zároveň možné dozvědět se více o jednotlivých produktech a přes propojení na web nakladatelství Infra vše zakoupit.

III. ENIHEI Konference, Technická univerzita Gabrovo, Bulharsko

Uskupení ENIHEI (European Network of Innovative Higher Education Institutions) sestává z 38 univerzit napříč evropskou unií. Vzniklo v minulém roce na žádost tehdejší evropské komisařky Mariy Gabriel, která požádala o existenci poradního orgánu pro oblast inovací ve vysokém školství. 

Jediný zástupce České republiky na tomto fóru je Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.

Říjnové setkání a jednání nastavovalo strategii komunikace a práci v pracovních skupinách, konkrétně:

 • Podpora žen ve vedoucích pozicích v „deeptech“.
 • Učitelé jako nositelé inovací.
 • Living labs.

Témata jsou rozhodně aktuální a rádi budeme čerpat ze zkušeností ostatních členů.

Čtěte více

Termíny do vašich kalendářů

čt 19. 10. 2023

10. národní konference transferu technologií | Olomouc 

10. národní konferenci transferu je pořádáná pod záštitou spolku Transfera.cz.
Putovní konferenci letos hostuje Univerzita Palackého v Olomouci a koná se ve čtvrtek 19. 10. 2023. Nosným tématem jsou pro letošní rok zkušenosti a příklady dobré transferové praxe z evropských univerzit sdružených v konsorciu Aurora.

čt 19. 10. 2023

Business2Science: Marketingová excelence 

Panelové diskuze, případové studie, pitch-deck session nebo třeba networking a mnohem více nabídne letošní odborná konference Business2Science na téma:
Marketingová excelence ve vyšších řádech inovací a její propojení s excelencí výzkumnou a technickou
Spolek Transfera.cz se také představí se svoji prezentací.

Podrobné informace, s programem a registrací naleznete www.business2science.cz.

út 24. – st 25. 10. 2023

COINTT 2023 Biele miesta v inováciách a transfere technológií

Konference COINTT2023 je největší slovenskou akcí s mezinárodní účastí, která se věnuje transferu technologií, ochraně duševního vlastnictví, inovacím a podpoře podnikání.
Hlavním tématem bude zjm. to, jak vyplnit "bílá místa" v oblasti transferu technologií s ohledem na praxi. Záštitu nad konferencí letos převzala slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.
Bližší informace a program naleznete na tomto odkazu.

čt 26. 10. 2023

Disraptors summit 2023 

Soutěžní klání zhruba 700 start-upů, vítěz tohoto „regionálního“ kola postoupí do celosvětového finále konající se v Sillicon Valley v Kalifornii, USA. Mentoři a účastníci panelové diskuze světového formátu dodají akci značnou úroveň a soutěžícím inspiraci do dalšího snažení.

Více informací: Summit23 | Disraptors

čt 26. 10. 2023

Making research results work for society 

Mezinárodní konference v Bruselu, ke které se ale můžete připojit i online!
Fórum určené pro výměnu nápadů, zkušeností a názorů na faktory úspěchu a překážky při plném provádění guiding principles. Ocení inovativní standardizované projekty a budete mít možnost networkovat. Připojte se a dozvíte se, jak různé zapojené strany řeší změnu paradigmatu a podporují nový způsob myšlení.
Více info.

čt 26. 10. 2023

Seminář: Porušování práv duševního vlastnictví | VŠB-TUO 

Odborný seminář zaměřený na praktické zkušenosti v oblasti porušování práv duševního vlastnictví a jejich vymáhání.

čt 26. – pá 27. 10. 2023

Technology Transfer Trainings in Fit4NMP Project

Interaktivní workshop Fit4NMP technology transfer training v Bratislavě pod vedením zkušeného Jeffa Skinnera.
2 dny nabité tréninkovým programem jsou zcela zdarma a existuje možnost požádat i o travel grant.
Detailní propozice workshopu najdete zde.

Pro více informací kontaktujte Gilese Brandona na giles.brandon@intelligentsia-consultants.com

st 8. 11. 2023

Zasedání členů spolku Transfera.cz | on-line

út 14. 11. 2023

IP for you | on-line

Online seminář z dílny Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) a Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV).
Program obsáhne relevantní témata z oblasti duševního vlastnictví a je určen pro právníky, advokátní koncipienty a další odborníky v oblasti duševního vlastnictví.
Účast je zdarma, zájemci se musí zaregistrovat na: Czech Republic IP for YOU (blumm.it)

po 20. 11. 2023

ASTP EU forum 

6. ASTP-EU fórum je pokračováním dialogu mezi evropskými odborníky na transfer znalostí a technologií a pracovníky Evropské komise. Na této bezplatné online akci budete mít příležitost vyslechnout si informace přímo od vedoucích pracovníků Komise, kteří pracují na iniciativách, jež mají přímý dopad na inovační prostředí. Tuto akci pořádá evropský výbor ASTP.

Více info.

út 21. 11. 2023

Transfera Technology Day 2023 + svatomartinská husa | Rakvice 

Tradiční TT Day se uskuteční v listopadu na jižní Moravě a bude spojen s neformálním posezením k příležitosti svatomartinské husy v Rakvicích. 
Již známe 13 postupujících projektů, nenechte si ujít jejich prezentaci.

Těšíme se na setkávání během podzimu a další spolupráci.

TransferaInfo je pravidelný zpravodaj z dění v komunitě členů Transfera.cz. Do schránek vám přijde na konci každého měsíce (s výjimkou letních prázdnin). Uzavírka pro témata či podněty do příštího newsletteru je 9. listopadu. Jakékoliv náměty posílejte na adresu kancelar@transfera.cz.

E-mail  transfera@transfera.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     LinkedIn     Twitter