TransferaInfo: únor ve světě transferu technologií

transfera.cz  |  NL únor/2023
28. 2. 2023, 10:29

Přejeme hezký den členům a příznivcům spolku Transfera.cz,

přiblížil se konec nejkratšího měsíce v roce, což mimo jiné znamená, že do vašich schránek míří pravidelný transferový zpravodaj. Tentokrát přinášíme informace k plánovaným akcím pro letošní rok a také k úspěšným technologiím v uplynulém období. 

Členská schůze spolku Transfera.cz

Rozeslali jsme pozvánky na členskou schůzi, která je nejvyšším schvalovacím orgánem spolku. Členská schůze se uskuteční 21. 3. 2023 od 10:00 hodin v Kampusu Hybernská v Praze. Na programu je:

  • Zpráva o činnosti za rok 2022
  • Zpráva o hospodaření za rok 2022
  • Revizní zpráva
  • Plán aktivit a akcí na rok 2023
  • Rozpočet na rok 2023
  • Volba představenstva

Do data členské schůze je nutné uhradit členský příspěvek spolku Transfera.cz.

Ze světa transferu

Akademický start-up Sophomer zjednoduší diagnostické testy

Úspěšný převod technologie do praxe si připisují pracovníci Centra transferu technologií AV ČR (CeTTAV). Společnost Sophomer je start-up vyvíjející plně syntetický polymer, díky kterému se výrazně zjednoduší analýzy na prokázání přítomnosti patogenu nebo specifické protilátky v organismu. Nově licencovaná technologie vznikla ve spolupráci Ústav makromolekulární chemie AV ČR, bio-inovačního centra i&i Prague a firem Elisa DevelopmentSophomer
Více info
 

Interiérová čistička vzduchu z VŠCHT je výsledkem podpory inovací

Novinka z Vysoké školy chemicko-technologické představuje designový i užitečný prvek, který vznikl díky financím z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). 

Čtěte zde
 

Komentář: německá agentura pro transfer a inovace je ambiciózní plán

Místopředsedkyně spolku Transfera.cz Růžena Štemberková zveřejnila komentář k plánu německé vlády vybudovat federální agenturu pro transfer technologí. Komentář vznikl ve spolupráci CeTTaV a portálu VědaVýzkum.cz. Čtěte zde.

Celý komentář
 

Věda do praxe

Ve spolupráci s portálem Vědavýzkum.cz jsou technologie z databáze Transfera.cz propagovány v seriálu Věda do praxe. Během února jste mohli číst tyto články:

Pro další možnosti propagace technologií z databáze kontaktujte hlavního správce databáze Petra Suchomela na adrese: petr.suchomel@upol.cz.

Vysoké školy se zapojí do národního centra kompetence zaměřeného na polymery

Problematikou polymerů a jejich dopadů na životní prostředí se bude v příštích šesti lety zabývat Národní centrum kompetence polymerních materiálů a technologií pro 21. století (POLY-ENVI21), které uspělo v soutěži Technologické agentury ČR. Jedná se o rozsáhlý šestiletý projekt, jehož celkové náklady řešitelského konsorcia činí téměř 380 milionů korun (čtvrtina z těchto nákladů bude hrazena z firemního sektoru). Pod vedením Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně bude do projektu zapojeno 24 účastníků z řad univerzit, průmyslových partnerů i neziskových organizací.

Bližší info

Jihočeská univerzita ocenila nejlepší inovaci v soutěži JU INnovation

Rada komercializace Jihočeské univerzity posuzovala na svém prvním zasedání v roce 2023 technologie přihlášené do interní soutěže Jihočeské univerzity JU INnovation. Vítězem se stala technologie Bezdrátová sonda pro monitoring kůrovce, k níž má Kancelář transferu technologií JČU uzavřenou výhradní smlouvu o spolupráci.

Informace k technologii

O čem se mluví

Spin-off nejsou jen zhodnocením výsledků výzkumu, ale také ochranou duševního vlastnictví

Eva Janouškovcová, předsedkyně spolku Transfera.cz a současně ředitelka Centra pro transfer technologií Masarykovy univerzity přispěla společně s Martou Šturdíkovou z Oddělení transferu znalostí a technologií Univerzity Palackého v Olomouci ke vzniku textu o komercializaci, vypořádání duševního vlastnictví a zakládání univerzitních spin-off.

Jako úspěšný příklad spin-off v textu vystupuje společnost AI|ffinity. Její zakladatel Thomas Evangelidis se rozhodl založit vlastní firmu a odkoupit od Masarykovy univerzity licence po skončení grantové podpory na vývoj software umožňujících rychlejší a levnější určení struktury proteinů.

Přečtěte si

Průmyslové doktoráty jako cesta k posílení spolupráce univerzit a firem

Nástroj průmyslových doktorátů představuje významný prostředek k propojení akademického výzkumu s praxí. „Zavedení průmyslových doktorátů bude přínosné pro všechny aktéry, studenti budou mít příležitost spolupracovat se špičkovými firmami, pro školy tento nový model přinese finanční prostředky na zlepšení práce se studenty, firmy naváží bližší spolupráci s univerzitami a toto vše je dobrým předpokladem pro posílení transferu, to je většího zhodnocování výsledků vědy pro naši ekonomiku,“ říká ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová.

Přečtěte si

Kalendář

út 21. 3. 2023

Členská schůze spolku Transfera.cz – volba představenstva

Každoroční členská schůze se uskuteční v úterý 21. března od 10 do 13 hodin v Praze (Kampus Hybernská). Mimo schvalování zpráv o činnosti a hospodaření za uplynulý rok se bude schvalovat rozpočet a plán činností spolku na rok 2023 a především proběhne volba nového představenstva spolku.

po 27. 3. 2023

Seminář k šíření dat ve vědě na VŠB-TUO 

Seminář Mluviti stříbro, mlčeti zlato ve vědě a výzkumu pořádá Centrum transferu technologií VŠB-TUO ve spolupráci s JŠK, advokátní kanceláří, s.r.o. Seminář se uskuteční prezenčně i online v pondělí 27. března od 9 do 11 hodin. Registrace jsou možné do 22. 3. na tomto odkaze.

st 29. 3. 2023

Podpora komercializace VaVaI+ pro malé a střední podniky a startupy 

TA ČR vyhlásí 29. března veřejnou soutěž Podpora komercializace VaVaI+ určenou pro malé a střední podniky a startupy se sídlem v ČR. Cílem této veřejné soutěže je podpořit komercializaci průlomových inovačních řešení. Výstupem projektů budou studie proveditelnosti v anglickém jazyce. Více informací je k dispozici zde.

pá 31. 3. 2023

Cena Neuron: nominujte do 31. března 

Nominační proces, v němž můžete nominovat projekty na Cenu Neuron, je potřeba dokončit ke dni 31. března. Nominujte zde.

út 25. – pá 28. 4. 2023

EU Knowledge Valorisation Week 2023 

Univerzity, firmy, podnikatelská sdružení, výzkumné organizace, umělecké instituce a další aktéři jsou zváni, aby se podíleli na programu EU: Knowledge Valorisation Week prostřednictvím sdílení příkladů dobré praxe.

st 26. 4. 2023

Business Research Forum 

Masarykova univerzita pořádá 5. ročník veletrhu spolupráce, kde se setkají zástupci univerzity, univerzitních partnerů, soukromého i veřejného sektoru a odborné veřejnosti. Více o Business Research Foru.

st 24. – pá 26. 5. 2023

ASTP Annual Conference 2023 

Členové spolku mohou využít zvýhodněného poplatku na konferenci ASTP v estonském Tallinu, která představuje největší evropské setkání komunity zabývající se přenosem znalostí. O konferenci.

Kalendář sdílených akcí nyní najdete na webových stránkách spolku. Pokud byste měli jakékoliv podněty nebo akce k doplnění, kontaktujte Martinu Vidovou na adrese: vidova@ctt.muni.cz.

Pokud se vaše podněty týkají databáze technologií, směřujte je na Petra Suchomela na adrese: petr.suchomel@upol.cz.

TransferaInfo je pravidelný zpravodaj z dění v komunitě členů Transfera.cz. Do schránek vám přijde na konci každého měsíce. Uzavírka pro témata či podněty do newsletteru je vždy 24. den v měsíci. Jakékoliv náměty posílejte na adresu kancelar@transfera.cz.

E-mail  transfera@transfera.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     LinkedIn     Twitter