TransferaInfo: shrnutí dění ve světě transferu

transfera.cz  |  NL únor /2024
29. 2. 2024, 13:41

Vážení členové a příznivci spolku Transfera.cz,

děkujeme za setkání v minulém týdnu, kde jsme se v hojném počtu potkali v historických prostorách Akademie věd ČR na tradiční členské schůzi spolku Transfera.cz. V rámci každoročního jednání tohoto nejvyššího orgánu spolku byla přítomnými zplnomocněnými členy, kterých se v Praze ve čtvrtek 22. 2. sešlo 19 (z celkového počtu 32), jednohlasně odsouhlasena zpráva o činnosti za r. 2023, zpráva o hospodaření za r. 2023 i revizní zpráva. Taktéž byl jednohlasně schválen plán činností i rozpočet pro rok 2024.Součástí jednání byly i volby do orgánů spolku. Jediným kandidátem na uvolněné místo v představenstvu spolku byl Ing. et Ing. Martin Jambura ze Západočeské univerzity v Plzni, který byl zvolen všemi přítomnými s hlasovacím právem. Gratulujeme! V kontrolní komisi předsedkyni Ing. Kateřinu Kovaříčkovou z VŠCHT nově doplní Ing. Ivana Bartoníková z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Ingrid Beránková Ambruzová, LL.M. z HARBER IP s.r.o. – děkujeme a těšíme se na spolupráci!Představenstvo spolku Transfera.cz mimořádně přistoupilo i k návrhu na udělení čestných členství bývalým členům spolku, kteří se svojí činností výrazně zasloužili o jeho existenci a rozvoj. S návrhem na čestné členství budou osloveni: Ing. Jaroslav Burčík, Ph.D., LL.M., Mgr. Martin Duda, Ing. Jiří Herinek a Mgr. et Mgr. Hana Kosová.

Představenstvo spolku Transfera.cz

Nepřehlédněte

Národní konference transferu technologií pod taktovkou VUT v Brně

Již 11. ročník národní konference transferu technologií a znalostí letos za úzké spolupráce se spolkem Transfera.cz pořádá Vysoké učení technické v Brně ku příležitosti svého 125. výročí založení.

Akce se uskuteční v termínu 9.–10. 4. 2024 v prostorách rektorátu VUT v Brně a jejím hlavním tématem bude naplňování vybraných opatření reformy transferu technologií a znalostí v ČR.

KOMPLETNÍ INFO O KONFERENCI REGISTRACE

Požadavek Úřadu vlády – úspěšné příběhy transferu

Připomínáme požadavek na shromáždění nejzajímavějších případů transferu a dalších úspěchů, které ve svém portfoliu nebo ve svém okolí máte. Vybíráme za transferovou kancelář 3 příběhy z posledních 5 – 10 let, které buď prošly vašima rukama, nebo jste se s nimi dostali do kontaktu. Stručnou informaci je třeba poslat na kontaktní e-mail transfer@vlada.gov.cz, termín byl stanoven nejlépe *do konce února*, s mírnou tolerancí. Prosíme, abyste hleděli trochu "out of the box", ne nutně na typické komerční úspěchy, ale obecně na případy s největším společenským dopadem.

V tuto chvíli jde pouze o stručný výčet, ke každému vybranému transferu sepište jen tyto informace:
• označení (název) a případně odkaz na webovou stránku, kde je projekt popsán• obor výzkumu• forma transferu (spin-off, prodej, smluvní výzkum, výstava, veřejná politika…)• důvod výběru (čím je to inspirativní)

Požadavek Úřadu vlády – transferové dny v regionech

Koncept ministryně pro vědu, výzkum a inovace ČR Heleny Langšádlové na uspořádání tzv. transferových dnů se bude pilotně testovat v Liberci 26. 3. 2024. Do konce akademického roku se plánují ještě dvě akce.

Koncept transferového dne aktuálně obnáší:• kulatý stůl se zástupci transferového a inovačního ekosystému kraje (univerzita, kraj, inovační centrum, byznys...) nad tématy reformy transferu• představení úspěšných příběhů transferu v kraji nebo spojených s krajem s následnou panelovou diskusí• workshop pro studenty primárně doktorských oborů s cílem rozpracovat své téma (dizertační práce) se zkušeným facilitátorem směrem k budoucímuuplatnění, aneb k úvaze "jak tím ovlivním svět" – s možnou návazností nejlepších "transferových nápadů" rovnou do Technologické inkubace nebo do inkubačních programů v krajiPokud máte zájem uspořádat takový den ve vašem kraji, ozvěte se prosím co nejdříve na kancelar@transfera.cz.

Novinky z dění ve spolku

Transfera Technology Day 2024

Rezervujte si ve svých kalendářích datum dalšího ročníku Transfera Technology Day, který se uskuteční 2. 12. 2024 v budově AV ČR, Národní 3, Praha 1. Nezapomeňte si prosím aktualizovat své technologie v databázi spolku.

DATABÁZE TECHNOLOGIÍ

Festival AFO – mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů

Pokud máte transferové příběhy, kterými byste se rádi pochlubili, zašlete je na Festival AFO – mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů, který se uskuteční v Olomouci v termínu 23.28. 4. 2024.

VÍCE O FESTIVALU

Předsedkyně spolku Transfera.cz poskytla rozhovor do časopisu Ekonom

Chcete znát pohled předsedkyně spolku na transfer technologií, českou vědu a připravovanou reformu transferu? Zjistit, co se děje na univerzitách a jak se mění nastavení VŠ studentů? Na novinových stáncích je právě v prodeji nové číslo časopisu Ekonom, tentokrát i s rozhovorem s předsedkyní spolku Transfera.cz a ředitelkou CTT MU Evou Janouškovcovou.

ELEKTRONICKÁ VERZE ČLÁNKU

Z dalšího dění

KTT JU vydala nové publikace v oblasti transferu znalostí a technologií

Kancelář transferu technologií vydala zcela novou sérii publikací na téma transfer znalostí a technologií ve výzkumných organizacích. Jedná se o výukové materiály jak pro studenty, tak pro profesionály v oblasti Specifik znalostního transferu ve výzkumných organizacích. Naleznete zde i srovnávací studie ekosystému v oblasti transferu znalostí a technologií v České republice a v Norsku. Materiály jsou k dispozici také v anglickém jazyce.

ODKAZY NA PUBLIKACE

Spin-off společnost MU CasInvent Pharma získala 1,6 milionu EUR na další podporu vývoje inhibitorů

Spin-off Masarykovy univerzity CasInvent Pharma, který se věnuje vývoji sloučenin s protinádorovými vlastnostmi, úspěšně uzavřel investiční kolo Pre-Series A. Zúčastnili se ho jak stávající, tak i noví investoři, kteří do firmy dohromady vložili celkem 1,6 milionů EUR. Finanční prostředky poslouží k podpoře vývoje látek, které v budoucnu mohou pomoci například při léčbě leukémií, solidních tumorů a dalších závažných onemocnění. Současný syndikát investorů tvoří investiční fondy i&i Biotech Fund a KHAN I, bio-inovační centrum i&i Prague, Nadace rodiny Holečkových a společnost BIOINVESTIMED a.s.

VÍCE O INVESTICI

RM ROADMAP – vedoucí KTT JU je ambasadorkou tematické skupiny transfer technologií a transfer znalostí

Research Management Road Map je iniciativa EU v rámci projektu Horizon Europe. Po bezmála roce fungování byly zavedeny tematické skupiny pro efektivní řešení více konkrétních témat. Ambasadorkou za ČR byla od samého počátku zvolena vedoucí KTT JU, dr. Růžena Štemberková. A nyní je navíc jmenována ambasadorkou tematické skupiny Research Knowledge & Technology Transfer. Bude tak mít dosah k relevantním novinkám a informacím z oblasti transferu znalostí a technologií a zároveň bude v centru dění při řešení této problematiky na evropské úrovni.

VÍCE INFO

Pozvánky na zajímavé akce

Tag der Forschung der Technischen Hochschule Deggendorf

Technická vysoká škola Deggendorf (THD) vás zve na „Den výzkumu“, který se uskuteční 12. března 2024.

VÍCE INFO

Trinational Round Table: Artificial Intelligence

Konference PLASTKO

Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně vás zve na konferenci PLASTKO, která se uskuteční ve dnech 17.18. 4. 2024 ve Zlíně.

Termíny do vašich kalendářů

čt 14. 3.

On-line zasedání spolku Transfera

út 9. – st 10. 4.

11. národní konference transferu 

st 22. – pá 24. 5.

ASTP Annual Conference 2024 

út 24. 9.

Prague.bio Conference 

po 2. 12.

Transfera Technology Day 2024 v Praze

TransferaInfo je pravidelný zpravodaj z dění v komunitě členů Transfera.cz. Do schránek vám přijde vždy týden po jednání členů spolku. Uzávěrka pro témata či podněty do příštího newsletteru je 15. března 2024 do 12:00. Jakékoliv náměty posílejte na adresu kancelar@transfera.cz.

E-mail  transfera@transfera.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     LinkedIn     Twitter