ctt.muni.cz  |  27. 6. 2022, 10:57

První vydání online newsletteru CTT Interface | červen 2022

Vážení kolegové
a partneři, milí čtenáři, 

je nám velkou ctí vám představit první online newsletter Centra pro transfer technologií MU Interface, ve kterém vám budeme pravidelně posílat dávku informací, novinek a zajímavostí z prostředí transferu technologií a znalostí Masarykovy univerzity a našeho pracoviště.
Začtěte se do toho, co se nám za rok 2022 zatím povedlo, přijměte pozvání na blížící se akce a zjistěte, s čím a kdy nejlépe se na CTT můžete obracet. 
Těšíme se na všechna budoucí partnerství i spolupráce a děkujeme za přízeň.

Tým CTT MU

 

 

Výběr toho nejlepšího, co se už za rok 2022 podařilo

Založení nové spin-off společnosti Masarykovy univerzity AI|ffinity

Už dvacátou spin-off společností MU je AI|ffinity. Ta získala od Centra pro transfer technologií MU licenci na software, který pomocí umělé inteligence dokáže určovat strukturu biomolekul až na úroveň atomů. Díky tomu nezůstane výsledek výzkumu pouze na univerzitní půdě, ale najde své uplatnění v praxi a může tak přispět k rychlejšímu vývoji léčiv.

ČÍST
 

Rekord v počtu přihlášených do soutěže Start Your Business

Mentoring od odborníků, finanční podpora až 400 tisíc korun, pobyt v zahraničí a praktické zkušenosti. To jsou jen některé z výhod již druhého ročníku soutěže Masarykovy univerzity Start Your Business o nejlepší studentské nápady. Do něj se přihlásilo rekordních 32 českých i anglicky mluvících týmů.

ČÍST

Úspěšné uspořádání akcí pro vědce i zájemce o spin-off společnosti

Sdílení best practices vědců Masarykovy univerzity, ale také informace o tom, jak si založit spin-off společnost, byly hlavními tématy akcí CTT, které se uskutečnily 26. dubna. Pro vědce byla uspořádána Proof of Concept konference, která měla zcela naplněnou kapacitu. Následovala akce Spin-off TALK, která byla také velmi úspěšná. Děkujeme všem, kteří akce navštívili a brzy se těšte na další, které pro vás připravujeme!

Fotogalerie
 

Návrat expedice MU z Antarktidy a měření stresu spin-off společností Entrant

Ve středu 9. března se do Brna vrátili členové vědecké expedice Masarykovy univerzity Antarktida 2021–22. Díky projektu Testováno v Antarktidě se kromě testování systému štěrkové stabilizace společnosti ČEGAN a speciální edice outdoorových bund společnosti Faramugo zkoumala i míra stresu vědců této polární expedice. Co výzkumníci od výsledků očekávají a jak měření stresu funguje?

ČÍST

Nejbližší akce pořádané CTT

po 18. – pá 22. 7. 2022

Letní odborné stáže na CTT 

Zajímá vás transfer technologií? Chcete vědět více o ochraně duševního vlastnictví, související právní problematice, komercializaci nebo se chcete inspirovat v rámci řízení projektů a marketingu? Právě pro vás pořádáme letní odborné stáže.

 

st 12. 10. 2022

Setkání Business platforem MU a RHK

První společné setkání Spin-off platformy MU a Life Sciences 4.0 platformy RHK Brno se uskuteční již na podzim. Cílem je představit připravovaný projekt BioPharm Hub a vzájemné setkání společností se zájmem o výzkum, vývoj a možnosti spolupráce s MU nebo RHK Brno. 

Co se na CTT aktuálně děje?

Podpora studentů a agendy Podnikavosti na MU

Soutěž Start Your Business je jen jedním z dílků agendy podnikavosti, do které se v roce 2022 naplno ponořilo Centrum pro transfer technologií. Aktuálně vznikají nové webové stránky pro studenty, kteří mají inovativní nápady, jsou vizionáři nebo by se jimi rádi stali. Na tomto webu budou v budoucnu zveřejněny vzdělávací kurzy, akce s firmami i filtr předmětů, které podporují tyto podnikatelské schopnosti a dovednosti.

 

Řešení zakázky ve vědě a výzkumu TA ČR na chatbota pro ÚPV

CTT se úspěšně podílí na projektu vývoje komunikačního asistenta s využitím umělé inteligence v oblasti průmyslového vlastnictví, a to pro Úřad průmyslového vlastnictví.  V posledním čtvrtletí byla uzavřena první etapa, v rámci které se provedla rozsáhlá rešerše zdrojů pro budoucího komunikačního asistenta. V další fázi se bude společně s partnery (VŠB a predu s.r.o.) pokračovat ve tvorbě znalostní báze, která by měla do budoucna tvořit základ komunikačního rozhraní.

Masarykova univerzita získala další dva patenty, užitný vzor i ochrannou známku

Masarykova univerzita prostřednictvím CTT získala další ochranu pro své duševní vlastnictví:

  • 22. 3. 2022 byl zapsán užitný vzor č. 35 867 s názvem "Zařízení pro plazmovou modifikaci velkoplošného rovinného substrátu před potiskem" (PUV 2022-39679)
  • 16. 3. 2022 pod číslem EP3774795 udělen evropský patent na vynález s názvem "4-(1h- imidazol- 5- yl) -1h-pyrrolo [2, 3-b] pyridines for use in the treatment of leukaemias, lymphomas and solid tumors"
  • 14. 1. 2022 udělen japonský patent pod číslem JP7008967 na vynález s názvem "4-(1h- imidazol- 5- yl) -1h-pyrrolo [2, 3-b] pyridines for use in the treatment of leukaemias, lymphomas and solid tumors"
  • 4. 5. 2022 zapsána slovní ochranná známka "Libdesign" pod číslem zápisu 391432

Byly oceněny ty nejlepší studentské nápady

Slavnostní vyhlášení finalistů a předání cen druhého ročníku soutěže studentských nápadů Masarykovy univerzity se uskutečnilo 20. června 2022. V posledním kole bylo finančně oceněno 6 týmů z řad studentů MU. Mezi všechny soutěžící porota rozdělila celkem 360 tisíc korun. Soutěžící však kromě finančního ocenění získali možnost mentoringu od odborníků z JIC a CTT a také možnost zahraničního pobytu na Sardinii. Podívejte se, jaké studentské nápady byly vyhodnoceny jako nejlepší.

ČÍST

Kde jste nás mohli v poslední době vidět?

Kulatý stůl k transferu znalostí a technologií s ministryní pro vědu, výzkum a inovace Helenou Langšádlovou

První ročník startupové konference agentury CzechInvest výzvy startupového a inovačního prostředí v ČR

Kurz Transfer technologií a znalostí – teorie a praxe

 

S čím se můžete na CTT obracet?

Oddělení transferu technologií

Pro firmy: Zajímají vás nové technologie, které vznikají na MU? Chcete být v obraze, co se děje na poli výzkumu a vývoje? Hledáte partnera do společného vědeckého projektu? 

Pro vědce: Chcete si ověřit, zda má váš nápad obchodní potenciál? Kdy má smysl ochránit vynález patentem a jak funguje proces ochrany?

Tým řeší primárně business development, strategie komercializace duševního vlastnictví, zakládání a podporu vzniku spin-off společnostní MU, vyjednávání licenčních kontraktů a vzdělávací aktivity v oblasti duševního vlastnictví.

 

Právní oddělení

Potřebujete pomoci s právními otázkami týkajícími se duševního vlastnictví, jeho licencování, autorskoprávní problematikou vč. databází a softwaru, problematikou veřejné podpory, Open Science, veřejných licencí a všech ostatních souvisejících právních aspektů transferu technologií včetně uzavírání smluv?

Tým řeší právní poradenství, do kterého patří zejména: konzultace v oblasti duševního vlastnictví a komercializace, licencování duševního vlastnictví, autorsko-právní problematika, Open Science a veřejné licence, příprava, posuzování a připomínkování smluv.

Oddělení projektů a ekonomiky

Potřebujete zajistit finance na dovyvinutí nápadu, zajistit MTA nebo ocenit nehmotný majetek? Tým řeší administraci projektů Proof of Concept a OP VVV, projekty TA ČR Gama, Material Transfer Agreement na MU, spolupracuje na oceňování nehmotného majetku. Má na starosti spolupráci s kontaktními osobami za transfer na jednotlivých fakultách. Ve své agendě má i aktivity a činnosti související s agendou Podnikavosti studentů, stejně tak marketingové a PR aktivity na podporu transferu technologií a dalších projektů CTT.  

 

Ředitelka CTT

Ředitelka CTT koordinuje aktivity CTT a nastavuje příslušné procesy v rámci MU. Realizuje projekty, obchodní jednání, vzdělávací aktivity, strategické činnosti v oblasti transferu technologií a nakládání s duševním vlastnictvím. Je i předsedkyní národní platformy pro transferová pracoviště Transfera.cz. Tento spolek sdružuje čtyři desítky členů z celé České republiky a jeho cílem je sdílení zkušeností, rozvoj transferových témat a posilování povědomí o tomto tématu. Pokud není jasné, na koho se v rámci CTT obrátit, je možné kdykoli kontaktovat právě ji. 

Jak CTT kontaktovat?


Pokud si nepřejete, aby Vám CTT jednou za čtvrt roku poslalo přehled zajímavostí a aktualit, napište prosím na e-mail: stenclova@ctt.muni.cz.

© 2024
Masarykova univerzita