TransferaInfo: shrnutí květnového dění ve světě transferu

transfera.cz  |  NL květen/2023
31. 5. 2023, 13:50

Zdravíme všechny členy a příznivce spolku Transfera.cz,

pokud Vás zajímá aktuální dění, co vše se stalo v průběhu měsíce května ve světě transferu technologií a co je dále v plánu, přinášíme Vám další vydání newsletteru TransferaInfo.

Informace ze spolku

Uspořádali jsme webinář ke komunikaci výsledků vědy

V pondělí 29. května se více než třicítka účastníků připojila k online webináři pod vedením tiskového mluvčího spolku Transfera.cz Martina Opatrného, který poskytl tipy a návody, jak komunikovat a propagovat výsledky výzkumu a transferu. Ze semináře je pro členy spolku k dispozici neveřejný záznam. Pokud máte na základě webináře nějaké podněty či doplňující dotazy, obracejte se na kancelar@transfera.cz, či přímo na pana Opatrného (například v případě propojení s tiskovými mluvčími Vašich institucí).

Pokračujeme v představování členů spolku

Na příštím jednání plánovaném na 14. 6. 2023 pokračuje seriál představování jednotlivých členů spolku. Spolek Transfera.cz má aktuálně tři desítky členů. Členové mají na zasedání prostor na prezentaci v délce 3 minut. V nejbližším termínu očekáváme tyto prezentace:

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
Harber IP s.r.o.
i&i Prague, s.r.o.
IOCB TECH s.r.o.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Připomínkování nového návrhu zákona

Právní skupina spolku Transfera.cz svolala jednání a následně zpracovala připomínky k novému návrhu zákona o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí. Připomínky byly předloženy pracovní skupině k transferu znalostí pod vedením ministryně Heleny Langšádlové, která o nich jednala ve čtvrtek 25. 5. Tématu nového zákona se bude právní skupina dále věnovat.

Jsme partnerem prvního ročníku mezinárodní konference Prague.bio

Transfera.cz je partnerem konference, která 26. září 2023 nabídne ojedinělé setkání zástupců vědy a byznysu. Hlavními tématy je vývoj nových léčiv, diagnostika, medicínské technologie a další oblasti biotechnologií. Konference bude současně spojena se slavnostním otevřením připravovaného BioTech klastru Prague Bio

Registrace a info

Aktualizace technologií v databázi na TT Day 2023

V termínu 19. 6. bude vypsána výzva ke sběru technologií na 4. ročník TT Day. Aktualizaci technologií v databázi spolku můžete provádět už nyní: portfolio.transfera.cz

Jste členem nějakého odborného grémia? Dejte nám vědět!

Všechny členy spolku prosíme o sdělení účasti v jiných výborech, radách či dalších pracovních skupinách. Z důvodu přehledu o aktivitách, které mohou přispívat k propojování transferové komunity prosíme o nasdílení těchto informací do následující tabulky: Transfera_garanti PS + účast v jiných výborech.xlsx

Mění se rozložení pracovních skupin

Každý člen představenstva se stal garantem pracovní skupiny, jejichž portfolio se mírně obměnilo. Nynější pracovní skupiny jsou rozděleny takto:

Ze světa transferu

Univerzitní spin-off z Pardubic a Českých Budějovic pomáhající při rakovině se těší mediálnímu zájmu

Krátce po sobě vznikly dvě univerzitní spin-off s podobným posláním: odhalovat či léčit rakovinu. Transferových úspěchů Jihočeské univerzity v Českých BudějovicíchUniverzity Pardubice si stále častěji všímají i média.

V laboratořích Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se vyvíjí nové léčivo na rakovinu, které bude univerzita dostávat do praxe ve spolupráci s komerčním partnerem Bioinova, a.s., respektive prostřednictvím spin-off firmy BioCanim, a.s.

Univerzita Pardubice drží dva patenty na metodu odhalení rakoviny z rozboru krve, k rozvoji výzkumu v této oblasti založila i svou první spin-off společnost Lipidica, a.s.

Spin-off z Českých Budějovic Spin-off z Pardubic

Masarykova univerzita rozšířila svou spin-off platformu

Historicky vzniklo na Masarykově univerzitě už celkem 22 spin-off společností. Mezi nejnovější se zařadila společnost EVE Technologies, která se zabývá vývojem inovativních e-learningových aplikací na výuku jazyků. Nejvýznamnějším výsledkem spolupráce je vývoj aplikace pro výuku nerodilých mluvčích češtiny CzechME. Jako zatím poslední společnost se statutem spin-off se zapsala společnost MilkyWay be well, která rozvíjí online software MyWay Analytix na analýzu a podporu duševního zdraví v pracovním prostředí.

21. spin-off EVE Technologies 22. spin-off MilkyWay be well

Kniha jako výsledek transferu technologií

Nová kniha s názvem Nezapomeň na nohy určená dětem, rodičům i učitelům vyšla 18. května 2023 jako výsledek spolupráce Centra pro transfer technologií Univerzity Tomáše Bati ve ZlíněNakladatelství Host. Díky CTT se podařilo najít vydavatelství, se kterým byla následně podepsána licenční smlouva. Kniha byla vytvořena také díky podpoře Technologické agentury České republiky (TAČR). Prototyp knihy je navíc chráněn průmyslovým vzorem.

Více informací

Statistika patentů v České republice

Český statistický úřad vydal před časem přehled o patentech v ČR. Mezi českými přihlašovateli, jimž byl Úřadem průmyslového vlastnictví ČR udělen patent, dominují podniky. Ty v loňském roce získaly 166 udělených patentů. Následovaly veřejné vysoké školy s 98 patenty, 53 patentů náleželo fyzickým osobám a 34 veřejným výzkumným institucím. Premiantem mezi českými vysokými školami je Technická univerzita v Liberci. Tamní vědci se mohou za loňský rok pyšnit čtrnácti patentovými přihláškami. Článek přinesl například server IDnes.cz.

Blíží se worshop v Olomouci

Je spouštěna registrace na 9. workshop CTT v Olomouci, který se uskuteční 22. 06. 2023. Tentokrát na téma Special Purpose Vehicle a jeho role v transferu znalostí a technologií. Workshop představuje unikátní fórum pro všechny, kteří se zajímají o využití SPV a zakládání spin-off společností.

Po workshopu jsou všichni srdečně zváni na StartUp day, který se uskuteční v areálu Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého v Olomouci ve čtvrtek večer.

Víc info a registrace

Věda do praxe

Systém pro monitorování kvality chůze

Vzpřímená chůze je klíčovou adaptací ve vývoji člověka. Jde o vysoce organizovaný komplexní proces, který je závislý na integritě mozku, míchy, periferních nervů a lokomočního aparátu. Odborníci z Fakultní nemocnice Hradec Králové přišli s ojedinělým řešení právě pro analýzu lidské chůze. Více informací.

Přepravní rollkontejner pro kurýrní služby

Kurýrní služby, v současnosti velmi rozšířená forma doručování zásilek, využívají pro rozvoz kusových zásilek standardní lehká silniční nákladní vozidla. Zásilky jsou většinou v nákladovém prostoru ručně ukládány na podlahu a řazeny dle doručovací trasy, což zvyšuje časovou náročnost. Efektivnější ukládání pomůže řešit rollkontejner z dílny Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 
Více informací.

Termíny do vašich kalendářů

pá 2. – so 3. 6. 2023

Festival Inovujeme Plzeň 

Jeden z největších festivalů pro inovátory a technologické nadšence v ČR se uskuteční 2. a 3. června 2023 v plzeňském technologickém parku TechToweru.Těšit se můžete na roboty všech druhů a velikostí, bezpilotní letouny a závody ultrarychlých malých dronů. Program je připraven pro odborníky i širokou veřejnost, včetně nejmenších návštěvníků.

st 14. 6. 2023

Zasedání členů spolku Transfera.cz | on-line

po 19. 6. – ne 10. 9. 2023

Výzva ke sběru technologií na TT Day 2023

čt 22. 6. 2023

9. workshop CTT a StartUp day | Olomouc 

Tradiční worshop pro transferová pracoviště se tentokrát bude věnovat tématu Special Purpose Vehicle a jeho role v transferu znalostí a technologií. Večer poté naváže představení start-upů v rámci StartUp day.

út 26. 9. 2023

Konference Pague.bio | Praha 

Mezinárodní konference Prague.bio je určena pro akademiky, investory a představitele průmyslu z celé střední Evropy. Zkušení investoři, zástupci předních farmaceutických firem a kanceláří transferu technologií se zde setkají s nadějnými startupy, vědci a studenty, aby jim svými radami a postřehy pomohli při komercializaci jejich vědeckých nápadů. Zástupcům průmyslu a investorům konference naopak poskytne zajímavý prostor pro výměnu názorů a možnost navázání další spolupráce. Více info.

čt 19. – pá 20. 10. 2023

10. národní konference transferu technologií | Olomouc

út 21. – st 22. 11. 2023

Transfera Technology Day 2023 + svatomartinská husa | Rakvice

Tradiční TT Day se uskuteční v listopadu na jižní Moravě a bude spojen s neformálním posezením k příležitosti svatomartinské husy v Rakvicích. Již nyní můžete připravovat projekty do 4. ročníku TT Day, výzva k přihlašování bude vypsána 19. června a poběží do 10. září.

TransferaInfo je pravidelný zpravodaj z dění v komunitě členů Transfera.cz. Do schránek vám přijde na konci každého měsíce. Uzavírka pro témata či podněty do newsletteru je vždy 24. den v měsíci. Jakékoliv náměty posílejte na adresu kancelar@transfera.cz.

E-mail  transfera@transfera.cz

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook     LinkedIn     Twitter