TransferaInfo: shrnutí dění ve světě transferu na podzim

transfera.cz  |  NL listopad /2023
15. 11. 2023, 8:36

Vážení členové a příznivci spolku Transfera.cz,

čeká nás významná akce letošního roku v české transferové komunitě – už v úterý 21. listopadu, společně s 12 původci finálových technologií, zahájíme IV. ročník akce Transfera Technology Day, tentokrát na jižní Moravě ve vinařském domě DOMINANT v Rakvicích.
Věříme, že se společně setkáme v hojném počtu a užijeme si inspirativní den.

Transfera Technology Day je zároveň posledním fyzickým setkáním členů spolku Transfera.cz v letošním roce, další řádné zasedání se uskuteční on-line formou 13. prosince 2023 od 10:00 hod. 

Představenstvo spolku Transfera.cz

Nepřehlédněte

UPOL hostil 10. národní konferenci transferu technologií a znalostí

Pořadatelé děkují za úžasnou atmosféru, kterou jste vy, účastníci, na konferenci vytvořili.

Akce se zúčastnilo celkem 39 institucí ze 6 zemí, které zastupovalo 74 účastníků, v poměru 41 žen a 33 mužů.

Zahájení konference se ujal prorektor pro strategii a vnější vztahy Univerzity Palackého v Olomouci Michal Malacka, ředitel Vědecko-technického parku UP Petr Kubečka a ředitelka spolku Transfera.cz Eva Janouškovcová. Následně jsme slyšeli příspěvky od odbornic jako Sara MattLeopold-Franzens Universität Innsbruck, Marie Louise BlankesteijnVrije Universiteit Amsterdam (VU Amsterdam)Olof Vigdis RagnarsdottirUniversity of Iceland (Háskóli Íslands).
K tomu jsme přidali i inspiraci dobré praxe z ČR od Kateřiny Joselové, vedoucí oddělení vědecké diplomacie na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky.

Podívejte se na fotografie, prezentace, databázi SPINOUT i tiskovou zprávu z akce.

Fotky Prezentace Databáze SPINOUT Tisková zpráva

11. národní konference transferu technologií a znalostí bude na jaře 2024

11. národní konferenci transferu plánuje uspořádat Vysoké učení technické v Brně, u příležitosti oslav svého 125. výročí, na jaře 2024. Součástí tohoto ročníku by mělo být také představení reformy transferu technologií na národní úrovni.

Spolek Transfera.cz se zúčastnil konference Business2Science

Spolek Transfera.cz měl možnost účastnit se konference Business2Science, tentokrát na téma Marketingová excelence neboli Z laboratoře na trh a zpět.

Konference se zúčastnila řada významných zástupců aplikační sféry a veřejného sektoru, jak z České republiky, tak i ze zahraničí, např. Kjell Håkan Närfelt (Chief Strategy Advisor - VINNOVA, Sweden), Vladislav Kolarik (Fraunhofer Institute for Chemical Technology ICT, Germany) nebo Vojtěch Nosek (UNICO). Mezi klíčová témata konference patřily knowledge valorization, marketingová excelence, výzkum trhu a další. Konference nabídla rovněž možnost pitch deck session.

Spolek Transfera.cz (zastoupený Nikolasem Muchou z VŠB-TUO) tak měl unikátní příležitost prezentovat své aktivity a zdůraznit svou klíčovou roli v oblasti transferu technologií v České republice.

Transfera Technology Day 2023 již příští týden!

Transfera Technology Day již počtvrté propojí českou vědu s byznysovou komunitou. Ve finálovém kole se představí 12 technologií z 9 institucí, které budou prezentovány osobně původci nebo zástupci transferových kanceláří v rámci soutěžního dne už příští týden, 21. listopadu v Rakvicích.

Těšíme se na hojnou účast a opakovaně připomínáme, že po TTDay následuje dlouho očekávané pracovní setkání transferové komunity a networking se svatomartinskou husou.
Poslední možnost registrace naleznete zde, místa s možností noclehu rychle ubývají.


Zkontrolujte si prosím své schránky: Na adresy transferových kanceláří byly rozeslány posudky k registrovaným technologiím ze strany odborných hodnotitelů!


 

Registrovat se Postupující

Očekáváme – TA ČR SIGMA Proof of Concept

V oblasti podpory transferu technologií v listopadu netrpělivě očekáváme vypsání veřejné soutěže TA ČR SIGMA Proof of Concept ve výzkumných organizacích.
Bližší informace najdete na webstránce TA ČR.


POZOR: Termín semináře k vypsané výzvě je plánován na 7. 12. 2023 od 9:00 na následujícím odkaze. Seminář povedou vedoucí projektové skupiny Růžena Štemberková a Petr Kubečka.


Máte zájem o záznam přednášky zástupkyně TA ČR programu Sigma Táni Perglové? Stačí si ho vyžádat v naší kanceláři (kancelar@transfera.cz).

Novinky z dění ve spolku

Členský příspěvek Transfera.cz pro rok 2024

Výše členského příspěvku na další kalendářní rok zůstává stejná – 25 000 Kč.
Fakturovat se dá již nyní, stačí napsat na kancelar@transfera.cz.

Biologické centrum AV ČR

Biologické centrum AV ČR, v. v. i. představil na zasedání členů spolku vedoucí úseku transferu technologií Petr Maršík.
Jedná se o veřejnou výzkumnou instituci založenou v roce 2006 Akademií věd České republiky. Sdružuje pět původně samostatných vědeckých pracovišť (Entomologický ústav, Hydrobiologický ústav, Parazitologický ústav, Ústav molekulární biologie rostlin a Ústav půdní biologie) a Technicko-hospodářskou správu.

Jde o 4. největší ústav AV ČR a největší mimopražskou instituci AV ČR. Biologické centrum je zaměřeno na biologicko-ekologické obory a v publikační činnosti drží 4. místo z 54 ústavů AV ČR. 
Díky programu GAMA jsou držiteli pěti nových licenčních smluv.

VÍCE INFO o BC AV ČR

HARBER IP s.r.o.

Na zasedání členů spolku představila společnost HARBER IP s.r.o. patentová zástupkyně Petra Fousková. HARBER IP s.r.o. je nástupnickým subjektem renomovaného Patentového oddělení společnosti INVENTIA s.r.o., která působí v oblasti ochrany a komercializace průmyslových práv od roku 1993. Zakladatelkami HARBER IP s.r.o. jsou Kateřina HartvichováIngrid Beránková Ambruzová.

Specializují se na poradenství při transferu technologií – zejména licencování, převod průmyslových práv, úpravy vztahů účastníků výzkumně-vývojových spoluprací a spolumajitelů průmyslového vlastnictví. Jsou členem významných profesních organizací a sdružení: Komora Patentových zástupců ČR, Institut evropských patentových zástupců, Licensing Executives Society International LESI, European Communities Trademark Aassociation ECTA, Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle AIPPI.

Více info

PRÁVNÍ pracovní skupina sbírá připomínky k zákonu č. 130

Jednání pracovní skupiny vedl 27. 10. 2023 její vedoucí, Matěj Búřil. Diskutována byla témata licencování ve státních příspěvkových organizacích, střet zájmů při zakládání spin-off společností (v případě možného nabytí podílu zaměstnancem TT, který rovněž nastavuje licenční podmínky), výmaz licenčních smluv na ÚPV a jeho účinky a technologická inkubace CZECHINVEST. Další jednání skupiny proběhlo 15. 11. a hlavním tématem k diskuzi bylo připomínkování zákona č. 130.

Z dalšího dění

CTT MU získalo Cenu za transfer technologií na Slovensku 2023

Vítězem jedenáctého ročníku soutěže Cena za transfer technologií na Slovensku 2023 v kategorii „Počin v oblasti transferu technologií“ se stal „Způsob neinvazivního testování úspěšnosti in vitro fertilizačního procesu do praxe realizovaný formou převodu práv“, který zrealizovalo Centrum pro transfer technologií Masarykovy univerzity ve spolupráci s Technologickým a inovačným parkem Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích a Vedeckým parkem Univerzity Komenského v Bratislavě.

Čtěte více

Akademie věd finančně podpoří vědecké týmy, které míří s výsledky základního výzkumu do praxe

Drátek, který se v těle pacienta sám rozloží, nové přístupy k léčbě rakoviny, vývoj látek hubících hmyz nebo technologie na výrobu levnějších paliv přeměnou metanu na metanol: v praxi velmi potřebné a využitelné výsledky základního výzkumu. Jejich cestě z laboratoří ke konkrétní aplikaci v medicíně nebo průmyslu teď pomohou finance z Programu rozvoje aplikací a komercializace AV ČR (PRAK) a také specialisté Centra transferu technologií AV ČR (CeTTAV).

Jde o nový koncept systematické podpory vědeckých pracovníků, který významně usnadní cestu výsledků výzkumu do praxe. Akademická rada AV ČR schválila prvních deset projektů, kterým program PRAK pomůže s přípravou pro vstup do komerční zóny.

Cílem programu PRAK je především přímá podpora vědeckých týmů, které se chtějí zaměřit na transfer výsledků výzkumu s vysokou úrovní technologické připravenosti. Z přidělených prostředků v řádech stovek tisíc korun mohou týmy do konce tohoto roku financovat specializované odborné služby, přípravu marketingových materiálů či výdaje spojené s návštěvou komerčních veletrhů a setkání. 

Více info

Cross-Border Idea & Startup Contest 2023

Přeshraniční soutěž Jihočeského kraje a Horního Rakouska byla zaměřena na start-upy s cílem firmy motivovat a podpořit je v další činnosti. Vítězem soutěže v kategorii START-UP se stal Ondřej Otáhal ze společnosti HERBAVITA CZ s.r.o. V kategorii NÁPAD zvítězil Jonáš Benjamin Tekel s aplikací monitorující srdeční tep.

Ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová navštívila CTT MU

Cílem návštěvy Masarykovy univerzity bylo seznámit se s transferem technologií na MU, který prostřednictvím Centra pro transfer technologií MU přináší uplatnění výsledků výzkumu v praxi.

Kromě CTT MU delegace navštívila i Lékařskou fakultu MU a setkala se se zástupci spin-off společnosti Masarykovy univerzity MilkyWay Be Well.

Čtěte více

Termíny do vašich kalendářů

st 15. 11.

Velvet Innovation Conference 

Právě dnes probíhá Velvet Innovation Conference, kterou pořádá Jihomoravské inovační centrum. Více o konferenci, program a řečníky, naleznete zde.

po 20. 11.

ASTP EU forum 

6. ASTP-EU fórum je pokračováním dialogu mezi evropskými odborníky na transfer znalostí a technologií a pracovníky Evropské komise. Na této bezplatné online akci budete mít příležitost vyslechnout si informace přímo od vedoucích pracovníků Komise, kteří pracují na iniciativách, jež mají přímý dopad na inovační prostředí. Tuto akci pořádá evropský výbor ASTP. Více info naleznete zde.

út 21. 11.

Transfera Technology Day 2023 + svatomartinská husa | Rakvice 

Tradiční TT Day se tentokrát uskuteční na jižní Moravě a bude spojen s neformálním posezením k příležitosti svatomartinské husy v Rakvicích. 
Nenechte si ujít prezentace postupujících projektů. Více info zde.

pá 24. 11.

On-line seminář Transfer technologií a uzavírání smluv 

Seminář bude zaměřen na problematiku smluv, které se vyskytují v oblasti transferu technologií a při spolupráci s aplikační sférou: Východiska uzavírání smluv, smluvní typy v TT (smlouva o výzkumné spolupráci, licenční smlouva, smlouva o mlčenlivosti, atd.), zásady úspěšné komercializace z hlediska uzavírání smluv. 
Registrovat se můžete zde. Odkaz na připojení obdržíte po registraci.

čt 7. 12.

On-line seminář k výzvě TA ČR SIGMA

Seminář se uskuteční k vypsání veřejné soutěže TA ČR SIGMA Proof of Concept ve výzkumných organizacích. Připojit se můžete od 9:00 na následujícím odkaze.

st 13. 12.

On-line zasedání spolku Transfera

Poslední zasedání spolku Transfera.cz v roce 2023.

čt 25. 1. 2024

TT DAY CTT MU

Centrum pro transfer technologií MU si vás dovoluje pozvat na speciální den otevřených dveří TT Day, který tentokrát proběhne v prostorách Simulačního centra Lékařské fakulty MU. Více info bude postupně zveřejňováno zde.

Těšíme se na setkání v Rakvicích nebo na některé z dalších transferových akcí. 

TransferaInfo je pravidelný zpravodaj z dění v komunitě členů Transfera.cz. Do schránek vám přijde vždy týden po jednání členů spolku. Uzávěrka pro témata či podněty do příštího newsletteru je 14. prosince 2023 do 12:00. Jakékoliv náměty posílejte na adresu kancelar@transfera.cz.

E-mail  transfera@transfera.cz

© 2023
Masarykova univerzita

Facebook     LinkedIn     Twitter