ctt.muni.cz  |  19. 12. 2022, 10:00

Interface | CTT | Masarykova univerzita | prosinec 2022

Vážení kolegové
a partneři, milí čtenáři, 

blíží se konec roku a my vám posíláme poslední letošní dávku novinek, zajímavostí a informací z Centra pro transfer technologií. 

Za uplynulé dva měsíce toho máme za sebou hodně. Kromě transferovaných případů jsme se významně podíleli na organizaci Národní konference transferu technologií a po dvouleté pauze jsme uspořádali tradiční TT DAY CTT 2022 – speciální den otevřených dveří našeho centra. Aktuálně vyhlašujeme další výzvu Proof of Concept, spouštíme nominace MUNI Innovation Award 2023 a připravujeme třetí ročník soutěže Start Your Business. 

Krásné prožití vánočních svátků a budeme se těšit na vaši přízeň i v dalším roce.

Tým CTT MU

 

 

Výběr toho nejlepšího, co se aktuálně podařilo

Uspořádali jsme tradiční TT Day CTT 2022

Více než stovku zaměstnanců MU a partnerů CTT jsme i s rodinnými příslušníky přivítali ve čtvrtek 8. prosince na tradičním TT Day v jedinečných prostorách Vida science centra. Návštěvníci mohli zdarma využít široké možnosti zábavního vědeckého parku nebo se dozvědět, na čem CTT v poslední době pracovalo a jaké úspěchy rámují uplynulý rok.

ČÍST
 

Biotechnologie z MU oceněna v celostátní soutěži

Dvě technologie zastupovaly Masarykovu univerzitu ve finálovém klání Transfera Technology Day 2022, který představuje soutěž nejlepších technologií z českých vysokých škol a výzkumných ústavů. Biotechnologie výroby mléka bez chovu hospodářských zvířat z laboratoří LF MU nakonec odbornou porotu zaujala natolik, že si odnesla stříbrné ocenění.

VÍCE INFO

Nová brožura pro vědce

Vydali jsme brožuru, která shrnuje nabídku služeb CTT pro vědce a výzkumníky na univerzitě. Pomáháme přenosu akademických technologií a znalostí do aplikační sféry, nastavujeme podmínky z hlediska právních náležitostí, vedeme workshopy, konzultujeme. Zjistěte více o možnostech spolupráce.

PROHLÉDNOUT

Masarykova univerzita nastavila nová pravidla pro nakládání se statusem spin-off MU

Masarykova univerzita v roce 2022 přehodnocovala pravidla pro nakládání se statusem spin-off společnosti MU s cílem zefektivnit a lépe uchopit vzájemný vztah univerzity a spin-off. Za vhodný nástroj byla vybrána smlouva o spin-off, jejíž uzavření bude nabízeno všem nově vznikajícím společnostem splňujícím příslušná kritéria. V závěru roku 2022 byla také nastavena pravidla pro podporu vzniku spin-off společností s majetkovým podílem univerzity. V roce 2023 se CTT společně s jednotlivými fakultami zaměří na efektivnější identifikaci projektů, které je vhodné dále rozvíjet právě formou spin-off společnosti. Může jít o projekty, které vyžadují vstup dalšího investora. Cílem Masarykovy univerzity je podpořit vznik spin-off společností primárně s univerzitním podílem. Úspěšné spin-offy mohou generovat finanční prostředky, díky nimž lze podporovat další nadějné vědecké projekty nebo studentské nápady a dále rozvíjet ekosystém podnikavosti na MU.

PŘEHLED SPIN-OFF MU

CTT vyhlašuje

Další výzva pro Proof of Concept projekty

CTT vyhlašuje interní výzvu na podporu zvýšení aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje – Proof of Concept. Cílem je zhodnotit a ověřit předpokládaný aplikační potenciál projektů. Sběr žádostí bude zahájen 15. 12. 2022, projekty jsou přijímány do 31. 1. 2023. Alokace výzvy je 3 mil. Kč, výše podpory na jeden projekt činí maximálně 1 mil. Kč.

VÍCE INFO
 

MUNI Innovation Award 2023

CTT spouští nominace do MUNI Innovation Award 2023. Nominujte studenty a zaměstnance Masarykovy univerzity, o nichž jste přesvědčeni, že se jejich výstupy podařilo úspěšně zavést do praxe, napomohly ke zdokonalení výrobků či služeb nebo jakkoli jinak přispěly ke zvýšení společenské relevance výzkumu Masarykovy univerzity.

VÍCE INFO

Podpora spolupráce s aplikační sférou

Podíleli jsme se na organizaci 9. národní konference transferu technologií

S podporou ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové se 1. a 2. prosince uskutečnila v pořadí devátá Národní konference transferu technologií a znalostí, kterou pořádal národní spolek Transfera.cz s výraznou pomocí CTT MU. Téma podpory technologických inovací se díky konferenci podařilo prosadit také do médií a konferenční příspěvky výrazně přispěly k vnímání důležitosti technologického transferu na celostátní úrovni.

O KONFERENCI
 

Chystá se další ročník studentské soutěže Start Your Business

Soutěž Start Your Business je vhodnou příležitostí, jak si ověřit svůj podnikatelský plán, dát konkrétní podobu svým nápadům nebo jen otestovat své schopnosti v kontextu konkurence a komerčního prostředí. Masarykova univerzita úspěšným projektům rozdělí ve třetím ročníku až 400 000 Kč. Do soutěže se mohou přihlásit studenti libovolného studijního programu na MU, a to i mezifakultní či meziuniverzitní studentské týmy. Přihlášky do 3. ročníku soutěže začínáme sbírat od pondělí 9. ledna 2023.

 

O SOUTĚŽI

CTT bylo součástí kariérních dnů pro Ph.D. studenty

První ročník Ph.D. Career Days se uskutečnil na MU ve dnech 23.-25. listopadu. Mladí vědci směřující k dokončení doktorského studia se zde mohli dozvědět, jaké možnosti se nabízejí pro uplatnění na pracovním trhu. Pro tuto příležitost jsme nachystali krátký vstup o transferu technologií a činnosti CTT v kině Scala a dále samostatný workshop o spin-off firmách a autorském právu.

 

Dokončení minitendru TA ČR na chatbota pro průmyslové vlastnictví

V uplynulém čtvrtletí CTT úspěšně dokončilo projekt vývoje komunikačního asistenta s využitím umělé inteligence pro Úřad průmyslového vlastnictví. Tím byla uzavřena poslední etapa, v rámci míž byla finalizována znalostní báze pro budoucího komunikačního asistenta. CTT tak spolu se svými partnery (VŠB-TUO a predu s.r.o.) úspěšně dokončilo celý minitendr.

Další zajímavosti

Nový patent na léčiva proti leukémii

United States Patent and Trademark Office udělil patent na vynález s názvem "4-(1h- imidazol- 5- yl) -1h-pyrrolo [2, 3-b] pyridines for use in the treatment of leukaemias, lymphomas and solid tumors".

Kopii patentové listiny přebralo CTT v podobě 120stránkového dokumentu. Patent je předmětem vědeckých aktivit spin-off společnosti CasInvent Pharma, která vyvíjí léčiva na speciální druh leukémie.

Na MU míří ocenění v projektu Vizionáři 2022

Výzkumný tým z CEITEC MU zabodoval v soutěži Vizionáři 2022, kterou vyhlašuje think tank CzechInno. Projekt nového diagnostického nástroje LYNX je dalším úspěchem v oblasti medicínských technologií na Masarykově univerzitě a dokládá smysluplnou spolupráci mezi akademickým a privátním sektorem.

Video reportáž z podzimního Setkání business platforem MU a RHK Brno

V polovině října se v prostorách moderního coworkingového centra Clubco Vlněna uskutečnilo Setkání business platforem MU a Regionální hospodářské komory Brno. Ústředním tématem setkání bylo představení projektu MUNI BioPharma Hub. Na akci se představily i spin-off společnosti MU nebo platforma Life Science 4.0.

Promo video Video s komentáři

CTT vám přeje všechno nejlepší do nového roku

Jak CTT kontaktovat?


Pokud si nepřejete, aby vám CTT jednou za čtvrt roku poslalo přehled zajímavostí a aktualit, napište prosím na e-mail: stenclova@ctt.muni.cz.

© 2024
Masarykova univerzita