ctt.muni.cz  |  18. 12. 2023, 9:19

Interface | CTT | Masarykova univerzita | prosinec 2023

Vážení kolegové
a partneři, milí čtenáři, 

za uplynulé dva měsíce toho máme za sebou hodně. Získali jsme cenu za transfer technologií na Slovensku, dvě technologie Masarykovy univerzity se probojovaly do finále Transfera Technology Day, uspořádali jsme úspěšnou transferovou minikonferenci nebo spustili již čtvrtý ročník soutěže studentských nápadů Start Your Business 2024.

Rok 2023 byl pro nás rokem turbulentním a stáli jsme před mnoha novými výzvami. Ale pořád jsme se snažili posouvat transfer technologií na MU tím správným směrem. 

Přejeme vám krásné Vánoce a nový rok plný inovativních myšlenek.
Tým CTT MU

 

 

Výběr toho nejlepšího, co se aktuálně podařilo

Získali jsme Cenu za transfer technologií na Slovensku 2023

Vítězem 11. ročníku soutěže Cena za transfer technologií na Slovensku 2023 v kategorii „Počin v oblasti transferu technologií“ se stal „Způsob neinvazívního testování úspěšnosti in vitro fertilizačního procesu do praxe realizovaný formou převodu práv“. Za CTT MU tuto cenu převzaly ředitelka Eva Janouškovcová a business development manažerka Jana Daňková, která s komerčním partnerem vyjednávala a celý proces uzavření smlouvy v hodnotě 441 tisíc eur koordinovala. I díky tomu byla zajištěna efektivní přeshraniční spolupráci tří univerzit a jednoho start-upu.

VÍCE INFO

Transferová konference na LF měla úspěch

Jak propojit vědu s reálným využitím výsledků výzkumu? Přes 60 účastníků z řad vedoucích výzkumných skupin, Ph.D. studentů, přednostů i dalších vědeckých pracovníků našlo odpověď na minikonferenci s názvem „Transfer technologií jako příležitost“, kterou CTT spolupořádalo s Lékařskou fakultou MU.

VÍCE O AKCI A FOTOGALERIE

Byla podána mezinárodní ochranná známka Caviplasma

MU společně s VUT v Brně a Botanickým ústav AV ČR podala žádost o registraci mezinárodní ochranné známky Caviplasma. Tato žádost navazuje na mezinárodní patentovou přihlášku ke společnému vynálezu chránicí zařízení, které nalézá uplatnění při čištění odpadních vod. K tomuto vynálezu byly uzavřeny dvě licenční smlouvy, které umožňují komerčním partnerům testování v reálném provozu a garantují možnost uzavření následné licence na výrobu a prodej takových zařízení. 

 

Dvě technologie z MU uspěly ve finále TT Day 2023

Odborná porota složená ze zástupců investorů i vědy udělila druhé místo v soutěži Transfera Technology Day 2023 projektu Luciferázový reportérový systém s extrémně stabilním bioluminiscenčním signálem z Loschmidtových laboratoří PřF MU a Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Ve finále se skvěle prezentoval i další projekt PřF MU s názvem Detekce jednotlivých nanočásticových značek v biologických tkáních. Technologie uspěly v konkurenci 28 projektů z 13 vědeckých, výzkumných a akademických institucí.

VÍCE O TECHNOLOGIÍCH

Přivítali jsme ministryni Langšádlovou

Hlavním cílem návštěvy ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové na Masarykově univerzitě bylo seznámit se s transferem technologií na MU, který prostřednictvím našeho CTT přináší uplatnění výsledků výzkumu v praxi, a setkat se se zástupci spin-off společnosti Masarykovy univerzity MilkyWay Be Well.

VÍCE O SETKÁNÍ

Prodali jsme užitný vzor společnosti Watrex

Společnosti WATREX Praha s.r.o. byla úplatně převedena majetková práva k užitnému vzoru s názvem „Přístroj a sada pro detekci intoxikace metanolem“. Na MU se na jeho vzniku podílel doc. Petr Kubáň a Ing. František Foret. Předmětem technického řešení je plně přenosný analytický přístroj vhodný pro stanovení koncentrace metanolu a kyseliny mravenčí v krvi, krevním séru, plasmě, dalších tělních tekutinách a v alkoholických nápojích. 

Registrace do studentské soutěže Start Your Business byla spuštěna

Masarykova univerzita prostřednictvím Centra pro transfer technologií vyhlašuje již čtvrtý ročník soutěže Start Your Business o nejlepší studentské nápady. Studenti, kteří mají zajímavý nápad a rádi by jej posunuli do podoby produktu nebo služby, mohou své projekty přihlašovat až do 31. ledna 2024 na portálu podnikavost.muni.cz!

VÍCE O LETOŠNÍM ROČNÍKU PRAVIDLA A REGISTRACE

TT DAY CTT 2024

Přijměte pozvání na tradiční setkání pracovníků a partnerů Masarykovy univerzity se zájmem o transfer technologií, tentokrát netradičně v prostorách Simulačního centra Lékařské fakulty MU. Akce se uskuteční 23. ledna 2024 od 15:00 do 18:00 a můžete se těšit na aktuální informace ze světa transferu technologií na Masarykově univerzitě, slavnostní inovační přípitek, komentovanou prohlídku prostor Simulačního centra i na setkání s týmem CTT v příjemné neformální atmosféře.

VÍCE INFO A REGISTRACE

Ochranná známka „Testováno v Antarktidě“

Na Antarktidu míří další produkty k testování

Členové letošní vědecké expedice si osobně převzali produkty EquiRay, které budou nosičem k testování SUNFIBRE® technologie společnosti SCILIF s.r.o., jedinečnému systému aktivního svícení z optických vláken. Ochranu proti nepříznivým vlivům jim poskytnou ponožky Svarog společnosti NORTHMAN OUTDOOR s.r.o. S sebou si odvezou i vyhřívané obaly na notebooky, tablety nebo GPS k testování technologie G-HEATEX švédské společnosti GRAFREN AB.

VÍCE O PRODUKTECH
 

Vědci budou zářit díky technologii SUNFIBRE®

Polárníci na Antarktidu povezou produkty EquiRay, které budou použity k testování SUNFIBRE ® technologie od společnosti SCILIF s.r.o. jedinečnému systému osvětlení z optických vláken. Tato technologie zvyšuje viditelnost např. ve tmě nebo za zhoršených světelných podmínek a na rozdíl od retroreflexních bezpečnostních prvků vyzařuje světlo prostřednictvím optických vláken obalených textilním povlakem, čímž zajišťuje aktivní ochranu uživatele.

VÍCE O TECHNOLOGII

Další zajímavosti

Masarykova univerzita získala další užitný vzor, ochrannou známku i mezinárodní patent

Masarykova univerzita získala za období říjen až prosinec 2023 další ochranu pro své duševní vlastnictví:
  • 17. 10. 2023 byl pod číslem 37365 zapsán český užitný vzor s názvem „Antibakteriální lyofilizovaná tableta“
  • 29. 11. 2023 byla pod číslem 399772 zapsána česká slovní ochranná známka "MUNI College"
  • 2. 12. 2023 byl pod číslem 277866 udělen izrealský patent na "Substituted aminothiazoles as inhibitors of nucleases"

CTT se zúčastnilo kariérních dnů

Náš právník O. Woznica vystoupil na MUNI PhD Career Days. V rámci kariérního veletrhu představil možnosti spojené s podnikavostí a technologickým transferem po dokončení studia. Druhý den pak s kolegy z JIC diskutovali v rámci dedikovaného workshopu možnosti studentů v oblasti technologického transferu a podnikavosti.

CTT bude poprvé součástí MUST WEEK

V červnu CTT otevře své dveře zahraničním zájemcům o oblast transferu technologií v rámci akce MUST Week! Čtyřdenní program nabídne nejen představení transferu technologií v ČR a moderních trendů v oboru, ale také zajímavosti z právní oblasti, ochrany duševního vlastnictví, problematiky komercializace nebo ze zakládání spin-off.

O PROGRAMU A REGISTRACE

CTT ve výuce a na přednáškách

Kolegové Matěj Búřil a Markéta Vlasáková se již tradičně podíleli na výuce předmětu PřF:XV004 Od nápadu k podnikání, v rámci kterého se věnovali tématům právního minima pro start-upy a možnostem ochrany duševního vlastnictví. Matěj se již tradičně podílel také na výuce předmětu „CORE042 Data – odpověď na základní otázku života, vesmíru a vůbec...", v rámci kterého měl přednášky na téma „Od akademického výzkumu k praxi – komercializace vědeckých výsledků". 

 

CTT připomínkovalo zákon č. 130/2002 Sb.

Právní oddělení CTT se podílelo na připomínkování nového návrhu zákona o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí, který je připravován v gesci ministryně pro vědu, výzkum a inovace, Heleny Langšádlové. Zaměřili jsme se zejména na oblast transferu technologií a komercializaci duševního vlastnictví.

CTT na 10. národní konferenci transferu

Tým CTT se zúčastnil 10. národní konference transferu technologií a znalostí, která se uskutečnila 19. října 2023 v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. Akce nabídla inspirativní pohledy zahraničních kolegů na témata spin-offů či inovačního ekosystému po nové možnosti spolupráce se soukromým sektorem. 

VÍCE O AKCI

Studenti na Velvet Innovation Conference

Na tradiční konferenci Jihomoravského inovačního centra se v panelu „Emerging Innovators“ prezentovaly hned dva vítězné projekty ze studentské soutěže Start Your Business. Projekt Galenio, který navrhuje řešení při jazykových bariérách ve zdravotnictví, uvedl Ondřej Sukač, aplikaci Attachi pro management osobních vztahů, představil Robin Chmelík. Přihlašování na další ročník soutěže studentských nápadů bylo spuštěno 12. prosince.

Video reportáž z Transfera Technology Day spolku Transfera.cz

V úterý 21. listopadu se ve Vinařském domě Dominant v Rakvicích uskutečnil 4. ročník soutěže technologií Transfera technology Day, na jehož organizaci se významně podílelo i naše CTT. Odborná porota složená ze zástupců investorů i vědy posuzovala nejen inovativnost 12 finálových nápadů, ale také jejich komerční potenciál. Podívejte se na krátký sestřih z akce.

PROMO VIDEO

CTT vám přeje všechno nejlepší do nového roku

Jak CTT kontaktovat?


Pokud si nepřejete, aby vám CTT jednou za čtvrt roku poslalo přehled zajímavostí a aktualit, napište prosím na e-mail: stenclova@ctt.muni.cz.

© 2024
Masarykova univerzita