ctt.muni.cz  |  8. 3. 2023, 11:17

Interface | CTT | Masarykova univerzita | březen 2023

Vážení kolegové
a partneři, milí čtenáři, 

rok 2023 přivítalo naše centrum s velkými plány, vizemi a úspěchy. V pořadí 21. spin-off společnost MU, transfer technologie k úspěšnějšímu řešení neplodnosti nebo vyhlášení tradiční studentské soutěže Start Your Business. Kromě toho CTT zveřejnilo výzvu pro podávání nominací na MUNI Innovation Award 2023, začalo přijímat návrhy na podporu Proof of Concept projektů a připravilo zbrusu novou kolekci triček pro polárníky. Současně byly zahájeny přípravy na naši největší akci jara –⁠ Business Research Forum 2023, kterou Masarykova univerzita prostřednictvím CTT organizuje jednou za dva roky.

Přečtěte si, co se nám od začátku roku podařilo, a získejte přehled o našich plánovaných aktivitách.

Tým CTT MU

 

TOP POZVÁNKA: Business Research Forum 2023

Přijměte pozvání na 5. ročník veletrhu možností spolupráce s Masarykovou univerzitou, kde se setkají zástupci univerzity, univerzitních partnerů, soukromého i veřejného sektoru a odborné veřejnosti. Akce se koná ve středu 26. dubna v prostorách CEITEC MU. Součástí bude i slavnostní udílení cen MUNI Innovation Award 2023.

Více info a program Registrace

Výběr toho nejlepšího, co se aktuálně podařilo

Pomohli jsme převést do praxe patent k úspěšnějšímu řešení neplodnosti

CTT MU zkoordinovalo uzavření smlouvy v hodnotě 441 tisíc eur k inovativní technologii IVF, která podstatně zvyšuje úspěšnost umělého oplodnění. Na vývoji technologie se kromě profesora Ondřeje Slabého z LF MU, spolupracujícího na výzkumu za CEITEC MU, podíleli i výzkumníci z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích a Univerzity Komenského v Bratislavě. Technologie zaznamenala silný mediální ohlas, do praxe ji bude uvádět spin-off společnost z finanční skupiny FABA Capital.

Více info Rozhovor v České televizi

Na ocenění MUNI Innovation Award se sešlo 31 nominací

Celkem 31 nominací se sešlo po vyhlášení druhého ročníku MUNI Innovation Award. Nominované projekty reprezentují jak fakulty, tak i další pracoviště univerzity, jako je CEITEC MU, CZS nebo středisko Teiresiás. V úterý 28. 2. zasedla odborná komise, aby vybrala laureáty letošního ročníku. Komise se shodla na 11 laureátech, kteří si ocenění slavnostně přeberou v rámci Business Research Fora 2023.

ČÍST

Proběhly prezentace nových Proof of Concept projektů

Do interní výzvy na podporu zvýšení aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje na MU se v letošním roce přihlásilo celkem sedm projektů, a to z Přírodovědecké fakulty, Lékařské fakulty, Farmaceutické fakulty a Fakulty informatiky. Prezentace projektů se uskutečnily 22. února přímo na CTT a výsledné hodnocení a doporučení k podpoře proběhne do konce března.

Více info
 

Na Antarktidě bude testováno pomocné meteorologické zařízení

Dvě desítky výzkumníků a spolupracovníků Masarykovy univerzity odletěly 27. ledna na výzkumnou stanici J. G. Mendela na Antarktidě. Při této příležitosti dostali všichni účastníci výpravy unikátní sadu triček, která vznikla po pětiletém fungování testování výrobků v prostředí Antarktidy. Mimo to převzali polárníci pomocné zařízení pro automatickou meteorologickou stanici od společnosti Comet System, které bude na Antarktidě podrobeno testování za účelem získání ochranné známky Testováno v Antarktidě.

Více info Článek v eMKU

Rekordní počet projektů do soutěže Start Your Business

V lednu jsme vyhlásili další ročník soutěže studentských nápadů Start Your Business, do kterého se registrovalo rekordních 39 soutěžních týmů (uzávěrka byla 28. 2.). Přihlášené projekty bude nyní posuzovat odborná komise se zástupci CTT, ESF MU, JIC a partnerů soutěže (společnost Flowmon | Progress a investor Miloš Dendis). Nejlepší projekty si letos rozdělí až 600 000 Kč.

ČÍST

MU má v pořadí 21. spin-off společnost EVE Technologies

EVE Technologies se zabývá vývojem inovativních e-learningových aplikací. Zaměřuje se primárně na vývoj nástrojů pro výuku jazyků. Společnost v rámci svých aplikací pracuje se znalostmi z oblastí lingvistiky, AI a NLP. Nejvýznamnějším výsledkem je vývoj aplikace pro výuku nerodilých mluvčích češtiny CzechME, kterou vyvinula ve spolupráci s Masarykovou univerzitou. 

Kompletní seznam spin-off MU

Aktuální dění na CTT

Uzavírání smluv o spin-off Masarykovy univerzity

MU prostřednictvím CTT aktuálně uzavírá se svými spin-off společnostmi Smlouvu o spin-off. Na základě této smlouvy mohou společnosti užívat status spin-off Masarykovy univerzity a legálně využívat ochrannou známku a logo MU. Současně dochází k formalizaci vzájemného vztahu s MU (zejména účel, střet zájmů apod.). Společnostem, které s MU smlouvu uzavřou, bude v rámci Business Research Fora 2023 předán nový certifikát. Smlouva o spin-off je součástí koncepce zakládání a podpory spin-off společností MU schválené vedením univerzity na konci roku 2022.

Služby CTT představíme přímo na vašem pracovišti

CTT má ucelenou nabídku služeb pro studenty a zaměstnance MU primárně z řad výzkumníků. Zajímá vás, s čím se na nás můžete obracet? Chtěli byste uspořádat workshop na téma duševního vlastnictví, zkonzultovat právní náležitosti smluv souvisejících s využitím výsledků výzkumu v praxi nebo pomoci s jejich přenosem do aplikační sféry? Kontaktujte CTT a domluvte si setkání přímo u vás.

Brožura služeb pro vědce Kontaktujte nás

SAVE THE DATE: Odborné stáže na CTT

V termínu 12.–⁠14. 6. 2023 proběhnou na CTT tradiční stáže pro pracovníky z transferu technologií a další zájemce. Těšit se můžete na témata týkající se komercializace výsledků výzkumu, ochrany duševního vlastnictví, právní problematiky, řízení projektů, marketingu nebo dalších interních agend pracoviště.

Stáží je možné účastnit se v plném rozsahu, nebo jen některých témat z programu. Účast na stáži je zpoplatněná (pro studenty a zaměstnance MU je zdarma). Konkrétní dotazy směřujte na novakova@ctt.muni.cz.

Další zajímavosti

Masarykova univerzita získala další dva patenty i slovní ochrannou známku

Masarykova univerzita prostřednictvím CTT získala od začátku roku 2023 další ochranu pro své duševní vlastnictví:
  • 16. 1. 2023 byl pod číslem 309 489 udělen český patent na vynález s názvem "Způsob stanovení prognózy u pacientů s folikulárním lymfomem" (PV 2018-546).
  • 27. 1. 2023 byl pod číslem AU 2019256672 udělen australský patent na vynález s názvem "Substituted propanamides as inhibitors of nucleases".
  • 15. 2. 2023 byla zapsána do rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví slovní ochranná známka "JobNEST" pod číslem zápisu 395703.

Spin-off jako zhodnocení výsledků výzkumu i ochrana duševního vlastnictví univerzity

Ředitelka CTT MU Eva Janouškovcová se podělila o své zkušenosti se zakládáním univerzitních spin-off společností a vypořádáním duševního vlastnictví. Jako úspěšný příklad spin-off vystupuje v článku společnost AI|ffinity, která byla na MU založena na konci roku 2021 a nabízí technologii na bázi umělé inteligence predikující vazebné vztahy nebo související problémy. 

ČÍST

Nový nástroj umožní diagnostiku nemoci mimo laboratoř do 30 minut

Slibná technologie Karla Laciny z CEITEC MU umožňuje rychlou diagnostiku onemocnění či protilátek v domácích podmínkách. Technologie reprezentovala Masarykovu univerzitu také ve finále celonárodní soutěže Transfera Technology Day 2022, která představuje platformu pro propojení akademického bádání s byznysovou komunitou.

ČÍST
 

Jedinečný objev vědců z RECETOX: žárovky by mohli nahradit svítící mořští žahavci

Vědci z Loschmidtových laboratoří RECETOX odhalili proces, který by mohl přinést bezemisní svícení rostlinami. Nově popsaný mechanismus svícení luciferázy mořského žahavce (renily fialové) by mohl v budoucnu rozsvítit naše ulice inovativním a zároveň udržitelným způsobem. CTT MU k této technologii přispělo patentovou ochranou a podporou v rámci Proof of Concept projektů.

ČÍST

Ředitelka CTT MU obhajuje pozici předsedkyně spolku Transfera.cz

Eva Janouškovcová zastává mimo pozici ředitelky Centra pro transfer technologií MU od roku 2016 také post předsedkyně národního spolku Transfera.cz. V březnu 2023 se uskuteční členská schůze spolku, která bude volit představenstvo na další funkční období. Eva Janouškovcová bude tuto pozici obhajovat.

ČÍST

Jak CTT kontaktovat?


Pokud si nepřejete, aby vám CTT jednou za čtvrt roku poslalo přehled zajímavostí a aktualit, napište prosím na e-mail: stenclova@ctt.muni.cz.

© 2024
Masarykova univerzita