Stáže na CTT MU

Centrum pro transfer technologií MU nabízí další ročník stáží pro pracovníky z transferu technologií a souvisejících oblastí. Těšit se můžete na témata týkající se řízení projektů, ochrany duševního vlastnictví, právní problematiky, komercializace a další témata v rámci transferu technologií.

Stáží je možné účastnit se v plném rozsahu, nebo jen některých témat z programu. Účast na stáži je zpoplatněná. Dotazy směřujte na novakova@ctt.muni.cz.

Registrace je otevřena do 31. 5. 2023 včetně. Později již nebude možné se přihlásit.

Změna programu vyhrazena.


 

Program

 

Pondělí 12. 6.

Transfer technologií z pohledu regionální a národní úrovně

V prvním bloku se budeme věnovat základům transferu technologií, jaké jsou jeho aktuální trendy i jak vypadá spolupráce s aplikační sférou a investory. Následně v dané problematice půjdeme hlouběji a podělíme se o to, jaké máme nastavení interních procesů s univerzitou i jak fungujeme v rámci regionálního a národního ekosystému. Těšte se také na tipy, jak je možné podporovat transfer technologií pomocí souvisejících aktivit jako je např. podpora inovací, vzniku spin-off společností či podnikavosti.

 

Ochrana duševního vlastnictví a komercializace výzkumného potenciálu

Odpoledne se podíváme na procesy zajišťování průmyslově–⁠právní ochrany, patentové spisy, registraci ochranných známek. Těšit se můžete na praktické příklady a ukázky řešených případů v různých oborech a pro různé formy DV. Přednášku zakončíme ochrannou známkou MU „Testováno v Antarktidě".

Středa 14. 6.

Projektová činnost, podpora transferu technologií a projekty Proof of Concept

Zjistěte, jak na CTT řešíme dotační a jiné projekty týkající se provozu centra. Prozradíme, jak přistupujeme k podpoře TT napříč univerzitou, jaké využíváme zdroje i jak úspěšní jsme. Přiblížíme si i význam PoC projektů a jejich výstupy, kdy se s vámi podělíme o informace, jak nakládáme s těmito výstupy a ukážeme si i případové studie.

Konzultace a individuální jednání

Využijte konzultačních hodin a proberte s námi Váš transferový případ nebo cokoliv dalšího, co Vás zajímá. Prosíme, abyste zájem o konzultační hodiny předem nahlásili koordinátorce akce Petře Novákové na e-mail novakova@ctt.muni.cz.

Úterý 13. 6.

Právní problematika řešená na CTT MU

Během dopoledního bloku zjistíte, jak konkrétně vypadá uzavírání smluv v oblasti TT, smluvní typy jako autorské právo a Open Access. Dále probereme právní pohled na komercializaci duševního vlastnictví.

Zakládání spin-off společností a na co si dát pozor

V rámci semináře si projdeme a vysvětlíme legislativní bariéry při zakládání spin-off společností v České republice. Ukážeme vám modelové případy založení spin-off společností na MU, podělíme se o tipy a také informace, na co si dát pozor. Přednášku zakončíme softwarovými smlouvami a smlouvami souvisejícími s problematikou spin-off společností.

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info