Artios Pharma uzavře s MU licenci na sloučeniny k výzkumu nukleáz

5. 3. 2018

Britská společnost Artios Pharma Ltd., která se zabývá vývojem nových způsobů léčby rakoviny, uzavře s Masarykovou univerzitou licenční smlouvu. Ta firmě umožní využívat k výzkumu inhibice nukleáz patentované sloučeniny Masarykovy univerzity. Nukleázy jsou enzymy, které se podílejí na opravě poškozené DNA. Zablokování tohoto procesu v rakovinných buňkách vede k jejich zničení, odborníci se proto domnívají, že látky blokující činnost nukleáz mohou mít široký potenciál při léčbě celé řady nádorů.

Krejci_Paruch

Za MU se na výzkumu podílejí docenti Lumír Krejčí (vlevo) a Kamil Paruch (foto archiv MU)

Masarykova univerzita s firmou Artios Pharma už téměř rok spolupracuje na vývoji nových léků na nádorová onemocnění. Artios Pharma nyní uplatnila opci k uzavření licenční smlouvy a bude tak moci přednostně licencovat výsledky tohoto výzkumného programu.

"Těší nás, že můžeme oznámit licencování našeho společného výzkumu inhibice nukleáz s Masarykovou univerzitou. Dokazuje to velký pokrok, kterého jsme v rámci naší spolupráce s výzkumnými týmy docentů Lumíra Krejčího a Kamila Parucha dosáhli. Program, který bude licencován, má potenciál stát se základem pro novou, špičkovou léčbou rakoviny, založenou na DDR, což dále potvrzuje naši pozici lídra v této oblasti," říká generální ředitel společnosti Artios Pharma Dr. Niall Martin.

"Jsme nesmírně potěšeni, že se společnost Artios rozhodla v rámci naší strategické spolupráce licencovat výzkumný program inhibice nukleáz a jsme velmi pyšní na náš výzkumný tým na Masarykově universitě. Věříme, že nukleázy mají potenciál dát vzniknout nové vlně inovativních terapií rakoviny založených na DDR. A jsme přesvědčeni, že Artios je schopen dotáhnout tento program do klinického použití, aby mohl být přínosem pro pacienty s rakovinou," věří doc. Lumír Krejčí.

O společnosti Artios Pharma Ltd.

Společnost Artios je přední společností zaměřující se na vývoj léčiv proti rakovině související s poškozením DNA (resp. DDR). Společnost byla založena v květnu roku 2016 a je vedena zkušeným výzkumným týmem s osvědčenou odborností v oblasti vývoje DDR léčiv. Společnost Artios buduje základ nové generace programů DDR, a to i díky jedinečnému partnerství s Cancer Research Technology (CRT), vývojovým a komercializačním oddělením Cancer Research UK (CRUK) a předními světovými výzkumníky v oblasti náprav poškozené DNA. Mezi investory společnosti patří SV Health Investors, Merck Ventures, Touchstone Innovations, Arix Bioscience plc, CRT Pioneer Fund (spravované společností Sixth Element Capital) a společnost AbbVie Ventures. Artios sídlí v Babraham Research Campus v Cambridge ve Velké Británii.

O DNA Damage Response (DDR)

Poškození DNA se objevuje v buňkách lidského těla neustále a vede ke vzniku mutací, nedojde-li k opravě DNA, vede pak k zániku buňky. Ty mají proto k dispozici síť opravných mechanismů, jež slouží k nápravě poškození v DNA. Tento proces je známý jako DNA Damage Response (DDR). V rakovinných buňkách dochází ke ztrátě některých opravných mechanismů, buňky pak spoléhají na alternativním způsobu opravy DNA, který je nezbytný pro jejich přežití. Tím, že vědci potlačí DDR proces v rakovinných buňkách, mohou selektivně tyto buňky zabíjet a zároveň ušetřit zdravé buňky, které jsou nadále schopny svou DNA opravovat. Inhibitory DDR proto mají potenciál působit jako samostatné látky, které selektivně zabíjejí nádorové buňky u karcinomů s určitými opravnými vadami. Mohou však být použity i jako látky, které zesilují účinek látek poškozujících DNA a zvyšují účinek radioterapie; potenciálně mohou být také využívány v kombinaci s novými terapiemi včetně imuno-onkologických způsobů léčby.

O nukleázách

DNA nukleázy jsou skupinou enzymů, které štěpí vlákna DNA. Tyto látky jsou obecně přítomné v buňkách a hrají důležitou roli v opravě DNA tím, že rozpoznávají místa poškození a odštěpují je od okolní DNA. Nukleázy se účastní různých procesů opravy DNA, které zahrnují replikaci DNA, opravu bází, nukleotidů a dvouvláknových zlomů.

Více článků

Přehled všech článků