CTT koordinuje jednání Masarykovy univerzity o spolupráci se Škoda Auto a.s.

10. 10. 2022

Bez popisku

Workshopu 6. října 2022 v Mladé Boleslavi se za Masarykovu univerzitu zúčastnilo 12 zástupců z řad výzkumných a vedoucích pracovníků ze sedmi fakult (FI, PřF, FaF, FSpS, FSS, FF, ESF) a dvou celouniverzitních pracovišť (Teiresiás, CTT), obdobný počet tvořili představitelé ze společnosti Škoda Auto a.s. a Škoda Auto VŠ.

Workshop byl setkáním konkrétních odborníků MU v dané oblasti, kteří získali možnost nalézt potenciál pro budoucí spolupráci nebo přímo diskutovat konkrétní oblast partnerství. Masarykovu univerzitu jako moderní univerzitu připravenou ke spolupracím s aplikační sférou představil přítomným osobně prorektor pro vnější vztahy a celoživotní vzdělávání Martin Kvizda.

Masarykova univerzita svou účastí na workshopu reaguje na memorandum o spolupráci, které uzavřela se společností Škoda Auto již koncem loňského roku (v prosinci 2021), ale s ohledem na covidovou situaci nebylo možné osobní setkání zrealizovat. Setkání naplňuje mimo jiné dlouhodobý záměr univerzity podporovat a posilovat spolupráce s aplikační sférou. Partnerství se společností Škoda Auto a související akce koordinuje Centrum pro transfer technologií MU.

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info