CTT se zúčastnilo setkání Univerzity PRO podnikavost

Zástupkyně oddělení podnikavosti a marketingu CTT MU se zúčastnily již čtvrtého setkání Univerzity PRO podnikavost, které proběhlo ve dnech 23. 5.–24. 5. v prostorách Technologického inovačního centra a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. K třinácti univerzitám napříč Českou republikou se nově připojily také tři ze Slovenské republiky. Akce navázala na celoroční setkávání, které probíhá online.

29. 5. 2024

Petra Nováková a Jana Joklová Kaňová v otevřené kreativní dílně ROBOTA

První den byl věnován představení ekosystémů podpory podnikavosti Zlínského kraje a podnikatelských ekosystémů a vzdělávání na univerzitách v USA. Během workshopů se účastníci společně zamýšleli nad tématy jako zhodnocení podnikavosti v českém vzdělávacím systému nebo závažnosti podpory realizace podnikavosti na univerzitách. Sdílení zkušeností a zážitků z praxe pokračovalo i během networkingu. V rámci druhého dne se v týmech diskutovala témata jako transfer technologií na univerzitách, sdílení know-how mezi studentskými týmy nebo podpora zakládání start-upů. 

I nadále budou každý měsíc probíhat online jednání členů platformy Univerzity PRO podnikavost a osobně se zástupci univerzit setkají zase za rok, tentokrát v Praze.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info