CTT vyhlašuje výzvu na podporu zvýšení aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje – Proof of concept.

Cílem výzvy je zhodnotit a ověřit předpokládaný aplikační potenciál dosažených výsledků výzkumu a vývoje na MU pomocí Dílčích projektů, které budou prostřednictvím této výzvy na MU realizovány.

23. 6. 2020

Délka trvání podpořených Dílčích projektů je v rozmezí 6-24 měsíců. Maximální výše podpory je 1 000 000 Kč, minimální částka, o kterou je možno v projektu žádat, je 100 000 Kč.

Sběr žádostí na získání finanční podpory pro realizaci Dílčích projektů Proof of concept bude zahájen v pondělí 22. 6. 2020. Příjem projektových žádostí bude ukončen v pátek 24. 7. 2020. Výtisk podepsané projektové žádosti včetně průvodního listu je nutno doručit na CTT do 30. 7. 2020.

Realizace podpořených projektů bude zahájena na základě Dohody o spolupráci mezi CTT a příslušnými HS. Nejbližší termín zahájení realizace Dílčích projektů je 1. září 2020. Podrobné informace k výzvě jsou uvedeny v Pravidlech pro Dílčí projekty v rámci programu TAČR GAMA 2, které jsou k dispozici včetně žádosti a povinných příloh na dokumentovém serveru CTT zde.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info