Hana Kosová: Problémem transferu technologií je stále nízké povědomí

30. 1. 2018

Jak funguje transfer poznatků a technologií na univerzitě? A kterým překážkám oblast transferu stále čelí? Redakce portálu Vědavýzkum.cz mluvila s Hanou Kosovou, ředitelkou našeho partnerského pracoviště Centra pro přenos poznatků a technologií na Univerzitě Karlově.

"Z části je překážkou, že chybí větší povědomí o problematice transferu technologií a poznatků napříč systémem, ať jde o vědce samotné, investory či pracovníky managementu vysokých škol. Týká se to ale i úředníků, kteří dotační programy vytvářejí. V tomhle směru je skutečně nejúčinnější právě vzdělávání vědecké komunity a neustálý dialog s úřady," říká v rozhovoru Kosová.

Celý článek si můžete přečíst zde.

Více článků

Přehled všech článků