Hledáme právníka/právničku

Kvestorka Masarykovy univerzity vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici Právník/právnička Centra pro transfer technologií.

27. 1. 2020

Bez popisku

Jsme univerzitou s devíti fakultami, více než 200 katedrami, ústavy a klinikami, které působí v širokém spektru přírodních i humanitních akademických disciplín a výzkumných oblastí, největší univerzitou na Moravě a druhým největším zaměstnavatelem v Jihomoravském kraji. Naše vize je jasná – chceme se být úspěšnou univerzitou nejen v ČR, ale i v zahraničí. 

Centrum pro transfer technologií Masarykovy univerzity bylo založeno v roce 2005 s jednoznačným posláním: podporovat uplatnění výsledků vědy a výzkumu v praxi, budovat mosty mezi akademickou a soukromou sférou, nastavovat podmínky pro transfer technologií a znalostí, chránit a spravovat duševní vlastnictví MU a poskytovat vědcům i firmám profesionální podporu a servis ve všech souvisejících oblastech.

Jaké budou Vaše klíčové odpovědnosti? 

 • poskytování odborného právního poradenství v oblasti práva duševního vlastnictví dle zákonné úpravy a dle specifické úpravy MUNI
 • poskytování komplexního právního servisu v oblasti práva duševního vlastnictví při přípravě a realizaci vědeckovýzkumných a dalších projektů MUNI, při jednáních se smluvními partnery a v rámci odborné podpory týmu CTT
 • zodpovědnost za přípravu a revizi smluvní agendy v oblasti transferu znalostí a technologií, jakož i dalších právních dokumentů v oblasti transferu znalostí a technologií a s tím související činnosti
 • spolupráce s týmem CTT
 • spolupráce při administrativě smluvních vztahů, správě smluv uzavřených na CTT a kontrole plnění závazků z takových smluvních vztahů vzniklých
 • příprava a revize interních materiálů MUNI souvisejících s činností CTT (vnitřních předpisů na úrovni směrnic a pokynů, vzdělávacích a informativních materiálů pro studenty a zaměstnance MUNI apod.)
 • aktivní účast na vzdělávání, lektorská a přednášková činnost v oblasti práva duševního vlastnictví a transferu znalostí a technologií

Jaká je naše představa o vhodném kandidátovi?  

 • dokončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu Právo a právní věda
 • pokročilá znalost práva duševního vlastnictví (výhodou je orientace v transferu znalostí)
 • pokročilá znalost anglického jazyka (výhodou je znalost anglické terminologie v oblasti práva duševního vlastnictví)
 • komunikativnost, samostatnost, schopnost řešení komplexních právních otázek

Co získáte, když budete pracovat u nás? 

 • získání zkušenosti z oblasti transferu znalostí a technologií a univerzitního výzkumu
 • stanete se součástí prestižní instituce
 • nabídneme vám prostor pro osobní i profesní růst
 • odpovídající mzdové ohodnocení
 • budete spolupracovat se zkušenými kolegy v příjemném prostředí
 • nabídneme vám výhody 6 týdnů dovolené, stravenky/zvýhodněné stravování, příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na očkování
 • nástup dle dohody

Jak se můžete přihlásit?

Písemné nabídky doložené strukturovaným životopisem zašlete do 16. února 2020 na Odbor pro personální řízení Rektorátu MU, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, formou e-přihlášky viz níže. V odůvodněných případech může vyhlašovatel výběrové řízení zkrátit, prodloužit, přerušit nebo zrušit.

E-PŘIHLÁŠKA


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info