Interní výběrové řízení na zaměstnaneckou mobilitu Erasmus+ 2019/2020

Aktivita programu Erasmus+ školení zaměstnanců v zahraničí pokračuje i v tomto roce. Termín pro podání přihlášek je do ​31. března 2019. Přihlásit se může kdokoliv ze zaměstnanců CTT.

1. 3. 2019

  • období pobytu: 1. 6.  2019   -   31. 8. 2020
  • zájemci o pobyt budou vybráni na základě výběrového řízení, přednost dostávají zaměstnanci vyjíždějící poprvé
  • nevybraní žadatelé budou zařazeni jako náhradníci
  • z programu nebudou hrazeny konference
  • není možné vyjet do Švýcarska, Velké Británie

Centrum zahraniční spolupráce obdrží vyjádření Evropské komise k žádosti MU o financování (předpoklad konec dubna až květen), poté budou stanoveny kvóty pro jednotlivé součásti MU, přičemž budou vzaty v úvahu tyto skutečnosti: počet přihlášek, velikost HS, předchozí výjezdy v rámci programu. V rámci výběrového řízení na HS bude stanoveno pořadí uchazečů a obsazena přidělená kvóta. Nevybraní uchazeči budou evidováni jako náhradníci.

Nadále platí, že není možno vycestovat na konferenci a není možná mobilita do Švýcarska a nově do Velké Británie. Účastnické poplatky či kurzovné je možno z projektu hradit pouze v rámci limitu na pobytové náklady.

Zájemce o tuto mobilitu prosíme o vyplnění příhlášky zde.

Termín pro podání přihlášek: do ​31. 3. 2019

Bližší informace o programu (podmínky formuláře atd.) je možné najít na webových stránkách CZS.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat Ing. Petru Novákovou, která má za CTT MU tuto agendu na starosti.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info