Masarykova univerzita založila MUNI Ventures

Masarykova univerzita založila 100% vlastněnou dceřinou společnost MUNI Ventures. Jejím hlavním posláním je zakládání a podpora tzv. pravých spin-off společností s podílem univerzity a efektivní nakládání s investičním a venture kapitálem Masarykovy univerzity. Řada objevů, patentů a dalších unikátních vědeckých výsledků se tak rychleji dostane do praxe.

25. 4. 2024

Zleva na fotce: Matěj Búřil (vedoucí Ekonomicko-právního oddělení CTT MU), Eva Janouškovcová (ředitelka CTT MU, členka dozorčí rady MUNI Ventures), Dagmar Vágnerová Linnertová (jednatelka MUNI Ventures), Marta Valešová (kvestorka MU, členka dozorčí rady MUNI Ventures), Jan Neuman (CEO and Co-founder NenoVision s. r. o., člen dozorčí rady MUNI Ventures)
Ředitelka CTT Eva Janouškovcová při podpisu dokumentů k založení společnosti MUNI Ventures, ve které je zároveň členkou dozorčí rady

Založení MUNI Ventures je jedním z nástrojů, jak zefektivnit transfer technologií na Masarykově univerzitě. Ta se tak připojuje k dalším výzkumným institucím, které již své dceřiné společnosti založily, ale odlišuje se však zcela ojedinělým přístupem – vznik MUNI Ventures má přímou souvislost s činností Centra pro transfer technologií MU. „To se tak stává klíčovým partnerem pro realizaci všech aktivit společnosti. Díky propojení s pracovištěm s 20letou tradicí v transferu technologií tak společnost získává zkušenosti a kontakty, které celý proces jejího fungování urychlí a podpoří,“ říká ředitelka centra Eva Janouškovcová.

Hospodaření a činnost společnosti bude plně v souladu s cíli univerzity. Jednatelkou byla proto jmenována Dagmar Vágnerová Linnertová z Ekonomicko-správní fakulty MU. Na činnost MUNI Ventures bude dohlížet dozorčí rada sestavená ze zástupců univerzity i soukromého sektoru. Základní kapitál společnosti je 2 miliony Kč, které univerzita poskytla z Fondu komercializace vzniklého na podporu přenosu výsledků vědy a výzkumu do praxe. Výnosy MUNI Ventures budou zpátky reinvestovány do tohoto fondu, který je již od roku 2022 stěžejním nástrojem pro podporu nadějných a komerčně zajímavých výsledků vědy a výzkumu na Masarykově univerzitě.

Mezi základní činnosti společnosti bude patřit zakládání pravých spin-off společností s majetkovým podílem univerzity a správa těchto podílů, jejich podpora a inkubace. Společnost bude zprostředkovávat investiční příležitosti, přímo se účastnit v investičních fondech zaměřených na podporu a rozvoj spin-offů a realizovat další případnou činnost jako mentoring, poradenství nebo konzultace. Do budoucna plánuje MUNI Ventures zajišťovat i další majetkovou účast Masarykovy univerzity v jiných právnických osobách, fondech nebo nadacích.

Oficiální tisková zpráva Článek v em.muni.cz


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info