MU partnerem projektu SynBIOsis

27. 3. 2008

MU partnerem projektu SynBIOsis – Maximizing Synergies for Central European Biotech Research Infrastructures Výsledkem spolupráce CTT MU, Jihomoravského inovačního centra a sdružení CEITEC cluster – bioinformatics je nový projekt, který byl podán do letošní první výzvy Regiony znalostí 7. rámcového programu s uzávěrkou 14.3.2008.
Cílem projektu je posílení spolupráce mezi Jižní Moravou (Brno) a severoitalským regionem Friuli-Venezia-Giulia (Terst), které spojuje společný zájem koordinovat využití stávající i plánované unikátní biotechnologické a medicínské výzkumné infrastruktury a jejího propojení s oblastí informačních technologií. Jedná se zejména o interdisciplinární oblasti bioinformatiky, nanobiověd, výpočetní biologie a biomedicíny. Zatímco italský region unikátní výzkumnou infrastrukturou již disponuje (AREA Science Park v Terstu, synchrotron ELETTRA a Free Electron Laser, který je součástí strategického evropského projektu ESFRI), Jižní Morava se nachází ve fázi výstavby (MediPark a biotechnologický inkubátor ILBIT v Bohunicích), počátku výstavby (projekt mezinárodního klinického výzkumného centra ICRC) či plánování výstavby své špičkové výzkumné infrastruktury (Středoevropský technologický institut CEITEC, Středoevropská synchrotronová laboratoř CESLAB), přičemž pro výstavbu nové infrastruktury počítá primárně s dotacemi ze strukturálních fondů EU. Důležitými cíli projektu jsou tedy jak nalezení synergií a eliminace duplicit při výstavbě a využití nové infrastruktury s ohledem na celý středoevropský prostor, tak přenos zkušeností a dobré praxe s životaschopnými modely spolupráce akademické a komerční sféry při využití špičkové výzkumné infrastruktury ze zahraničí. Právě propojení nové výzkumné infrastruktury s ekonomikou regionu a optimální využití Strukturálních fondů pro ekonomický rozvoj regionu jsou cíle, které výzva Evropské komise Regions of Knowledge akcentuje. Protože dopad projektu značně přesahuje spolupráci dvou zmíněných partnerských regionů, v rámci projektu SynBIOsis počítáme se zapojením dalších regionů, zejména těch geograficky blízkých (např. Vídeň/Rakousko, Bratislava/Slovensko, Ljubljana/Slovinsko). Projekt SynBIOsis žádá o celkovou dotaci 1 milion €. Konsorcium projektu sdružuje 7 partnerů ze dvou partnerských regionů; kromě již uvedených tří moravských partnerů se projektu účastní 4 partneři z Terstu: Area Science Park, CBM – klastr biomolekulární medicíny, synchrotron ELETTRA a APE Research. Kontakt: MVDr. Zlatuše Novotná

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info