Patentový systém a univerzita

Patentová ochrana hraje důležitou roli ve vývoji nových léčiv, diagnostických metod a zdravotnických prostředků. Proč je důležité o ní přemýšlet již na počátku výzkumu a v jaké fázi oslovit oddělení transferu technologií, přiblížila v rozhovoru pro Lékařskou fakultu MU patentová zástupkyně RNDr. Kateřina Hartvichová, spoluzakladatelka patentové kanceláře HARBER IP s.r.o.

4. 10. 2022

Bez popisku

V rozhovoru mimo jiné zmiňuje, že pracoviště transferu technologií je nejlepší kontaktovat hned, když si výzkumníci uvědomí, že by výsledek výzkumu mohl být prakticky využitelný. Pracovníci Centra pro transfer technologií MU (CTT MU) výzkumníky provedou nezbytnými administrativními kroky, v mnoha případech pomohou i s podrobnějším posouzením, zda má vynález skutečný komerční potenciál, a doporučí vhodný postup.

V případě projektů aplikovaného výzkumu, kde se výzkumníci zavazují ke splnění výsledků typu patent, užitný vzor nebo průmyslový vzor, doporučuje Kateřina Hartvichová obrátit se na pracoviště transferu technologií již při přípravě návrhu projektu. Někdy totiž nastává situace, kdy přislíbený výsledek, tak jak je formulován, prakticky nelze splnit. Čas pro kontaktování patentové kanceláře nastává nejlépe až po diskusi s CTT MU. Patentová kancelář by měla být vždy kontaktována buď pracovištěm transferu technologií, nebo alespoň s vědomím zástupců tohoto pracoviště.

Podstata patentového systému je vcelku jednoduchá – vynálezce poskytne úplnou technickou informaci o svém vynálezu veřejnosti, a v případě, že vynález je skutečně nový a inventivní, dostane časově omezený monopol, tedy možnost komukoliv jinému po dobu příštích 20 let zakázat využívání svého vynálezu.

Celý rozhovor si můžete přečíst na stránkách Lékařské fakulty MU zde.

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info