Představili jsme firmám konkrétní podobu projektu MUNI BioPharma Hub

13. 10. 2022

Bez popisku

Masarykova univerzita udělala další krok k propojení akademického a byznysového světa. Ve spolupráci se zástupci firem zorganizovala ve středu 12. října v prostorách moderního coworkingového centra Clubco Vlněna jedinečné Setkání business platforem MU a Regionální hospodářské komory Brno. Ústředním tématem bylo představení projektu MUNI BioPharma Hub a příležitostí, které se v souvislosti s tím nabízejí.

Na setkání dorazila necelá stovka účastníků z řad zástupců firem, univerzity i univerzitních spin-off společností. Účastníci získali informace ke konkrétní podobě strategického projektu MUNI BioPharma Hub, který tvoří unikátní spojení moderních výukových prostor pro farmaceutickou fakultu a špičkové výzkumné infrastruktury preklinického centra a centra molekulární medicíny Masarykovy univerzity. „Masarykova univerzita je škola s vysokými standardy, které se snažíme posouvat a překračovat. Přesně to je případ infrastruktury MUNI BioPharma Hub, která znamená další významnou možnost, jak posunout univerzitní vědění směrem do aplikační sféry,” vyjádřil se prorektor Masarykovy univerzity pro vnější vztahy a celoživotní vzdělávání Martin Kvizda.

Přednosta ústavu histologie a embryologie Aleš Hampl a jeho kolegové na setkání představili unikátní Preklinické centrum, společný projekt Lékařské a Přírodovědecké fakulty MU. Činnost centra molekulární medicíny přednesla prorektorka pro výzkum a doktorské studium Šárka Pospíšilová spolu s Filipem Pardym z Centrální laboratoře Genomika. „Je velmi přínosné, že jsme mohli širšímu publiku přiblížit potenciál vznikajícího projektu využívajícího synergii vzdělávacích i vědecko-výzkumných aktivit v oblasti biotechnologií a zdravotnictví napříč několika fakultami univerzity, včetně možné spolupráce s Fakultní nemocnicí Brno a dalšími partnery. Čím lépe nastartujeme motor spolupráce, tím širší možnosti se otevřou,“ uvedl David Póč, ředitel strategického projektu MU 2021+, do něhož spadá budování MUNI BioPharma Hubu.

Součástí akce byla i prezentace aktuálního dění ve spin-off společnostech MU a také pozvaných firem. Organizaci akce zajistilo Centrum pro transfer technologií MU a platforma hospodářské komory Life Sciences 4.0, která usiluje o nastavení vzájemného partnerství mezi podniky z oblasti živých věd a univerzitními subjekty, aby se zvýšila konkurenceschopnost lokálních firem.

Akci moderovali Eva Janouškovcová, ředitelka CTT MU a místopředseda RHK Brno Tomáš Kubala. Finanční podporu poskytlo Statutární město Brno v rámci projektu Platforma Life Sciences 4.0 – odkaz G. J. Mendela, dále byly využity prostředky z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci projektu Rozvoj lidských zdrojů a dalších strategických oblastí pro podporu výzkumu na MU.

Centrum pro transfer technologií MU bylo založeno v roce 2005 s jednoznačným posláním: podporovat uplatnění výsledků vědy a výzkumu v praxi, budovat mosty mezi akademickou a soukromou sférou, nastavovat podmínky pro transfer technologií a znalostí, chránit a spravovat duševní vlastnictví MU a poskytovat vědcům i firmám profesionální podporu a servis ve všech souvisejících oblastech. Centrum podporuje spolupráci univerzity s komerční sférou, vznik spin-off společností a úspěšnou komercializaci univerzitního výzkumu.

Regionální hospodářská komora Brno je samostatným právním subjektem v rámci sítě Hospodářské komory České republiky. Byla zřízena zákonem v roce 1992, je zapsána v obchodním rejstříku a slouží k podpoře podnikatelských aktivit, k prosazování zájmů členských firem a jejich ochraně. Mezi hlavní poskytované služby patří podpora mezinárodního obchodu, vzdělávání, poradenství a pronájem vlastních prostor členským firmám. Více na www.rhkbrno.cz


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info