Proběhl další workshop o imunitě včel

Na sedm desítek zaměstnanců MUNI a externích partnerů přilákal v lednu do univerzitního kampusu workshop Zdraví a imunita včel II. Téma zaujalo jak odbornou, tak laickou veřejnost.

17. 1. 2020

Varroáza, nosemóza, vliv elektromagnetických polí na včely, pravidla a úskalí správné včelařské praxe. Tato a další témata nabídl k diskuzi účastníkům akce doc. Pavel Hyršl spolu s kolegy z Ústavu experimentální biologie PřF MU a Ing. Oldřichem Veverkou, vedoucím Pokusného včelína Kývalka.

Děkuji všem přednášejícím za ochotu podělit se o zajímavé informace a výsledky z výzkumu, hostům zase patří poděkování za to, že přišli v tak hojném počtu, že se aktivně do workshopu zapojili a za jejich úžasnou zpětnou vazbu. shrnuje dr. Helena Nejezchlebová, která akci ve spolupráci s CTT pořádala.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info