Problematika léčiv v prostředí přitáhla čtyři desítky posluchačů

Na znečištění životního prostředí se v současné době podílejí vedle klasických polutantů, jako jsou toxické kovy, pesticidy a další látky, i humánní a veterinární léčiva. Léčiva ale nejsou v čistírnách odpadních vod zcela degradována a obohacují tak odpadní vody a kaly, využívané jako hnojiva nebo na závlahu. Na problematiku léčiv v životním prostředí se zaměřil první poprázdninový workshop pro aplikační partnery, který uspořádalo CTT ve spolupráci s přírodovědeckou fakultou.

12. 9. 2019

Na rozdíl od účinku na živočichy není vliv léčiv v životním prostředí na rostliny dosud prakticky znám. Přitom rostliny mají nezastupitelnou roli v potravním a potravinovém řetězci i funkci ekosystémů. Této palčivé otázce se věnují vědci z Ústavu experimentální biologie PřF MUNI, na jejichž workshop 11. září dorazily čtyři desítky posluchačů.

„Auditorium bylo opravdu pestré, od studentů přes zaměstnance různých úřadů a ústavů až po vědce. Posluchači se sjeli z Brna, ale i ze vzdálenějších míst, například z Prahy. Děkuji moc přednášejícím za ochotu podělit se o zajímavé výsledky a informace u tak společensky významného tématu, jakým je znečištěné životní prostředí, a hostům, že byli tak pozornými posluchači a aktivními diskutujícími,“ říká organizátorka akce dr. Helena Nejezchlebová.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info