Projekt Konektor spojuje vědu a výzkum s praxí

5. 5. 2020

K rychlému propojení vědeckovýzkumných aktivity s firemní praxí byl ve spolupráci České hlavy s Hospodářskou komorou, Svazem průmyslu a dopravy, Asociací malých a středních podniků a dalších podnikatelských svazů založen projekt Konektor. Princip Konektoru je jednoduchý - krátký abstrakt vědeckého projektu bude rozeslán po intranetových linkách zmíněných podnikatelských svazů a dostane se tak řádově k několika tisícům podnikatelských subjektů.

Jak se do projektu zapojit?
Stačí zaslat krátký abstrakt projektu. Nemusí to být jen projekt, který je již kompletně připraven pro přechod do praxe, ale mohou to být i projekty, které jsou teprve ve stadiu výzkumu a počátečního vývoje, ve kterých vidíte potenciál pro praxi, a hledáte komerční subjekt, který by buď zcela. nebo částečně financoval jeho další etapy. Rozsah a obsah abstraktu není omezen, měl by obsahovat alespoň oblast využití a dosaženou etapu vývoje.

V případě, že by vědečtí pracovníci měli zájem o tuto formu nabídky svých aktivit firmám, mohou zaslat návrh na CTT na pustova@ctt.muni.cz


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info