Ředitelka CTT MU bude pokračovat jako předsedkyně národního spolku Transfera.cz

21. 3. 2023

Bez popisku

Spolek Transfera.cz nyní sdružuje 33 členů z řad univerzit a vědecko-výzkumných pracovišť napříč republikou. Nové představenstvo spolku pro další čtyřleté období bylo voleno 21. března v Kampusu Hybernská na členské schůzi.

Představenstvo bylo nadpoloviční většinou zvoleno a odsouhlaseno ve složení:

  • RNDr. Eva Janouškovcová, Ph.D., LL.M. z Masarykovy univerzity (předsedkyně),
  • RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, Ph.D., MPA z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (místopředsedkyně),
  • RNDr. Ing. Jaromír Zahrádka, Ph.D. z i&i Prague (místopředseda),
  • Mgr. et Mgr. Hana Kosová, MPA z Karlovy univerzity,
  • Dr. Ing. Petr Kubečka, MCI, RTTP z Univerzity Palackého v Olomouci,
  • Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. z Centra dopravního výzkumu,
  • Ing. Martin Smekal z Akademie věd ČR.
Dále se volila i kontrolní komise na následující období, která bude pracovat ve složení:

 

  • Ing. Miroslav Neulinger z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (předseda),
  • Ing. et Ing. Martin Jambura ze Západočeské univerzity v Plzni,
  • Ing. Kateřina Kovaříčková z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Transfera.cz je jednotná funkční platforma hájící zájmy transferové komunity v ČR s cílem pracovat na posílení činností v oblasti transferu technologií a jejich rozvoji. Vizí staronové předsedkyně Evy Januškovcové je zejména prohlubování spolupráce na poli transferu na národní i mezinárodní úrovni a nacházení příležitostí pro podporu výsledků vědy a výzkumu ve spolupráci s investory.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info