Rostliny ve znečištěném prostředí partnery zaujaly

CTT ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou MU uspořádalo 10. září workshop pro aplikační partnery. Tématem bylo životní prostředí, konkrétně vliv dvou významných skupin organických polutantů – polycyklických aromatických uhlovodíků a léčiv - na vegetaci.

12. 9. 2018

Rostliny mají schopnost toxické látky přijímat, transportovat, metabolizovat a akumulovat. Jejich prostřednictvím tak mohou xenobiotika vstupovat i do vyšších úrovní potravního řetězce.

Na akci, která se týkala této problematiky, dorazily tři desítky zájemců. „Opět se ukázalo, že naši vědci disponují metodami a znalostmi, které mohou být pro aplikační partnery velmi užitečné,“ zhodnotila akci její organizátorka dr. Helena Nejezchlebová.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info