Rostliny ve znečištěném prostředí partnery zaujaly

CTT ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou MU uspořádalo 10. září workshop pro aplikační partnery. Tématem bylo životní prostředí, konkrétně vliv dvou významných skupin organických polutantů – polycyklických aromatických uhlovodíků a léčiv - na vegetaci.

12. 9. 2018

Rostliny mají schopnost toxické látky přijímat, transportovat, metabolizovat a akumulovat. Jejich prostřednictvím tak mohou xenobiotika vstupovat i do vyšších úrovní potravního řetězce.

Na akci, která se týkala této problematiky, dorazily tři desítky zájemců. „Opět se ukázalo, že naši vědci disponují metodami a znalostmi, které mohou být pro aplikační partnery velmi užitečné,“ zhodnotila akci její organizátorka dr. Helena Nejezchlebová.

Více článků

Přehled všech článků