Vědci mohou žádat o podporu Proof of Concept z TA ČR Gama

CTT Masarykovy univerzity vyhlašuje 7. výzvu k předkládání projektových návrhů na řešení Dílčích projektů. Jedná se o poslední výzvu v rámci programu TA ČR Gama. Finance jsou určeny na podporu zvýšení aplikačního potenciálu výsledků výzkumu a vývoje Masarykovy univerzity.

29. 8. 2018

"Vzhledem k ukončení celého projektu ke konci roku 2019, ze kterého jsou prostředky na podporu Proof of Concept čerpány, je možné realizovat projekty maximálně v délce trvání 11 měsíců tedy v období leden až listopad 2019," upozorňuje Hana Půstová z týmu CTT.

Maximální výše podpory je 800 000 Kč, minimální částka, o kterou je možno v projektu žádat, je 100 000 Kč.

Sběr žádostí na získání finanční podpory pro realizaci Dílčích projektů probíhá od 29. 8. do 26. 9. 2018.

Podrobné informace k výzvě jsou k dispozici na dokumentovém serveru CTT.

Více článků

Přehled všech článků