Z mimořádné výzvy TA ČR vztahující se k epidemii COVID-19 budou na MU podpořeny čtyři projekty

4. 5. 2020

V březnu 2020 vyhlásilo CTT mimořádnou výzvu na podporu PoC projektů, jejichž výstupy budou produkty nebo služby zaměřené na eliminaci šíření koronaviru. Od května 2020 začne realizace schválených projektů, které v rámci výzvy získaly z TA ČR finanční podporu. Jedná se o tyto čtyři projekty:

Online platforma pro monitoring, analýzu a management epidemických situací v reálném čase

Vědecký tým vede prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.  Cílem spolupráce vědců z Institutu biostatistiky a analýz a Ústavu matematiky a statistiky PřF je navrhnout a implementovat online analytický nástroj pro management a monitoring epidemických situací v reálném čase. Nástroj by měl umožňovat analýzu celkové situace v ČR.

Plazmatem asistovaná úprava nanovláken pro filtrační účely

Vědci z Ústavu fyzikální elektroniky vedení Mgr. Davidem Pavliňákem, PhD. ověří technologii úpravy nanovláken pomocí plazmatu generovaného při atmosférickém tlaku pro jejich využití k filtraci vzduchu. Výstupem projektu  by mělo být ověření využití technologie, které by pomohlo k zavedení této technologie do výrobní linky na přípravu nanovláken. 

Optimalizace proporcí respirátoru CIIRC RP95-3D pro nedospělé osoby ve věkové kategorii 4 až 18 let

Doc. RNDr. Petra Urbanová, Ph.D. a její tým plánuje provést testování rozměrové a tvarové vhodnosti respirátoru pro věkové kategorie v rozsahu 4 až 18 let s využitím 3D digitálních modelů obličejů a upravit prostorová data poskytnutého modelu respirátoru pro nedospělé osoby. Vznikne také metodika, která umožní potenciálním uživatelům zvolit vhodnou velikost a tvar masky. Metodika bude založena na automatickém vyhodnocení fotografie obličeje dané osoby.

Vývoj metodiky RT-LAMP pro detekci virového genomu SARS-CoV-2 a rychlou diagnostiku onemocnění COVID-19

MVDr. Boris Tichý, Ph.D. a Mgr. Filip Pardy z Centrální laboratoře Genomika CEITEC MU vytvoří diagnostickou sadu použitelnou k detekci viru v životním prostředí. Sada by měla umožňovat spolehlivou detekci virových částic s vysokou senzitivitou a specifitou detekce.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info