Zákon o ochranných známkách prošel revoluční novelou. Jaké jsou novinky?

Kromě slovní, obrazové a kombinované třeba i holografická, zvuková nebo multimediální. I takovou podobu mohou mít nově ochranné známky. Změnu přinesla novela příslušného zákona, který prošel harmonizací s právem Evropské unie a snaží se vyjít vstříc moderním trendům.

21. 1. 2019


<em>Pracovníci CTT prošli školením o novelizaci zákona o ochranných známkách</em>

Novela zákona č. 441/2003 Sb., ochranných známkách, je účinná od 1. ledna letošního roku. Přinesla na 150 změn a jedná se o největší novelizaci tohoto zákona za posledních 15 let. Jednou z nejdůležitějších změn je vypuštění podmínky, že známka musí být schopna grafického znázornění. Díky tomu bude možné například ochránit zvukové stopy, které budou v rejstříku vloženy ve formátu .mp3 a bude možné si je přehrát. Kdo takovou známku využije? Ve světě ji už dnes používají třeba výrobci elektroniky a softwarů pro typické znělky, které slyšíte, když se přihlásíte k jejich zařízení (znáte třeba ze systému Windows).

Novela zákona značně rozvolnila možnou podobu ochranných známek a rozšířila tak možnosti ochrany i pro výrobky a služby, jejichž typický „znak“ dříve nebylo možné zapsat. Očekává se proto, že vzroste zájem o tento druh průmyslově-právní ochrany. Tuzemský Úřad průmyslového vlastnictví v roce 2017 zaregistroval celkem 8341 ochranných známek, v databázi bylo ke konci roku 2017 téměř jeden a půl milionu registrovaných ochranných známek.

Stejně tak přibyla možnost zápisu certifikační ochranné známky, která je způsobilá rozlišovat výrobky nebo služby, které vlastník této ochranné známky certifikoval pro materiál, způsob výroby výrobků nebo poskytování služeb, kvalitu, přesnost nebo jiné vlastnosti, od výrobků nebo služeb, které takto certifikovány nejsou.

Více k novele zákona najdete např. v článku na portálu Vědavýzkum.cz.

Ochranné známky na Masarykově univerzitě, jejich registrace a správa spadají do gesce Centra pro transfer technologií. Neváhejte se na nás obrátit!


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info