Autorské právo a šíření vědeckých výsledků

11. dubna, CVIDOS, Pedagogická fakulta MU

11. 4. 2017