Časopis INTERFACE – 1/2012

Obsah čísla

  • Celebrio Software: Inspirativní spolupráce
  • Projekt zaměřený na transfer technologií pomůže výzkumným týmům MU
  • CAVER: Praktický výsledek mezioborové spolupráce vědců
  • Projekt platfoma průmyslové spolupráce: Základ pro kooperaci v aplikovaném výzkumu
  • Konference stanovila strategické priority regionu CENTROPE
  • Inovační vouchery počtvrté podporují spolupráci firem a vědců
  • A. Hlaváček: Program MCC může pomoci chemikům, fyzikům i ekonomům
  • Slovníček pojmů: Neztraťte se ve světě duševního vlastnictví
  • Získané patenty, zapsané užitné vzory a podané přihlášky

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info