Léčiva v životním prostředí rostlin

Na znečištění životního prostředí se v současné době podílejí vedle klasických polutantů (toxické kovy, pesticidy…) i humánní a veterinární léčiva, která nejsou v čistírnách odpadních vod zcela degradována a obohacují tak odpadní vody
a kaly, využívané jako hnojiva nebo na závlahu. Na rozdíl od účinku na živočichy, jejich vliv na rostliny není dosud prakticky znám. Přitom rostliny mají nezastupitelnou roli v potravním a potravinovém řetězci i funkci ekosystémů. Srdečně Vás zveme na přednášku o tomto zásadním tématu. Nabídneme spolupráci a prozradíme mnohem více.

Těší se na Vás doc. Marie Kummerová, dr. Štěpán Zezulka a kolegové.

POZVÁNKA KE STAŽENÍ

Načítám mapu…

Sdílení události