Projekt je zaměřen na podporu kultury výzkumu a vývoje v arménských a gruzínských malých a středních podnicích, akademické sféře a výzkumných infrastrukturách založených na úspěšných odborných znalostech partnerů V4 pro vytváření realizovatelných operačních programů a sítí spolupráce mezi zúčastněnými stranami. Projekt v rámci grantového schématu Visegrad + .


V rámci projektu se plánuje:

  • zvýšit povědomí arménských a gruzínských malých a středních podniků, výzkumných a akademických institucí o výhodách společných výzkumných a vývojových činností;
  • posilovat znalosti a posilovat kapacity výzkumných a akademických pracovníků odpovědných za aktivity přenosu znalostí/technologií v jejich domovských institucích;
  • rozvíjet strategie přenosu znalostí/technologií ve výzkumných/akademických institucích cílených zemí Východního partnerství;
  • vyvinout koncepční rámec pro spolupráci MSP, výzkumu a akademické obce v regionu Východního partnerství.

Doba realizace projektu je 18 měsíců.


Partnery projektů jsou: ASUE (koordinátor, Arménie), TSU (Gruzie), SUT (Polsko), TUKE (Slovensko) a Masarykovou univerzitou (Česká republika)

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info