Detekční cela usnadňuje průtokové analýzy

Bez popisku

Tým vědců z Ústavu biochemie Přírodovědecké fakulty MU, jehož členem je i Mgr. Karel Lacina, vytvořil ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně vynález usnadňující práci nejen v laboratořích – zařízení rovnoměrně rozdělující tok tekutiny do více kanálů pro průtokovou analýzu. Řešení má velký aplikační potenciál, o čemž svědčí prodej licence firmě Ing. Milana Jílka.

Vynález vznikl v rámci projektu Bioelektronický jazyk pro charakterizaci vína, jehož cílem bylo vytvořit jednoduchý a funkční analyzátor cukrů a kyselin ve víně. „Pro tento účel jsme potřebovali laboratorní zařízení, které zajistí rovnoměrné rozdělení proudu tekutiny do více kanálků distribuujících tuto kapalinu k detektorům. Dále bylo důležité zajistit, aby se detektory vzájemně neovlivňovaly. Dosud používaná řešení neposkytují dostatečně kvalitní výsledky, proto jsme se rozhodli navrhnout vlastní detekční celu,“ uvádí Karel Lacina. Při návrhu architektury vynalezu tým spojil své síly se specialisty z VUT Brno, především s Ing. Jiřím Vondálem z Fakulty strojního inženýrství. 

Výsledkem spolupráce se stal spolehlivý vícekanálový měřicí systém, v němž může být v každém kanálku tekutina analyzována na určitý parametr. Novost řešení spočívá především ve způsobu, jakým je kapalina rozdělena – tzn. v použití stejně dlouhých kanálků – a v zapojení tzv. sběrné komory na výstupu z kanálků. Velmi přínosné je užití výhradně pasivních prvků, absolutní oddělení detektorů i snadné zapojení detekční cely do již fungujících systémů pracujících na principu průtokové injekční analýzy. Karel Lacina doplňuje: „I když jde o vícekanálový systém, navrhli jsme takové řešení, aby cela měla pouze jeden vtok i výtok. Díky tomu nenastanou žádné problémy při aplikaci zařízení do stávajících přístrojů. Navíc je vynález využitelný v systémech pracujících s detekcí elektrochemickou (potenciometrické, amperometrické, voltametrické či konduktometrické senzory), optickou (fotometrické, fluorimetrické či luminometrické senzory) nebo i na základě jiných typů senzorů.“ Mezi další výhody patří jednoduchost, robustnost a nízké výrobní náklady. 

Při testování detekční cely si tým uvědomil, že řešení má velký komerční potenciál v mnoha oborech, např. v klinické biochemii, potravinářství či zemědělství. Proto se obrátil na Centrum pro transfer technologii MU a oznámil vznik vynálezu. Specialisté CTT provedli analýzu uplatnitelnosti, jejímž výsledkem bylo podání české patentové přihlášky v prosinci 2010. „Pracovníci CTT nám v patentovém řízení velmi pomohli, zajistili veškerou administrativu a související formální náležitosti. Náš tým se tak mohl plně věnovat testování vynalezu,“ říká Karel Lacina. Patent byl pak udělen v červnu 2013. 

Komerční uplatnitelnost vynalezu s názvem „Zařízení rozdělující tok tekutiny do více kanálů a jeho použití“ se brzo prokázala i v praxi. O koupi licence na něj projevila zájem společnost vedená Ing. Milanem Jílkem zaměřená na výrobu biosenzorů, která s týmem Ústavu biochemie již před časem navázala spolupráci. „Naše společnost působí na trhu už přes dvacet let. Prodáváme větší série biosenzorů a disponujeme sítí kontaktů na firmy vyrábějící zařízení, do nichž se tyto senzory dají aplikovat. Dosud jsme však používali pouze dvoukanálové senzory, kdežto nova detekční cela dokáže stanovit současně čtyři analyty a potenciálně i více. Díky tomu i díky své jednoduchosti a spolehlivosti nás řešení zaujalo a rozhodli jsme se zakoupit od MU licenci,“ vysvětluje Milan Jílek. Licence je pro firmu důležitá především proto, že díky ní získá hotové a prověřené zařízení. „Nemusíme vyvíjet a dlouze testovat vlastní řešení, což pro nás znamená úsporu času i peněz. Vlastnosti detekční cely a její použitelnost v mnoha již existujících přístrojích zároveň přinášejí zajímavou možnost, jak si otevřít trh v dalších oborech. To vše při minimální nutnosti z naší strany cokoliv administrativně řešit – se všemi potřebnými kroky nám pomáhá CTT MU,“ doplňuje Milan Jílek.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info