Kit pro diagnostiku kolorektálního karcinomu

Bez popisku

Masarykova univerzita spolu s Masarykovým onkologickým ústavem a společností BioVendor podepsala licenční smlouvu na využívání diagnostické sady, kterou vyvinul tým vědců z institutu CEITEC MU pod vedením Ondřeje Slabého. Nová patentovaná metoda pro diagnostiku kolorektálního karcinomu umožňuje včas odhalit nádor tlustého střeva a sledovat vývoj onemocnění jen ze vzorku pacientovy krve. Hotová testovací souprava by mohla být lékařům k dispozici do dvou let.

Brněnští průkopníci v oblasti inovativní diagnostiky
Ondřej Slabý z Biologického ústavu lékařské fakulty a Centra molekulární medicíny CEITEC MU se se svými kolegy věnuje výzkumu tzv. nekódujících RNA jako nástrojů pro inovativní diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění již více než deset let. První odbornou práci na téma mikroRNA u kolorektálního karcinomu publikovali již v roce 2007, tehdy jako první tým zabývající se touto problematikou v České republice. Tuto práci následovalo více než 100 dalších odborných sdělení. Tým Ondřeje Slabého dnes spolupracuje s předními světovými výzkumníky v tomto oboru, je také součástí významných mezinárodních konsorcií zaměřených na vývoj diagnostiky nádorových onemocnění založených na využití nekódujících RNA. V současné době slaví první úspěchy i s transferem a komercializací svých poznatků.

Pomohly nové metody
Nové možnosti do oblasti inovativní diagnostiky přinesly moderní vysokokapacitní genomické technologie. Jednou z nich je například metoda sekvenování nové generace, která umožnila rychlejší a levnější detekování nukleových kyselin. Díky této technologii mohli vědci přečíst všechny mikroRNA (třída krátkých nekódujících RNA) související s kolorektálním karcinomem nejen v nádorové tkáni, ale i v tělních tekutinách jako je třeba krevní sérum. Nádorové buňky totiž mikroRNA využívají ke komunikaci s okolním prostředím, a proto se mohou dostat i do krevního oběhu. Na základě jejich přítomnosti v krvi je pak možné zjistit, zda se u pacienta objevila nádorová choroba. Porovnání hladin mikroRNA, které souvisejí s kolorektálním karcinomem, u několika stovek pacientů a zdravých lidí pak umožnilo vědcům vytvořit novou metodu pro diagnostiku nádoru. Nově vzniklá metoda nejenže dokáže odhalit přítomnost nádorových buněk jen z krve, ale pomáhá také lékařům sledovat úspěšnost léčby pacienta, pozorovat možnou recidivu nádoru nebo předpovědět naději přežití pacienta v horizontu tří let, a to v kterémkoliv klinickém stádiu nemoci. Tyto informace jsou pro lékaře důležité pro plánování léčby a pomáhají jim rozhodnout, zda pacient podstoupí chirurgický zákrok, nebo bude potřebovat chemoterapii. Nová metoda je také velmi přesná, dokáže správně identifikovat kolorektální karcinom u devíti z deseti pacientů.

Na výrobě sady spolupracuje biotechnologická společnost
Vědci si svou nově vyvinutou metodu nechali nejprve patentovat. Na dalším vývoji pak začali spolupracovat s českou biotechnologickou společností BioVendor, laboratorní medicína a.s., která o nový diagnostický postup sama projevila zájem. Výzkumný tým nejprve se společností BioVendor podepsal rámcovou smlouvu o spolupráci, teprve až si společnost ve svých laboratořích sama ověřila, že metoda opravdu funguje, následovalo na konci minulého roku uzavření licenční smlouvy mezi Masarykovou univerzitou, spol. BioVendor a Masarykovým onkologickým ústavem, který sehrál klíčovou roli jako pracoviště zajišťující biologický materiál a klinickou expertízu. Hotová a klinicky ověřená sada by mohla být lékařům k dispozici do dvou let, nejprve se však musí nachystat technologický postup její výroby, prověřit všechny její aspekty a provést klinická validace, která je plánována na pacientech s dědičnou formou kolorektálního karcinomu. Až se konečný výrobek dostane na trh, bude mít Masarykova univerzita nárok na podíl z výnosů z prodeje. V budoucnu by se mohla upravená varianta diagnostické sady také využít pro screeningové testy této choroby.

Kolorektální karcinom patří v Česku mezi nejčastější nádory
Kolorektální karcinom zaujímá třetí příčku mezi celosvětově nejčastěji se vyskytujícími malignitami. V České republice patří kolorektální karcinom mezi nejčastější typy rakoviny a každoročně u nás přibude přibližně osm tisíc pacientů, kterým je toto onemocnění diagnostikováno. Přes čtyři tisíce lidí ročně pak nemoci podlehne. I přes to, že v České republice funguje rozsáhlý screeningový program, který u lidí nad 50 let pravidelně ověřuje, zda se u nich nádor tlustého střeva nebo prekanceróza neobjevila, je procento zachycených nádorů v časném stádiu, kdy může být léčba tohoto onemocnění daleko úspěšnější, velmi malé. Jedním z důvodů, proč lidé nespolupracují a nedělají si test na skryté krvácení do stolice, je obecný odpor k nakládání se stolicí. Navíc nádory, které se takto projevují, jsou již často v pokročilém stádiu. Dalším důvodem je fakt, že při pozitivním testu následuje kolonoskopie, což je nepříjemné vyšetření končící v řadě případů bez nálezu. Nová diagnostická sada by mohla snížit současný počet pacientů, u nichž se kolonoskopie provádí, a zároveň navýšit počet zachycených časných stádií nemoci.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info