Kurzy pro studenty MU

Masarykova univerzita nabízí vzdělávání v oblasti transferu technologií, duševního vlastnictví a projektového řízení formou přednášek a seminářů, na jejichž výuce se podílejí pracovníci Centra pro transfer technologií.

Akademický rok 2019/2020