Nové makrocyklické deriváty glykolurilu, způsob jejich přípravy a použití

Oblast: Makromolekulární chemie | Materiálová chemie | Organická chemie

Popis

Vynález zahrnuje novou třídu makrocyklických sloučenin, nazvanou bamboo[n]urily (dále bambusurily), se 4 až 24 glykolurilovými jednotkami, kde glykouril je bicyklická molekula schopná vázat jiné látky pomocí nekonvalentních interakcí. Flexibilní makrocyklický řetězec se může přizpůsobovat tvaru látky, která s ním interaguje. Bambusurily jsou velice dobře rozpustné především ve směsích jako je chloroform/methanol nebo chloroform/dimethylsulfoxid, rozpouštějí se však i ve vodě za přítomnosti konkrétních iontů. Vhodnou volbou substituentů lze bambusurily upravit pro dosažení rozpustnosti v požadovaném rozpouštědle. Bamboo[n]urily lze snadno modifikovat, například  zavedením objemných substituentů  a významně tak ovlivnit jejich vlastnosti, způsobené konformační změnou makrocyklu. Na makrocyklus je také možné zavést vhodnou funkční skupinu, která umožní jeho připojení na požadovaný substrát, jako je například povrch polymerní, silikagelové nebo kovové (nano)částice. 

Komerční využití

Bamboo[n]urily lze používat například při čištění vod, odstraňování látek z roztoků, dělení směsí plynů nebo organických par, použití pro materiály s funkcí ionexu, použití v aktivních separačních površích pro chromatografii či v aktivních površích elektrod senzorů. Lze je využít pro dopravu a směrování léčiv v organismu nebo jako matrice nesoucí chuťové či léčivé látky.

Bambusurily jsou schopny ve svojí struktuře vázat anionty s neobvyklou efektivitou. Jejich další výhodou je snadná příprava - výchozí sloučeniny i použitá rozpouštědla jsou levná a dobře dostupná. Z tohoto důvodu vědci i nadále zkoumají bambusurily pro přípravu sensorů aniontů, iontově selektivní elektrod a další aplikace.

Status IP ochrany 

Patent v ČR, USA a EU

Máte o tuto technologii zájem? Kontaktujte nás!


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info