Galvanický systém se zvýšeným výstupním napětím

Oblast: Diagnostika | Lékařské přístroje

Popis

Aplikace, u kterých je potřeba vyšší napětí, než je termodynamické, vyžadují zapojení několika článků současně (sada sériově zapojených galvanických článků s oddělenými elektrolyty). V některých aplikacích však není možné zapojení článků s oddělenými elektrolyty, protože je k dispozici pouze jeden objem elektrolytu (např. krevní oběh).

Podstata vynálezu spočívá ve vložení druhé (případně další) dvojice anoda-katoda (vnitřní elektrody) mezi elektrody hlavní dvojice tak, že k hlavní anodě je umístěná vnitřní katoda a naopak, přičemž jsou vnitřní elektrody umístěny v určité vzájemné vzdálenosti pro minimalizování elektrolytického zkratu, a celý systém je uložen v jednom objemu elektrolytu. Dále jsou vnitřní elektrody propojeny vodičem o vyšší vodivosti, než má použitý elektrolyt, přičemž tento vodič může, ale nemusí, být odizolován od elektrolytu. Tímto způsobem je možné navýšit výstupní napětí systému kombinací několika článků i v jednom objemu elektrolytu, aniž by se významněji uplatnil elektrolytický zkrat snižující výsledné výstupní napětí. Pokud jsou elektrody od sebe dostatečně vzdáleny, efekt elektrolytického zkratu se neuplatní a oba články, resp. všechny zapojené články, pracují odděleně a dodávají tak příslušný násobek termodynamického napětí galvanického článku.

Komerční využití

Technologie nabízí přesahy do jiných odvětví zdrojů energie jako např. využití v principech (bio)palivových (mikrobiálních) článků. Zde se vyššího výstupního napětí dosahuje sériového zapojení několika oddělených článků. S použitím navržené technologie by bylo možné tyto články vložit do jednoho objemu bez nutnosti oddělení vnitřního prostoru. To by mělo zásadní vliv na velikost výsledných produktů, tudíž obecně i na použitelnost a konkurenceschopnost těchto technologií. Principy galvanického systému, které jsou náplní tohoto projektu, mohou také potenciálně vyústit v konstrukci zdroje energie použitelného pro implantovatelná elektronická zařízení bez vložené baterie/akumulátoru. Zde energii dodává (bio)palivový článek a palivem jsou látky obsažené v tomto elektrolytu, přímo v daném subjektu (např. glukóza v těle pacienta).

Status IP ochrany

Platné patenty na území CZ, DE, FR, GB a IT

Máte o tuto technologii zájem? Kontaktujte nás!


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info