Luciferázový reportérový systém s extrémně stabilním bioluminiscenčním signálem (typu glow)

Oblast: Proteinové inženýrství

Motivace/současný stav:

Luminiscenční reportéry jsou užitečné a oblíbené nástroje v biotechnologickém výzkumu. Lze s nimi, pomocí měření optického signálu, snadno, rychle, bezpečně a s vysokou citlivostí, monitorovat biologické, biochemické a chemické procesy. Luminiscence je iniciována excitací luminiscenčních molekul do vysokoenergetického stavu. Návrat těchto molekul do základního stavu s nižší energií je doprovázen uvolněním fotonu, pozorovatelného jako emise světla. Bioluminiscence je fascinující jev představující emisi světla živým tvorem. O využití bioluminiscenčních systémů k navrhování nových vysoce citlivých biologických testů je obrovský zájem.

Nicméně navzdory mnoha pokrokům a vylepšením luciferáz zůstávají zachována dvě hlavní omezení. Za prvé, zábleskový typ bioluminiscenčního signálu s krátkým poločasem rozpadu znemožňuje dlouhodobý sběr signálu a analýzy. Za druhé, mírná afinita k substrátu neumožňuje analýzy při nižších koncentracích substrátu se zachovanou úrovní detekovaného bioluminiscenčního signálu.

Popis technologie:

Vynálezem jsou luciferázy typu Renilla s modifikovanými proteinovými sekvencemi, které využívají široce dostupný, necytotoxický a levný koelenterazinový luciferin. Tyto nové luciferázy vykazují extrémně stabilní světelnou emisi typu glow, vysokou afinitu k substrátu, nízký inhibiční faktor produktem a modulovatelné emisní maximum. Luciferázy jsou navrženy tak, aby poskytovaly vysoce citlivý a stabilní bioluminiscenční signál pro širokou škálu laboratorních aplikací a formátů biologických testů.

Výhody technologie:

 • extrémně stabilní bioluminiscenční signál typu glow
 • vysoká afinita k luciferinovému substrátu
 • nízká inhibice produktem
 • zvýšená termostabilita
 • vysoká odolnost vůči inaktivaci
 • vysoká exprese a rozpustnost
 • žádná cytotoxicita
 • modulovatelná světelná emise umožňující multiplexování
 • velmi dobře krystalizuje a má vysokou difrakční kvalitu

Aplikační oblast:

 • široká škála aplikací v biosenzorech, reportérových systémech a dalších formátech testů
 • zobrazování in vitro a in vivo
 • zobrazování dlouhých časových úseků, po které zůstává bioluminiscenční signál stabilní
 • vhodné pro technologie rezonančního přenosu energie (BRET)
 • optimalizované kodony genových reportérů pro bakteriální nebo savčí expresi
 • luciferázy s His-tag pro afinitní purifikaci a imunodetekci
 • rekombinantně vyrobené a purifikované luciferázy připravené k okamžitému použití

Komerční příležitost:

 • Hledáme partnera, který by tuto technologii vyvinul do podoby komerčního produktu – jako sadu pro biologické zobrazování in vitro a in vivo.
 • Technologii je také možné licencovat.

Ochrana duševního vlastnictví:

Patentová přihláška PCT

Máte o tuto technologii zájem? Kontaktujte nás!

Načítám...

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info