Peptidoví zabijáci bakterií

Oblast: Vývoj nových léčiv

Motivace/současný stav:

Zvyšující se výskyt rezistence bakterií vůči antibiotikům spolu s neustálým poklesem objevů nových antibiotik představují celosvětovou výzvu. Je třeba nalézt alternativní skupinu antibiotik a jako slibný kandidát se ukázaly antimikrobiální peptidy (AMP). Zvláště zajímavé jsou peptidy, které jsou schopny vytvářet v bakteriální cytoplazmatické membráně transmembránové póry, které membránu naruší a změní její propustnost pro různé látky, a tím mohou bakterie rezistentní vůči antibiotikům přímo zabíjet.

V posledních několika desetiletích byla objevena řada přírodních a syntetických membránově permeabilních AMP s různou schopností tvořit póry. Základní pravidla pro řízený vývoj peptidů tvořících póry však chybí. Stanovení takových pravidel je náročné, protože už jediná aminokyselinová záměna stačí k tomu, aby způsobila dramatickou změnu struktury pórů nebo dokonce zcela změnila způsob účinku celého peptidu.

Popis technologie:

Vědci z Masarykovy univerzity vynalezli novou metodu navrhování unikátních peptidů, které mohou selektivně cílit a narušovat buněčné membrány patogenů, aniž by poškozovaly lidské buňky. Tato metoda využívá rozdílného složení lipidů na povrchu membrán lidských buněk a patogenů. Narušení ochranné funkce membrán antimikrobiálními peptidy (AMP) vede k buněčné smrti patogenů.

Vědci již purifikovali a charakterizovali nové peptidy schopné zabíjet rezistentní grampozitivní i gramnegativní bakterie v mikromolárních koncentracích. Tyto peptidy tak ukazují potenciál nové třídy antimikrobiálních látek. Další výhoda naší metody navíc spočívá v určení úlohy jednotlivých aminokyselin v sekvenci, což umožňuje další doladění vlastností peptidů. Tato jedinečná metoda rovněž umožňuje použití nekanonických aminokyselin v nových peptidech.

Výhody technologie:

  • jedinečný přístup při navrhování antimikrobiálních peptidů
  • široké využití této technologie

Aplikační oblast:

  • nová antibiotika (pro použití v humánní i veterinární medicíně, potravinářském průmyslu a zemědělství)

Komerční příležitost:

  • Hledáme partnera pro licencování technologie a její uplatnění v praxi.
  • Hledáme investičního partnera k dovyvinutí technologie a pro případné založení spin-off společnosti.

Ochrana duševního vlastnictví:

Patentová přihláška (EP)

Máte o tuto technologii zájem? Kontaktujte nás!


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info