Polygraf Online – systém pro zajištění přístupné komunikace při prezenčních i distančních akcích

Oblast: Asistenční software 

Motivace/současný stav:

Osoby se sluchovým postižením jako účastníci prezenčních i distančních přednášek, konferencí, výuky, týmových jednání apod. se potýkají s komunikační bariérou při verbální komunikaci; osobám se zrakovým postižením činí potíže sledovat vizuální dokumenty promítané na centrální projekční ploše. Mluvenou řeč lze při těchto jednáních zpřístupnit první skupině osob prostřednictvím textového přepisu pořizovaného školeným přepisovatelem nebo prostřednictvím tlumočení verbální komunikace do znakového jazyka. Druhé skupině osob lze prezentovaný obraz zpřístupnit jeho sdílením v reálném čase na individuální zařízení uživatelů.

Praxe současně ukazuje, že obě opatření jsou přínosná i dalším účastníkům jednání, kteří do uvedených cílových skupin nespadají: textový přepis mluvené řeči je benefitem například pro ty, kteří nejsou rodilými mluvčími v jednacím jazyce; možnost sledovat promítaný materiál na vlastním zařízení uvítají všichni účastníci například při zhoršených světelných podmínkách nebo při nevhodně zvoleném formátu prezentačních materiálů. Obě technické služby tak zajišťují nejen potřebný komunikační standard pro účastníky s uvedenými postiženími, ale vycházejí vstříc i účastníkům majoritním, a zabezpečují tak univerzální design daného jednání.

Zároveň platí, že technické prostředky aplikované při poskytování těchto služeb musejí zohlednit nedávnou transformaci konferenčních a vzdělávacích akcí na distanční formu.

Popis technologie:

Díky své komplexnosti je systém Polygraf Online schopen poskytnout technické zázemí pro uvedené služby zpřístupnění, a to v podmínkách prezenčního i distančního typu jednání. Systém vznikl provázáním dvou dřívějších aplikací vyvinutých střediskem Teiresiás MU Polygraf a CoUnSiL. Výsledný integrovaný systém Polygraf Online je soubor vzájemně provázaných aplikací:

 1. Polygraf Writer: V této aplikaci – speciálním textovém editoru pořizuje školený přepisovatel simultánní textový přepis mluvené řeči;
 2. Polygraf Broadcaster: Aplikace běžící na pozadí počítače, z něhož mluvčí promítá prezentační materiál, zajišťuje sdílení prezentačního obrazu po síti (alternativně lze k témuž využít hardwarové zařízení s určitými vlastnostmi a funkcemi);
 3. Polygraf – mobilní aplikace pro systémy iOS a Android, v nichž uživatelé mohou sledovat simultánní textový přepis a sdílený prezentační obraz;
 4. Webová aplikace Polygraf Online: vedle obvyklých videokonferenčních funkcí aplikace umožňuje přijímat simultánní textový přepis (pořizovaný přepisovatelem v aplikaci Polygraf Writer) a zabezpečuje přenos videa s tlumočníkem znakového jazyka ve zvýšené kvalitě pro lepší vizuální srozumitelnost tlumočnického projevu pro znakující účastníky.

Výhody technologie:

Klíčové výhody systému Polygraf Online:

 • jeden systém je schopen poskytnout technické zázemí pro několik služeb z oblasti přístupnosti komunikace současně;
 • uživatelé kterékoli z uvedených služeb přístupnosti používají jednu tutéž víceúčelovou mobilní aplikaci;
 • systém je aplikovatelný v podmínkách jak prezenčních, tak distančních akcí (příp. hybridních);
 • uživatelské rozhraní videokonferenční funkce systému poskytuje uživateli videokonference nadstandardní komfort a flexibilitu v zobrazení simultánního textového přepisu a uspořádání pracovní plochy videokonference obecně;
 • webová aplikace (resp. její backendová část) slouží jako komunikační uzel pro případy užití, kdy poskytovatel přepisu mluvené řeči nebo tlumočník znakového jazyka není přítomen jinak prezenčního jednání a službu poskytuje vzdáleně

Aplikační oblast:

 • komerční sféra: české i zahraniční produkční společnosti poskytující konferenční technický servis;
 • akademická sféra: poskytovatelé služeb studentům se specifickými nároky;
 • neakademická sféra: poskytovatelé služeb pro osoby se sluchovým postižením

Komerční příležitost:

 • Možnost prodeje uživatelských licencí
 • Hledáme partnera pro spolupráci na distribuci uživatelských licencí
 • Hledáme investičního partnera pro další rozvoj

Ochrana duševního vlastnictví:

Chráněno autorským zákonem

Máte o tuto technologii zájem? Kontaktujte nás!

Načítám...

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info