Predikce klinické odpovědi pacientů s epilepsií na stimulaci vagového nervu

Oblast: Diagnostika | Neurologie

Motivace/současný stav:

Resekční chirurgie je v současnosti nejlepší terapeutickou možností léčby pacientů s epilepsií, kteří jsou rezistentní vůči podávaným léčivům. Stále však existuje značné množství pacientů, kteří nejsou způsobilí k resekční operaci nebo u nichž se resekční operací nepodařilo záchvaty odstranit. Chronická stimulace vagového nervu (VNS) je dobře zavedená paliativní metoda, která byla do léčby farmakorezistentní epilepsie zavedena v roce 1994. Zřídkakdy vede k úplnému osvobození od záchvatů (~ 5 % léčených pacientů), ale nabízí možnost podstatného (tj. ≥ 50 %) snížení počtu záchvatů u přibližně 50-60 % pacientů. Na druhou stranu frekvence záchvatů zůstává nezměněna u přibližně 25 % pacientů léčených VNS.

Spolehlivá metoda identifikace pacientů, kteří by z léčby VNS profitovali, by přinesla podstatný přínos ve zlepšení výběru pacientů, minimalizaci zbytečných chirurgických zákroků a snížení finančních nákladů. Bohužel v současné době není k dispozici žádná taková metoda, která by umožnila předpovědět individuální účinnost této léčby před implantací zařízení VNS. V poslední době se několik autorů zaměřilo na identifikaci prediktorů výsledku VNS. Navzdory značnému úsilí zůstávají klinické prediktory individuální odpovědi na léčbu VNS stále nepolapitelné.

Popis technologie:

Vynálezem je neinvazivní prognostická metoda pro pacienty trpící epilepsií, která vychází z analýzy dat z rutinního paraklinického vyšetření pacientů s epilepsií (standardní EEG záznam), proto nedochází k žádné zvýšené zátěži pacienta při vyšetřování. Tato metoda umožňuje s vysokou spolehlivostí předpovědět, zda pacienti budou patřit ke skupině tzv. budoucích respondérů nebo nerespondérů, tedy pacientů citlivých vůči stimulaci vagového nervu (VNS) nebo na tuto terapii nereagujících.

Pacientům s farmakorezistentní epilepsií může být v rámci léčby implantován stimulátor k chronické stimulaci vagového nervu (VNS). Cca u 50 % pacientů má VNS dobrý efekt, dojde k významnému snížení frekvence záchvatů (o minimálně 50 % a více) a pacienti jsou hodnoceni jako respondéři. U zbylých 50 % pacientů nemá vagový stimulátor významný efekt, tito pacienti jsou hodnocení jako nerespondéři. V současnosti není možné na základě předoperačních dat odlišit budoucí respondéry a nerespondéry.

Výhody technologie:

  • stanovení klinické odpovědi na stimulaci bloudivého nervu
  • jasné rozlišení mezi respondéry a nerespondéry
  • retrospektivní údaje získané z rutinních EEG záznamů
  • 90 % přesnost

Aplikační oblast:

Výhody pro respondéry i nerespondéry jsou zřejmé: pacienti necitliví vůči VNS by nemuseli podstoupit nepohodlný a komplikovaný chirurgický zákrok, který by jim neposkytl žádný užitek, a více pacientů citlivých vůči VNS by mohlo získat správnou léčbu, která by jim pomohla, a u kterých by tyto operace byly oprávněné. Identifikovaný postup tak snižuje jak zátěž pacienta "zbytečnými" chirurgickými zákroky (spjatými s implantací a následným nutným odstraněním VNS), tak dochází současně k významné úspoře finančních nákladů pro zdravotní systém.

Metoda je vhodná pro výrobce EEG zařízení.

Komerční příležitost:

  • Hledáme partnera, který by tuto technologii vyvinul do podoby komerčního produktu.
  • Technologii je také možné licencovat.

Ochrana duševního vlastnictví:

Udělený patent EP, validovaný ve Velké Británii, Německu, Francii, Švýcarsku a Belgii

Máte o tuto technologii zájem? Kontaktujte nás!

Načítám...

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info