Borrelióza i plánování efektivní strategie. Přírodovědecká fakulta nachystala podzimní přednášky

Přírodovědecká fakulta ve spolupráci s Centrem pro transfer technologií připravila na září a říjen několik zajímavých přednášek a workshopů. Všemi tématy provedou odborníci ve svých oborech.

3. 8. 2020

07. 9. | Setkání s ... Karlem Zikmundem

Jak to chodí v Microsoftu a jeho Software Development centru v Praze a v Evropě? Na otázku odpoví ten nejpovolanější - Karel Zikmund, Principal Software Engineer manager společnosti Microsoft, který se vrátil z USA do ČR, aby se podělil o své pracovní zkušenosti pro nadnárodní IT firmu.

08. 9. | Foresight a jeho použití v oblasti life sciences

Foresight je nástroj umožňující systematické uvažování o možných variantách budoucího vývoje a umožňuje včas vytvářet efektivní budoucí strategie. Svým charakterem foresight představuje nástroj umožňující lepší pochopení komplexních vztahů, které se mohou výrazněji projevit za horizontem běžného plánování. 

09. 9. | Nové postupy v diagnostice a léčbě lymeské borreliózy

Aktuální poznatky poukazují na náročnost a složitost problematiky spojené s onemocněním lymeská borrelióza.

10. 9. | Biomimetic Organic Memristors

Biomimetické organické memristory jsou novou rodinou materiálů s atraktivními vlastnostmi nejen pro oblast informatiky a podnikání. 

29. 9. | Borrelióza - Poznatky z veterinární a humánní medicíny

V ČR jsou každoročně hlášeny tisíce případů pacientů s lymeskou borreliózou, multisystémovým onemocněním způsobeným spirochetálními bakteriemi patřícími do komplexu Borrelia burgdorferi sensu lato.

30. 9. | Vývoj a aplikace kovových nanočástic ve formě povrchových vrstev

Příprava kovových nanočástic pomocí agregace v plynné fázi při nízkém tlaku otevírá mnoho možností praktického využití. Primárně se to týká aplikací s vysokou přidanou hodnotou, kde je požadována vysoká reprodukovatelnost, homogenita pokrytí povrchu a úzká distribuce velikosti částic. Avšak reakce probíhající na povrchu nanočástic mění jejich funkční vlastnosti v čase i během skladování. 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info